ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน สมรรถนะ พนักงานธุรการ
ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ปี 2557

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ผูุ้้ตรวจกระทรวงคมนาคม
 นายพงศธร รุมรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 9 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม เมื่อวัีนที่ 14 ส.ค. 57 ...

โครงการ สทล.9 ร่วมใจฯ
 นายพงศธร รุมรัตนะ ผส.ทล.9 เป็นประธานเปิดงาน โครงการ สทล.9(ลพบุร)ี ร่วมใจทำความ สะอาดใหญ่ ถวายพระพร พระราชิน เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 57...

BIG CLEANING DAY 2557
 นายพงศธร รุมรัตนะ ผส.ทล.9 เป็นประธานเปิดงาน Big cleaning day ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.57...

บริจาคโลหิต
 คณะเจ้าหน้าที่สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57 ...
เข้าพรรษา
 คณะเจ้าหน้าที่สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวัันที่ 11 ก.ค.57 ...
ประชุม KM
   นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รส.ทล.9.2 ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ติดตามKM ของกองฝึกอบรม กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ...
ประชุมแนะนำระบบงาน
 นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รส.ทล.9.2 เป็นประธานในการ ประชุมแนะนำระบบ online แหล่งวัสดุก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัด...
 
 
สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2475 ,0-3641-2378 ,0-3642-2655 และ 0-3642-4376 โทรสาร 0-3642-2061

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH