หน้าแรก> แนะนำหน่วยงาน>แผนที่ตั้งสำนักทางหลวงที่ 9
  


ชื่อหน่วยงาน
 
สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)
ที่ตั้ง
 
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
หมายเลขโทรศัพท์
 
0-3641-2378 , 0-3642-0671 , 0-3642-2475 ,0-3642-2655
หมายเลขโทรสาร
 
0-3642-2061
E-mial
  doh0901@doh.go.th , doh0902@doh.go.th
Click ที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ขึ้น
    แนะนำหน่วยงาน

    หน่วยงานในสังกัด
    ข้อมูลทั่วไป
    งาน/โครงการ
  ประกวดราคา/สอบราคา
    Downloads
    ติดต่อหน่วยงาน

E-mail: DOH0902@DOH.GO.TH