ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน สมรรถนะ พนักงานธุรการ
ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ปี 2557

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน สมรรถนะ พนักงานธุรการ พนักงานขับ และควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล และพนักงานโยธา  
                                    
ประชุมแนะนำระบบงาน
นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รส.ทล.9.2 เป็นประธานในการ ประชุมแนะนำระบบ online แหล่งวัสดุก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัด...
ประเมินผลงานประจำปี2557
นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รส.ทล.9.2 ประธานคณะทำงาน ตรวจประเมิน ประจำปี 2557ได้นำคณะตรวจประเมินฯ รอบที่ 2...
สืบสานประเพณีสงกรานต์
สำนักทางหลวงที่ 9 แขวงการทางและ สำนักงานบำรุงทางในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ...
ประเมินผลงานประจำปี2557
นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รส.ทล.9.2 ประธานคณะทำงาน ตรวจประเมิน ประจำปี 2557ได้นำคณะตรวจประเมินฯ รอบที่ 1...

ตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2557
นายสนิท พรหมวงษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง (รทร) และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และ สร้างขวัญกำลังใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2557...

 
 
สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2475 ,0-3641-2378 ,0-3642-2655 และ 0-3642-4376 โทรสาร 0-3642-2061

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH