หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวประกวดราคา
บริการข้อมูล
หมวดการทางในสังกัด
LINKหน่วยงานอื่น
   
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
   
   
 
ประวัติแขวงการทางปทุมธานี
 

แขวงการทางปทุมธานี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยรับโอนสายทางมาจากแขวงการทางกรุงเทพ 15 สายทาง แขวงการทางอยุธยา 4 สายทาง รวมระยะทาง 298.668 กิโลเมตร สํานัก งานตั้งอยู่ที่ กม. 47+200(ด้านซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีเนื้อที่ 90 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา       อ่านต่อ...

 
 
   
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
แผนที่เส้นทางในความควบคุม
ศูนย์บริการประชาชน
งานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสัญา
งานสถิติ
งานวางแผน
งานอำนวยความปลอดภัย
งานปรับซ่อม
Electric
งานไฟฟ้า
 

 

แขวงการทางปทุมธานี : กรมทางหลวง ประมาณกิโลเมตรที่ 47+200 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2529-1441-2 โทรสาร 0-2529-0679