เมนูลัด

                                สำนักทางหลวงที่ 2(แพร่)

 

เวบไซต์ กำลังปรับปรุง เข้าไปที่ เวบไซต์ใหม่ที่
WWW.doh2phrae.com

 

 


สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง
ถนนยันตรกิจโกศล   ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 54000
  โทรศัพท์
: 054-511193  โทรสาร : 054-522000
E-mail :
doh0200@doh.go.th