นายทวี  เกศิสำอาง  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 6  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่
                ร่วมกันทำกิจกรรม  Big  Cleaning  Day   ที่วัดสนธิกรประชาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
86  พรรษา    5 ธันวาคม  2556  จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม  2556