นายรุ่งโรจน์ สถิตย์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง
งานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสัญญา
งานสถิติ
หมวดทางหลวงบ้านฉาง
หมวดทางหลวงมาบตาพุด
หมวดทางหลวงปลวกแดง
หมวดทางหลวงเชิงเนิน
หมวดทางหลวงแกลง
หมวดทางหลวงวังจันทร์
 
งานวางแผน
งานอำนวยความปลอดภัย
งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 14
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
หน่วยงานภายใน(ภาคกลาง)
จังหวัดระยอง
สำนักงานคลังจังหวัด
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สนง.ทะเบียนราษฎร์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม  
กรมสรรพากร
กบข.
กสจ.
ประกันสังคม
แจ้งเตือนเรื่องไวรัสร้าย
แก้ปัญหาและเทคนิคอื่นๆ
แก้ปัญหา Internet
สอนการใช้คอมพิวเตอร์
สร้างเว็บด้วย PHP
เช็คราคาคอมฯ อุปกรณ์
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายไทย ดอท คอม
 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์
ยอดชำระค้างโทรศัพท์  
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สมุดหน้าเหลือง
 
 
 
 
 
คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
center

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

There seems to be an error with the player !

  เพลง: รักระยอง  ที่มา: สำนักงานจังหวัดระยอง
ภารกิจ : ซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดระยอง
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง...
ข้อตกลงระดับการให้บริการ:งานการขออนุญาตวางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทางหลวง แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตฯ
 
มอบของ มอบกำลังใจ มอบความห่วงใย ให้ ชาวหมวดทางหลวง
เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
ออกรายการวิทยุ "ส่วนราชการพบประชาชน เพื่อคนระยอง"
โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางเลี่ยงเมืองแกลง
มาตรการองค์กรในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม
บริจาคโลหิต
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 3138
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 3143
 
 
 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
-
 
     

การขออนุญาตทำ
ทางเชื่อมเข้า-ออก
ทางหลวง

การขออนุญาตปลูก
สร้างอาคารริมทางหลวง
การขออนุญาตติด
ตั้งป้ายริมทางหลวง
การขออนุญาตทำ
ทางเชื่อมตามแบบมาตร
ฐานอาคารพาณิชย์
การขออนุญาตวาง
หรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะ
เวลาการปฎิบัติราชการ
กรณีขออนุญาต
 
 
สอบถามระยะทาง  
เกาะติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง
 
พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน2551
พระราชบัญญัติ
ทางหลวง
ระเบียบและขั้นตอน
การเวนคืนที่ดิน
บุคลากร
หน่วยงาน
 
กรมทางหลวง
แขวงฯ ฉะเชิงเทรา
แขวงฯ ชลบุรีที่ 1
แขวงฯ จันทบุรี
แขวงฯ ตราด
แขวงฯ ระยอง
แขวงฯ ชลบุรีที่ 2
 
http://www.1111.go.th/
http://www.sso.go.th/
http://www.oic.go.th/ginfo/
http://www.dopa.go.th/
http://www.rd.go.th/publish/index.html
http://www.rayongcity.net/
http://www.v-cop.net/indust_root/trade/company/index.php?indtl_id=16
http://www.webappiphone.com/phonebook/
http://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl
http://www.tmd.go.th/index.php
http://www.dwr.go.th/weblink/ThaiWeatherSat.html
http://headline.kapook.com/
http://news.sanook.com/
ทีวี เพลงออนไลน์