ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ปี 2559

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปี 2559

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานโยธา ปี 2559

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ปี 2559

วางพวงมาลา
     วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายวีระ พลอยกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนัก และคณะผู้บริหาร ของสทล.11 เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ...

ต้อนรับ ผส.ทล.11
    ร่วมกันแสดงความยินดีและ ต้อนรับ นายวีระ พลอยกระจ่าง ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ...

ร่วมยินดี
 
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักมาตรฐานและประเมินผล ร่วมกันแสดงความยินดีและ ร่วมเดินทาง
ส่ง นายวีระ พลอยกระจ่าง ผส.ทล.11 ...

 ต้อนรับนายช่างแขวง
 
นายวีระ พลอยกระจ่าง ผส.ทล.11 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สทล.11 ร่วมแสดงความยินดีีต้อนรับ นายช่างแขวง ลบ.2 และ สระบุรี คนใหม่ ...

ตรวจประเมิน 59
 
 ว่าที่ร้อยเอก ระวี บุญญพาพงศ์ รส.ทล.2 ประธานการตรวจประเมิน ผลงาน บำรุงทาง และงานอำนวยความ ปลอดภัย ประจำปี 2559 ได้นำ คณะทำงาน ทำการตรวจประเมิน แขวงทางหลวงในสังกัด ...

 

 

 

 

 

 

 

 

     

นายวีระ พลอยกระจ่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11

 
 
สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2475 ,0-3641-2378 ,0-3642-2655 และ 0-3642-4376 โทรสาร 0-3642-2061

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH