นายยุทธศักดิ์ ศรีงามเมือง

ผอ.ขท.กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2)

แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2)

ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 2000 โทรสาร 0 3555 2123

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
หมวดการทางในสังกัด
จัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
เอกสารความรู้
วิสัยทัศน์ มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านงานบำรุงทาง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และภูมิทัศน์สวยงามของทางหลวง ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
 
ขอบเขตของงาน
ประกาศสอบราคา
ยกเลิกประกาศสอบราคา
ประกาศผลสอบราคา
ประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา
ประกาศผลประกวดราคา
ขายทอดตลาด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุญาตเกี่ยวกับทางหลวง
สอบถามระยะทาง
แผนที่ทางหลวง
เส้นทางลัดช่วงเทศกาล
Download แผ่นพับแผนที่
กฎหมายทางหลวง
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
 
งานการเงินและบัญชี
 
งานสารบรรณ
 
งานพัสดุและสัญญา
 
งานสถิติ
ฝ่ายปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิศวกรรม
 
งานบำรุงทางเคลื่อนที่
 
งานปรับซ่อม
 
งานจราจรสงเคราะห์
 
งานไฟฟ้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุีรี(ที่ 2) ร่วมงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนมะเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี...ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุีรี(ที่ 2) ศึกษาดูงาน 5ส ณ แขวงการทางลำปาง...ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 25 ตุลาคม 2556

แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุีรี(ที่ 2) ร่วมงานโครงการอำเภอ...ยิ้ม ณ วัดโพธิ์เขียว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี...ภาพกิจกรรม>>

หมวดการทางอู่ทองที่ 1
หมวดการทางอู่ทองที่ 2
หมวดการทางพนมทวน
หมวดการทางบ่อพลอย
หมวดการทางสองพี่น้อง
หมวดการทางเลาขวัญ
หมวดการทางทุ่งคอก