ประวัติ
วิสัยทัศน์
หน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
จำนวนบุคลากร
อัตรากำลังเครื่องจักร
พระราชบัญญัติทางหลวง
กรมทางหลวง
สำนักทางหลวงที่ 1
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
แขวงการทางลำปาง
แขวงการทางลำพูน
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2


ราคาน้ำมันวันนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้ก้าวทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ และสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน พันธกิจ (Mission) บริหารจัดการองค์กร ทางด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบำรุงทางหลวง และงานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถบริการผู้ใช้เส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

หมวดการทางสันป่าตอง
หมวดการทางฮอดที่ 1
หมวดการทางฮอดที่ 2
หมวดการทางจอมทอง
หมวดการทางแม่แจ่ม
หมวดการทางอมก๋อย
หมวดการทางดอยเต่า
ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 4
Big Cleaning Day
ทางหลวงพบประชาชน
กีฬาเชื่อมความสามัคคี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ทำบุญ 5 วัด
ศึกษาดูงาน สทล.10
 

COPYRIGHT? 2007 Chiangmai Highway Distric 1 ALL RIGHT RESERVE
E - MAIL : doh0110@doh.go.th

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053)278700 แฟ๊กซ์ (053)277017