ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปี 2558

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปี2558

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานราชการ ปี 2558

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา ปี 2558

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ปี 2558

ฺิิBike for MoM
 วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2558
ว่าที่ร้อยเอก ระวี บุญญพาพงศ์ รส.ทล.11.2 พร้อม นายบัณทิต รักษาดี ผอ.ขท.ลพบุรีที่ 1 และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ ...

ฺBig Cleaning Day
 
วันอังคารที่ 11ส.ค. 2558 นายพงศธร รุมรัตนะ ผส.ทล.11 เป็นประธาน ในพิธีเปิด งานวันทำความสะอาดใหญ ประจำปี 2558่ ...

คมนาคมอาสาช่วยกาชาด
 
นายพงศธร รุมรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ให้การต้อนรับ นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ...

ประเมินงานบำรุงฯ ประจำปี58
  คณะทำงานประเมิน สทล.11 ประจำปี 2558 ได้ทำการออก ตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. 2558 - 7 ก.ค. 2558 ...

การจัดการความรู้(KM)
  วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักทางหลวงที่ 11 ได้ให้การ ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ กองฝึกอบรม ...

อบรม การจัดการความรู้
  วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 สทล.11 ได้จัดการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน...

ปลูกุต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ
 
วันจันทร์-อังคาร ที่ 15-16 มิ.ย. 2558 สทล.11 ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ แห่งชาติ ประจำปี 2558...

อบรม พนักงานขับรถ
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 สทล.11 ได้เผยแพร่ความรู้ คู่มือพนักงานขับรถ โดยจัดการอบรม...

อบรม ช่วงควบคุมงาน
  เมื่อ วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 สทล.11 ได้จัดการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ช่างควบคุมงาน ในสังกัด...

บริการประชาชน
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2558 สทล.11 ได้ร่วม ออกบริการประชาชน ร่วมกับจังหวัดลพบุรี...

 
 
สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2475 ,0-3641-2378 ,0-3642-2655 และ 0-3642-4376 โทรสาร 0-3642-2061

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH