เอื้อเฟื้อข้อมูลโดยสำนักงานจังหวัดระนอง

การเดินทางไประนอง สามารถเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด เดินทางด้วยเครื่องบินของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ และเลือกเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล หรือทางรถไฟไปลงยังสถานีใกล้เคียง เดินทางด้วยรถโดยสาร :รถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด และรถร่วมเอกชน 
เดินทางไป-กลับระหว่าง กรุงเทพฯ - ระนอง และ ระนอง - กรุงเทพฯ ทุกวัน ด้วยรถโดยสาร คือ
        -  รถโดยสารธรรมดา ค่าโดยสารถูกที่สุด แต่จะจอดแวะรับผู้โดยสารตามเส้นทาง เวลาที่ถึงปลายทางไม่ค่อยแน่นอน
       - รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 รถโดยสารขนาด 44 ที่นั่ง ไม่มีห้องสุขาภายใน
       - รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 รถโดยสารขนาด 34 ที่นั่ง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ารถทัวร์ มีห้องสุขาภายในรถ สามารถเลือกเดินทางกับ รถของบริษัท ขนส่ง หรือ รถร่วมของเอกชน ซึ่งค่าโดยสารเท่ากัน
       - รถโดยสารปรับอากาศชั้นพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า รถ วี ไอ พี เป็นรถโดยสารขนาด 24 ที่นั่งของบริษัท ขนส่ง ซึ่งมีขนาดที่นั่งกว้างมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

รถของบริษัท ขนส่ง จำกัด :
โปรดตรวจสอบข้อมูลการเดินทางที่แน่นอนล่วงหน้าทุกครั้งที่ :
รถธรรมดา โทร. 02-434-5558
รถปรับอากาศ โทร. 02-435-1199 และ 435-1200
สถานีขนส่งจังหวัดระนอง โทร. (077) 81-1548

ประเภทรถ

กรุงเทพฯ-ระนอง

ระนอง-กรุงเทพฯ

วี ไอ พี 20.00 19.00
วี ไอ พี 09.00 -
ปรับอากาศ ชั้น 1 20.00 20.00
ปรับอากาศ ชั้น 1 08.40 07.30
ปรับอากาศ ชั้น 2 13.40 09.00
ปรับอากาศ ชั้น 2 17.15 17.30
ปรับอากาศ ชั้น 2 18.30 20.30
ปรับอากาศ ชั้น 2 19.30 05.00
รถธรรมดา 20.50 16.30
รถธรรมดา 21.45 19.00
ชนิดรถ โชคอนันต์ ทัวร์ นิวส์ มิตรทัวร์
ปรับอากาศ 36 ที่นั่ง 333B. 333B.
VIP 32 ที่นั่ง 389B. 389B.
VIP 24 ที่นั่ง 515B. 515B.
โทรศัพท์กรุงเทพฯ (02)4357429,4330273 (02)2816939,2816949
โทรศัพท์ระนอง (077)811337,811548 (077)811150,811546
ตารางเดินรถร่วมโดยสารของเอกชน
บริษัท กรุงเทพฯ - ระนอง ระนอง - กรุงเทพฯ
มิตรทัวร์  08.00 น.,20.10 น.  08.00 น.,20.20 น.
มิตรทัวร์(VIP24)  20.00 น. 20.00น.
โชคอนันต์ทัวร์  08.00 น.,20.10 น.  08.00 น.,20.10 น.
โชคอนันต์ทัวร์(VIP24)  20.00 น.  20.00 น.
เดินทางด้วยเครื่องบิน :
สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินของ PHUKET AIRLINE คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด

เดินทางด้วยรถส่วนบุคคล :

  • จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ระยะทาง 90 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร จังหวัดชุมพร เลี้ยวขวาไปจนถึงจังหวัดระนอง รวมระยะทางทั้งหมด ประมาณ 568 กิโลเมตร

เดินทางด้วยรถไฟ :

  • จากกรุงเทพฯ ไม่มีรถไฟไปถึงระนองโดยตรง หากต้องการโดยสารไประนองโดยทางรถไฟ จะต้องไปลงสถานีที่ใกล้ที่สุด คือสถานีจังหวัดชุมพร แล้วต่อรถโดยสารไปยังจังหวัดระนอง ระยะทาง117 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.02-2237010 หรือ 02-2237020

 


เส้นทาง การเดินทางภายในจังหวัดระนอง

การเดินทางภายในเขตตัวเมืองและตำบลใกล้เคียงนิยมใช้รถสองแถวเป็นหลัก สองแถว ที่ระนองเหมือนกับที่พังงาและภูเก็ตที่สร้างขึ้นด้วยการดัดแปลงจาก รถกะบะห้องโดยสาร เป็นที่นั่งสองแถวทำด้วยไม้เนื้อแข็งแทนโครงเหล็ก แบบที่อื่น ทั้งนี้เพราะว่าระนองเป็นจังหวัดที่ติดทะเลและมีฝนตกชุกมาก ห้องโดยสารที่สร้างจากไม้จึงมีความคงทนมากกว่าเหล็ก สองแถวในระนองให้บริการในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงได้แก่ ปากน้ำ (และสะพานปลา) บางนอน หาดส้มแป้น หงาว และมีสองแถวขนาดใหญ่บริการระหว่างอำเภอต่าง ๆ เกือบทั้งหมดของรถสองแถวมีป้ายจอดอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีบริการทั่วไปเหมือนกับที่เราคุ้นเคย ถนนในระนองได้รับพระราชทานชื่อถนนจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสระนองในเดือนเมษายน พ.ศ.2433โดยชื่อเหล่านั้นจะบ่งบอกลักษณะเด่นของแต่ละถนน ชื่อถนนที่ได้รับพระราชทานประกอบด้วย ถนนท่าเมือง-เรืองราษฎร์-ชาติเฉลิม-เพิ่มผล-ชลระอุ-ลุวัง-กำลังทรัพย์-ดับคดี-ทวีสินค้าและได้มี การตัดถนนเพิ่ม ขึ้นชื่อ ผาดาด-ราษฎร์พานิช-กิจผดุง-บำรุงสถาน ส่วนถนนที่ตัดใหม่ในตอนหลังไม่ได้ตั้งชื่อให้คล้องกับชื่อถนนเดิมแล้ว

  • ถนนท่าเมืองเป็นถนนที่ตรงไปยังท่าเทียบเรือประมงเดิม
  • ถนนเรืองราษฎร์เป็นถนนที่ตลาดค้าขายของระนอง
  • ถนนชลระอุเป็นถนนที่ตรงไปยังบ่อน้ำร้น
  • ถนนลุวังเป็นถนนที่ตรงไปยังพระที่นั่งรัตนรังสรรค์เดิมเป็นศาลากลางจังหวัด ปัจจุบันได้ถูกรื้อไปแล้วอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศาลากลางหลังปัจจุบัน
  • ถนนดับคดีเป็นถนนที่ตั้งของศาลจังหวัดระนองและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง 
  • ถนนเรืองราษฎร์จัดการจราจรให้รถแล่นทางเดียว จากสี่แยกตลาดเก่า (ถนนเรืองราษฎร์กับถนนท่าเมือง) ถึงสามแยกถนนเรืองราษฎร์ตัดกับถนนกำลังทรัพย์

รายละเอียดของเส้นทางการเดินรถสองแถวในระนอง


สายที่ 1 : ด่านท่าเมือง--เสาแดง ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสายจากต้นทางที่ด่านท่าเมืองสุดถนนท่าเมืองตรงไปสี่แยกตลาดเก่าตามถนนท่าเมือง ผ่านตลาดแขก-แยกถนนระนองพัฒนา(ทางไปสะพานปลา)และทางเข้าโรงแรม รอยัลปริ๊นเซสระนอง-โบสถ์คอทอลิก-วัดด่าน-แยกถนนทวีสินค้า-ตลาดเก่า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรืองราษฎร์ตรงไปสามแยกหน้าในค่ายระนองตัดกับถนนดับคด ผ่านโรงแรมเอเซีย-ตลาดสดเทศบาลและโรงแรมสินระนอง-โรงแรมสินทวี-อาคารร้านค้า รูปทรงสถาปัตย์แบบจีนผสมโปรตุเกส-โรงแรมเจริญสุข-สามแยกถนนกำลังทรัพย์- โรงแรมรัตนสินที่แยกถนนลุวัง-โรงแรมสุริยนันท์-ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง-ตลาดพม่า- ชุมสายโทรศัพท์ระนอง-ทัณฑสถานระนอง-แยกโรงกลวง-ในค่ายระนอง เลี้ยวขวาเข้าถนนดับคดีตรงไปสามแยกศาลระนองตัดกับถนนผาดาด(เพชรเกษมเดิม) สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนองและโรงเรียนสตรีระนอง-ศาลจังหวัดระนอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผาดาด (เพชรเกษมเดิม)ไปสิ้นสุดปลายทางที่หมู่บ้านเสาแดง ผ่านสี่แยกตลาดใหม่ตัดกับถนนชลระอุ-ตลาดใหม่

สายที่ 2 : บ่อน้ำร้อน--รอบเมือง ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสายจากต้นทางบ่อน้ำร้อนตรงไปสี่แยกโรงพยาบาล ผ่านถนนชลระอุ-โรงแรมสปาอินน์-ตรง เข้าถนนกำลังทรัพย์-ผ่านโรงพยาบาลระนอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพิ่มผลตรงไปสามแยกสนามกีฬาผ่านสมาคมเหมืองแร่ระนอง-ที่ทำการเทศบาล เมืองระนอง-ศาลหลักเมือง-สวนสุขภาพ -สถานีโทรคมนาคมของการสื่อสารฯ-สำนักงานทรัพยากรจังหวัดระนอง -สนามกีฬาจังหวัดระนอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมแล้วไปเลี้ยวกลับหน้าโรงแรมจันทร์สมธารา ตรงเข้าสามแยกถนนจัดสรรพัฒนา ตรงไปสี่แยกตลาดเก่า ผ่านสถานีเดินรถ บขส.-สำนักงานที่ดิน-โรงแรมระนองอินน์-โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร-โรงกรองน้ำ ประปา เข้าตลาดระนองไปตามถนนเรื่องราษฎร์ตรงไปสามแยกตัดกับถนนกำลังทรัพย์ ผ่านโรงแรมเอเซีย-ตลาดสดเทศบาลและโรงแรมสินระนอง-โรงแรมสินทวี-อาคารร้านค้ารูปทรง สถาปัตย์แบบจีนผสมโปรตุเกส-โรงแรมเจริญสุข 
เลี้ยวขวาเข้าถนนกำลังทรัพย์ตรงไปบ่อน้ำร้อนผ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง-สุเหร่าอิสลาม-สโมสรข้าราชการ - บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด-สาธารณสุขจังหวัดระนอง-โรงพยาบาลระนอง-โรงแรมสปาอินน์- กลับสู่บ่อน้ำร้อน
สายที่ 3 : สะพานปลา-วัดหน้าเมือง(ชาติเฉลิม) (สีแดง)  ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสายจากต้นทางที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง สะพานปลาตรงไปสามแยกตลาดแขกตามถนนระนองพัฒนา(ถนนสะพานปลา) ผ่านด่านศุลกากรระนอง-ท่าเทียบเรือไปเกาะช้างและเกาะพยาม -สามแยกถนนปากคลอง-สามแยกถนนรัตนโกสินทร์ เลี้ยวขวาเข้าถนนท่าเมืองตรงไปสี่แยกตลาดเก่าผ่านโรงเรียนศรีอรุโณทัย-โบสถ์คอทอลิก-วัดด่าน-แยกถนนทวีสินค้า-ตลาดเก่า เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดระนองตรงไปถนนชาติเฉลิมไปสุดทางที่วัดหน้าเมืองผ่านโรงแรมเอเซีย- ตลาดสดเทศบาลและโรงแรมสินระนอง-โรงแรมสินทวี- อาคารร้านค้ารูปทรงสถาปัตย์แบบจีนผสมโปรตุเกส-โรงแรมเจริญสุข-สามแยกถนนกำลังทรัพย์- โรงแรมรัตนสินที่แยกถนนลุวัง-โรงแรมสุริยนันท์-ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง-ตลาดพม่า- ชุมสายโทรศัพท์ระนอง-ทัณฑสถานระนอง-แยกโรงกลวง-ในค่ายระนอง-ด้านข้างโรงเรียนสตรีระนอง - โรงฆ่าสัตว์เทศบาล-โรงเรียนชาติเฉลิม-วัดหน้าเมือง

สายที่ 3 : สะพานปลา-วัดบางนอน (สีแดง) ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสายใช้เส้นทางเหมือนสายที่3 : สะพานปลา-วัดหน้าเมือง จนถึงสามแยกหน้าในค่ายระนอง เลี้ยวขวาเข้าถนนดับคดีไปยังสามแยกศาลระนองตัดกับถนนผาดาด(เพชรเกษมเดิม) ใช้เส้นทางเดียวกันกับสายที่1 (ด่านท่าเมือง-เสาแดง) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผาดาด(เพชรเกษมเดิม)ไปบรรจบถนนเพชรเกษมไปสุดสายที่วัดบางนอน ผ่านสี่แยกตลาดใหม่ตัดกับถนนชลระอุ-ตลาดใหม่-วิทยาลัยเทคนิคระนอง-วัดบางนอน

สายที่ 3 : ปากคลอง-โรงเรียนสตรีระนอง (สีฟ้า) ค่าโดยสาร 6 บาทตลอดสายจากต้นสายถนนปากคลองตรงไปสามแยกถนนปากคลองเข้าสู่ถนนระนองพัฒนา(สะพานปลา) เลี้ยวขวาเข้าถนนระนองพัฒนาไปยังสามแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนรัตนโกสินทร์ ตรงไปสามแยกเข้าถนนจัดสรรพัฒนาตรงไปสี่แยกตลาดเก่าตรงเข้าตลาดระนอง  ไปตามถนนเรื่องราษฎร์ ตรงไปสามแยกหน้าในค่ายระนอง เลี้ยวขวาเข้าถนนดับคดีไปสุดทางที่หน้าโรงเรียนสตรีระนองตรงข้ามสถานีตำรวจระนอง วัดด่าน= วัดอุปนันทาราม วัดหน้าเมือง=วัดสุวรรณคีรีวิหาร รายละเอียดเส้นทางรถสองแถวไปยังตำบลใกล้เคียง :สายที่ 3 : ปากน้ำ--ตลาดระนอง (สีแดง) จากต้นทางปากน้ำระนองมาตามทางหลวงจังหวัดสาย 4004--ผ่านสามแยกไปหาดชาญดำริ--ผ่านสามแยกไปบ้านสามแหลม(ทางไปท่าเทียบเรือ ของอันดามันคลับ)-- ผ่านสุสานเจ้าเมืองระนอง--ตรงเข้าถนนชาติเฉลิม--ผ่านวัดหน้าเมือง-- ผ่านโรงเรียนชาติเฉลิม--ตรงเข้าถนนเรืองราษฎร์--ผ่านในค่ายระนอง--ชุมสายโทรศัพท์ -- ตรงไปแยกถนนกำลังทรัพย์--เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกำลังทรัพย์ตรงไปยังสี่แยกโรงพยาบาล-- เลี้ยวขวาเข้าถนนเพิ่มผลตรงไปยังสี่แยกตลาดเก่า--เลี้ยวขวาเข้าตลาดระนอง ไปตามถนนเรืองราษฎร์ไปสุดสายข้างโรงแรมสินระนอง
สายที่ 3 : สามแหลม--ตลาดระนอง (สีเขียว)
จากต้นทางที่บ้านสามแหลมตรงมาที่สามแยกทางหลวงผ่านทางเข้าท่าเทียบเรือของอันดามันคลับ-- เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดสายที่4004ไปตามเส้นทางเดียวกับ สายที่3(ปากน้ำ-ตลาดระนอง)

สายที่ 4 : หงาว--ตลาดระนอง
จากท่าฉางตรงมาตลาดหงาวมาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม(13กม.จากตัวเมืองระนอง)-- ผ่านภูเขาหญ้า--บ้านพรรั้ง--โรงแรมไอเฟลอินน์--บ้านบางริ้น--ไปเลี้ยวเข้าถนนกำลัง ทรัพย์ -- ผ่านโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพิ่มผลผ่านเทศบาลระนองตรงไปสี่แยกตลาดเก่า-- เลี้ยวขวาเข้าตลาดระนองไปสุดสายข้างโรงแรมสินระนอง

สายที่ 5 : หาดส้มแป้น--ตลาดระนอง
จากตลาดหาดส้มแป้นมาตามทางหลวงจังหวัดสาย4005--ผ่านปากทางเข้าวัดหาดส้มแป้น - - บ่อน้ำร้อน--ตรงเข้าถนนกำลังทรัพย์แล้วใช้เส้นทางเดียวกับสายที่4 (หงาว-ตลาดระนอง) ไปสุดสายที่เดียวกัน