ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักทางหลวงที่ 4