งานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสัญญา
งานสถิติ
หมวดการทางบ้านฉาง
หมวดการทางระยองที่ 2
หมวดการทางปลวกแดง
หมวดการทางระยองที่ 1
หมวดการทางแกลง
หมวดการทางวังจันทร์
 
งานบำรุงทางเคลื่อนที่
งานจราจรสงเคราะห์
งานปรับซ่อม
สำนักทางหลวงที่ 12
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
หน่วยงานภายใน(ภาคกลาง)
จังหวัดระยอง
สำนักงานคลังจังหวัด
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สนง.ทะเบียนราษฎร์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม  
กรมสรรพากร
กบข.
กสจ.
ประกันสังคม
แจ้งเตือนเรื่องไวรัสร้าย
แก้ปัญหาและเทคนิคอื่นๆ
แก้ปัญหา Internet
สอนการใช้คอมพิวเตอร์
สร้างเว็บด้วย PHP
เช็คราคาคอมฯ อุปกรณ์
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายไทย ดอท คอม
 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์
ยอดชำระค้างโทรศัพท์  
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สมุดหน้าเหลือง
 
 
 
 
 
center
คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
center
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

There seems to be an error with the player !

  เพลง: รักระยอง  ที่มา: สำนักงานจังหวัดระยอง
ภารกิจ : ซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดระยอง
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง...
 
 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 
โครงการ "ถนนสวยด้วย 3 ร"
โครงการ "เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลสู่ประชาชน"
โครงการ "แขวงฯระยอง กับ เศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการ "ชาวทางให้ชีวิต บริจาคโลหิต ถวายแด่ในหลวง" ณ โรงเรียนบ้านค่าย
โครงการ "ชาวทางร่วมสร้าง ชาวศาลายางร่วมใจ รักษ์ฝายต้นน้ำ" ณ ศาลายางสองพี่น้อง
โครงการ "ชาวทางร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว" ณ สวนรัชมังคลาภิเษก หน้า IRPC
โครงการ "ชาวทางร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันทะเลงาม" ณ ชายหาดสวนสน
โครงการอบรม เรื่อง การเรียนรู้และการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
หน่วยบริการประชาชน ณ วัดชงโค อ.วังจันทร์่
หน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อ.เขาชะเมา่
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม
บริจาคโลหิต
ทัศนศึกษา จ.นครนายก ตามนโยบายการจัดการความรู้
แจกหนังสือเชิญประชุม แก่พ่อค้า แม่ค้า บริเวณแยกน้ำคอก
ผ้าป่าสามัคคี วัดคลองไผ่
ออกรายการวิทยุ "ส่วนราชการพบประชาชน เพื่อคนระยอง"
สงกรานต์สุขสันต์ ชาวทางสุขขี เล่นน้ำชุ่มฉ่ำชีวี สืบสานประเพณีไทย
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 3138
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 3143
 

 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
-
 
     

การขออนุญาตทำ
ทางเชื่อมเข้า-ออก
ทางหลวง

การขออนุญาตปลูก
สร้างอาคารริมทางหลวง
การขออนุญาตติด
ตั้งป้ายริมทางหลวง
การขออนุญาตทำ
ทางเชื่อมตามแบบมาตร
ฐานอาคารพาณิชย์
การขออนุญาตวาง
หรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะ
เวลาการปฎิบัติราชการ
กรณีขออนุญาต
 
 
สอบถามระยะทาง  
เกาะติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง
 
พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน2551
พระราชบัญญัติ
ทางหลวง
ระเบียบและขั้นตอน
การเวนคืนที่ดิน
บุคลากร
หน่วยงาน
 
กรมทางหลวง
แขวงฯ ฉะเชิงเทรา
แขวงฯ ชลบุรี
แขวงฯ จันทบุรี
แขวงฯ ตราด
แขวงฯ ระยอง
สำนักงานบำรุงทาง
ชลบุรีที่ 2
 
http://www.1111.go.th/
http://www.sso.go.th/
http://www.oic.go.th/ginfo/
http://www.dopa.go.th/
http://www.rd.go.th/publish/index.html
http://www.rayongcity.net/
http://www.v-cop.net/indust_root/trade/company/index.php?indtl_id=16
http://www.webappiphone.com/phonebook/
http://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl
http://www.tmd.go.th/index.php
http://www.dwr.go.th/weblink/ThaiWeatherSat.html
http://headline.kapook.com/
http://news.sanook.com/
ทีวี เพลงออนไลน์
 
Facebook แขวงการทางระยอง