News Update...

ช่องทางการติดต่อทางเฟสบุ๊ค >>>

 

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


กระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ เเละทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
(ในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๘)
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๒๔:๐๐ นาฬิกา
ของวันที่ ๔ มกรคม ๒๕๕๘

แผนผังติดตั้งป้ายแนะนำเสริมและป้ายเส้นทางเลี่ยง

โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

เช้าวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีหัวหน้าหมวดการทาง หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับโครงการ๓๑๔ โครงการ๓๐๔ และโครงการ๓๓๑ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๓ สำนักทางหลวงชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์จังหวัด และกลุ่มสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุม.....อ่านต่อ

เช้าวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางทรรศนีย์ ภู่อินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้างานสารบรรณและคณะ เป็นตัวแทนแขวงการทางฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด.....อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เย็นวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา.....อ่านต่อ

เช้าวันพุทธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ที่ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดขึ้น.....อ่านต่อ

เช้าวันพุทธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม “โครงการจัดชุดเครื่องจักรกลให้ตรงตามความต้องการใช้งาน ของผู้เช่ากรมทางหลวงในแต่ละพื้นที่” โดยมี นาย กฤษณ์ หย่ำ.....อ่านต่อ

เช้าวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายกฤษณ์ หย่ำวิไล รองผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทราฝ่ายวิศวกรรม เป็นประธานจัดฝึกอบรม “การซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรเบื้องต้น ” ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมีนายสมศักดิ์ พรมตาไก้ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน หัวหน้างานไฟฟ้า ทำหน้าที่วิทยากร.....อ่านต่อ

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดการทาง หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุม สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในครั้งนี้ ประธานได้ติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง....อ่านต่อ

เช้าวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณทางหลวงที่ 3640 สนามชัยเขตุ – ห้วยน้ำใส ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขตุ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา และคณะ ได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้มงคลประกอบกิจกรรม....อ่านต่อ

ช้าวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายกฤษณ์ หย่ำวิไล รองผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ฝ่ายวิศวกรรม และคณะ ได้เข้าร่วมในพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ....อ่านต่อ

ช้าวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม....อ่านต่อ

ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.oo น. คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมโครงการ สวดมนต์ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งทางจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดขึ้น ....อ่านต่อ

ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 นายสนิท พรหมวงษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง และทีมงานรายการ รอยยิ้มริมทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง11 ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ ณ ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ....อ่านต่อ

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม เรื่อง การอำนวยความปลอดภัยในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304 คลองหลวงแพ่ง – ฉะเชิงเทรา....อ่านต่อ

ครอบครัวแขวงฯฉะเชิงเทรา ขออวยพรให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้....อ่านต่อ

ประมวลภาพ..ประทับใจ งานเกษียณอายุราชการ
แขวงการทางฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2557....อ่านต่อ

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิ งเทรา เป็นประธานการประชุมประจำเด ือนสัญจร ประจำเดือนกันยายน ....อ่านต่อ

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ แขวงการทางฉะเชิงเทรา สมาชิกแขวงการทางฉะเชิงเทราได้ร่วมกันทำกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง (DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2557” โดยกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ สมาชิกทุกคนในองค์กร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 5ส ....อ่านต่อ

สามทศวรรษ "นาย" สร้างสรรค์ เราจดจำมิลืมเลือน....อ่านต่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 – 21.00 น. บริเวณห้องเรือนทิพย์ บุรีมายา บูติคแอนด์สปา จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี...อ่านต่อ

ช่วงบ่ายวันพุทธที่ 9 กรกฎาคม 2557 นางวิไลวรรณ ละมัย รองผู้อำนวยการเเขวงการทางฉะเชิงเทราฝ่ายบริหาร และคณะ ได้เดินทางไปร่วมงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา....อ่านต่อ

เย็นวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. คณะเจ้าหน้าที่งานปรับซ่อม แขวงการทางฉะเชิงเทรา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมชม ศึกฟุตซอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก 2014 เป็นการพบกันระหว่าง ทีมกรมทางหลวง VS ทีมชลบุรี บลูเวฟ ณ สนามฟุตซอลเทศบาลเมืองชลบุรี...อ่านต่อ

ย็นวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางฉะเชิงเทรา ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม "คืนความสุขให้กับคนในชาติ" ที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างบรรยากาสที่ดีและรักสามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในสังคม....อ่านต่อ

เช้าวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00น. นางวิไลวรรณ ละมัย รองผู้อำนาวยการเเขวงการทางฉะเชิงเทราฝ่ายบริหาร เเละคณะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรม "นักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว" ที่ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดขึ้น สำหรับนัก..อ่านต่อ

เช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาการเปรียญ วัดอุสภาราม(วัดบางวัว) จ.ฉะเชิงเทรา นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางฉะเชิงเทราร่วมต้อนรับ นายกมล หมั่นทำ ผู้อํานวยการสํานักทาง...อ่านต่อ


 

 

 

พาเที่ยวเมืองแปดริ้ว... มากมายคลิกที่นี้ <<<

 

วัดโสธรวราราม วรวิหาร

วัดโสธรวรราราม วรวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองแปดริ้วแห่งนี้และที่สำคัญคือ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งจังหวัด อ่านต่อ

ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี ฉะเชิงเทรา

วิถีชีวิตชุมชนชาวไทย-จีน ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ใช้ชีวิตมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ตั้งแต่รุ่นอากงอาม่า สมัยคุณตาคุณยายยังสาว ตลาดบ้านใหม่มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตมายาวนาน อ่านต่อ