โครงสร้างองค์กร


 

 
   
   
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
   
   
งบประมาณ
   
   
หมวดการทางยะลา
   
หมวดการทางรามัน
     
หมวดการทางยะหา

คำนวณหาระยะทาง
หมวดการทางธารโต
บริการทางหลวง
หมวดการทางเบตง ๑
 
หมวดการทางเบตง ๒
 
สำนักทางหลวงที่ ๑๕
กระทรวงคมนาคม
แขวงการทางสงขลา
กรมทางหลวง
แขวงการทางพัทลุง
กรมทางหลวงชนบท
แขวงการทางสตูล
กรมการขนส่งทางบก
แขวงการทางปัตตานี
จังหวัดยะลา
แขวงการทางนราธิวาส
ศอ.บต.
ก      
อบจ.ยะลา

1

b41

ตำรวจทางหลวง
 
 
     
 
 
 
     
     
           
   

b103

 
     
     
     
     
     
     
     
     
           
   

piden

b151