ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)