ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปี 2559

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานโยธา ปี 2559

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ปี 2559

ฺิิBike for MoM
 วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2558
ว่าที่ร้อยเอก ระวี บุญญพาพงศ์ รส.ทล.11.2 พร้อม นายบัณทิต รักษาดี ผอ.ขท.ลพบุรีที่ 1 และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ ...

ฺBig Cleaning Day
 
วันอังคารที่ 11ส.ค. 2558 นายพงศธร รุมรัตนะ ผส.ทล.11 เป็นประธาน ในพิธีเปิด งานวันทำความสะอาดใหญ ประจำปี 2558่ ...

คมนาคมอาสาช่วยกาชาด
 
นายพงศธร รุมรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ให้การต้อนรับ นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ...

 
 
สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2475 ,0-3641-2378 ,0-3642-2655 และ 0-3642-4376 โทรสาร 0-3642-2061

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH