News Update...

ช่องทางการติดต่อทางเฟสบุ๊ค >>>

 

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


ฉะเชิงเทราเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ิองในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา .....อ่านต่อ

ช่วงบ่ายวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม “งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้าง .....อ่านต่อ

ร่วมหารือ แนวทางการทำทางเชื่อมเข้า – ออก โครงการ ๓o๔ 
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา  .....อ่านต่อ

อุทาหรณ์เตือนใจผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน 
อุบัติเหตุ คำคำนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดกับตนเองหรือคนที่รัก ทว่าในความเป็นจริง สังคมไทยเป็นสังคมที่ มีผู้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตบนท้องถนน .....อ่านต่อ

เช้าวันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายกมล หมั่นทำ ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่๑๒ เป็นประธานการประชุมดยมีนายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา.....อ่านต่อ

เพื่อตอบแทนสมาชิกชาวแขวงการทางฉะเชิงเทรา ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมาโดยตลอดและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ที่ได้เสียสละความสุขส่วนตนปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ นายชาติพงษ์ รตโนภาส.....อ่านต่อ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สํานักทางหลวงที่๑๒(ชลบุรี) นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทราและคณะ ได้ร่วมกล่าวอวยพร และมอบของขวัญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ แด่นายกมล หมั่นทำ ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่๑๒(ผส.ทล.๑๒).....อ่านต่อ

เช้าวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา และคณะ ได้ร่วมกล่าวอวยพรและมอบของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ แด่นายสุนทร ประกายประเสริฐ และภริยา ณ บ้านพักประกายประเสริฐ.....อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เเหล่งท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้้ที่เเขวงการทางฉะเชิงเทรา.....อ่านต่อ

เช้าวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายกฤษณ์ หย่ำวิไล รองผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ฝ่ายวิศวกรรม และ รองผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกล่าวอวยพรและมอบของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ แด่นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา.....อ่านต่อ

เช้าวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายกฤษณ์ หย่ำวิไล รองผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ฝ่ายวิศวกรรม และ รองผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกล่าวอวยพรและมอบของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ แด่นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา.....อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชนในทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือ ที่ กม. 78+000

หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินทางพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินเเละ ทางหลวงสัมปทาน เอกสาร

กระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ เเละทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
(ในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๘)
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๒๔:๐๐ นาฬิกา
ของวันที่ ๔ มกรคม ๒๕๕๘

แผนผังติดตั้งป้ายแนะนำเสริมและป้ายเส้นทางเลี่ยง

โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

เช้าวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีหัวหน้าหมวดการทาง หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับโครงการ๓๑๔ โครงการ๓๐๔ และโครงการ๓๓๑ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๓ สำนักทางหลวงชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์จังหวัด และกลุ่มสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุม.....อ่านต่อ

เช้าวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางทรรศนีย์ ภู่อินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้างานสารบรรณและคณะ เป็นตัวแทนแขวงการทางฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด.....อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เย็นวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา.....อ่านต่อ

เช้าวันพุทธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ที่ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดขึ้น.....อ่านต่อ

เช้าวันพุทธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ นายชาติพงษ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม “โครงการจัดชุดเครื่องจักรกลให้ตรงตามความต้องการใช้งาน ของผู้เช่ากรมทางหลวงในแต่ละพื้นที่” โดยมี นาย กฤษณ์ หย่ำ.....อ่านต่อ


 

 

 

พาเที่ยวเมืองแปดริ้ว... มากมายคลิกที่นี้ <<<

 

วัดโสธรวราราม วรวิหาร

วัดโสธรวรราราม วรวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองแปดริ้วแห่งนี้และที่สำคัญคือ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งจังหวัด อ่านต่อ

ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี ฉะเชิงเทรา

วิถีชีวิตชุมชนชาวไทย-จีน ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ใช้ชีวิตมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ตั้งแต่รุ่นอากงอาม่า สมัยคุณตาคุณยายยังสาว ตลาดบ้านใหม่มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตมายาวนาน อ่านต่อ