นายยุทธศักดิ์ ศรีงามเมือง

ผอ.ขท.กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่2)

แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2)

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 2000 โทรสาร 0 3555 2123

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
หมวดการทางในสังกัด
จัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
เอกสารความรู้
วิสัยทัศน์ มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ขอบเขตของงาน
ประกาศสอบราคา
ยกเลิกประกาศสอบราคา
ประกาศผลสอบราคา
ประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
ประกาศผลประกวดราคา
ขายทอดตลาด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุญาตเกี่ยวกับทางหลวง
สอบถามระยะทาง
แผนที่ทางหลวง
เส้นทางลัดช่วงเทศกาล
Download แผ่นพับแผนที่
กฎหมายทางหลวง
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2557

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่2)...ภาพกิจกรรม>>

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557

งานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง ...ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 24 มิถุนายน 2557

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี...ภาพกิจกรรม>>

หมวดการทางอู่ทองที่ 1
หมวดการทางอู่ทองที่ 2
หมวดการทางพนมทวน
หมวดการทางบ่อพลอย
หมวดการทางสองพี่น้อง
หมวดการทางเลาขวัญ
หมวดการทางทุ่งคอก