เมนูลัด

วิสัยทัศน์

งานทางได้มาตรฐาน

การบริการประทับใจ

สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง

 

Home
หน้าแรก


ติดต่อกรมทางหลวง

Forums
กระดานถาม-ตอบ

 

 ค้นหา   
                 

แนะนำ
สำนักทางหลวงที่2
(แพร่)

 หน้าแรก
 หน้าแรก
 
ประวัติ สทล. 2 (แพร่)
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งบประมาณ
 
อัตรากำลังเครื่องจักรกล
 
เส้นทางในความรับผิดชอบ

 
 ส่วน/ผ่ายต่างๆ
     ของ สทล.2 (แพร่)

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

 
ส่วนเครื่องจักรกล
 ส่วนวางแผน
 ส่วนสำรวจและออกแบบ
 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
   ทางวิศวกรรม

ส่วนอำนวยความปลอดภัย


 บริการอื่นๆ
 Link 
 มีผู้เข้าเยี่ยมชม

 แลกลิงก์ :


 

 


      

                                                                                                                                                  

                   

 

           

 

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป  คลิ๊กที่นี่

 สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)      โทรศัพท์   0-5451-1193 
              โทรสาร
.
  0-5452-2000

ข่าวประชาสัมพันธ์

          ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
        การกำหนดระยะเวลา

        แล้วเสร็จของงาน

 

แหล่งวัสดุก่อสร้าง

      

         การขออนุญาตทำทางเชื่อม   

  

เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

 

                                                      กิจกรรมต่างๆ

     ประเพณีรดน้ำดำหัว

 

 

วันพ่อขุนรามคำแหง

วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช

 

 

 

งานเลี้ยงเกษียณ ปี 2556

 

 

 

เปิดศูนย์ฯเทศกาล

สงกรานต์แพร่

ท่านอทล.ตรวจเยี่ยม

 กิจกรรม 5 ส   

 

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  

ข้อกำหนดน้ำหนักบรรทุก

 

 

 

 

บริการทั่วไป

 

 

 

 

หน่วยงานในสังกัด
แขวงการทาง แพร่
แขวงการทาง เชียงรายที่1
แขวงการทาง เชียงรายที่2
แขวงการทาง น่าน ที่1
แขวงการทาง น่าน ที่2
แขวงการทาง พะเยา


บริการประชาชน
    ระเบียบการขออนุญาต
    
ระเบียบการเวนคืนที่ดิน
    
กฎหมายทางหลวง
    
ข้อมูลทางหลวง
    
ข่าวประกวดราคา

   
แผนที่ทางหลวง

           


แนะนำเส้นทาง

                
     แนะนำเส้นทางช่วงเทศกาล


    
            สอบถามระยะทาง

     
               ตำรวจทางหลวง

     
           ศูนย์บริการทางหลวง

      


สถานที่ท่องเที่ยว

 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)

จังหวัดแพร่

จังหวัดเชียงราย

 

จังหวัดพะเยา

จังหวัดน่าน

 


สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง
ถนน.ยันตรกิจโกศล   ตำบล.ทุ่งกวาว  อำเภอ.เมือง  จังหวัด.แพร่ 54000
  โทรศัพท์
: 054-511193  โทรสาร : 054-522000
E-mail :
doh0205@doh.go.th