ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ปี 2559

ฺิิBike for MoM
 วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2558
ว่าที่ร้อยเอก ระวี บุญญพาพงศ์ รส.ทล.11.2 พร้อม นายบัณทิต รักษาดี ผอ.ขท.ลพบุรีที่ 1 และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ ...

ฺBig Cleaning Day
 
วันอังคารที่ 11ส.ค. 2558 นายพงศธร รุมรัตนะ ผส.ทล.11 เป็นประธาน ในพิธีเปิด งานวันทำความสะอาดใหญ ประจำปี 2558่ ...

คมนาคมอาสาช่วยกาชาด
 
นายพงศธร รุมรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ให้การต้อนรับ นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ...

 
 
สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2475 ,0-3641-2378 ,0-3642-2655 และ 0-3642-4376 โทรสาร 0-3642-2061

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH