นายทวี  เกศิสำอาง  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 6  พร้อมด้วยข้าราชการ  สทล.6  ร่วมงานฉลองสมณศักดิ์
 พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฑิโต ป.ธ.6)  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)  เลื่อนสมณศักดิ์คณะชั้นราช
ณ  วัดสนธิกรประชาราม  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  
                     ภายในงานมีพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศ  โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็น
ผู้อัญเชิญพัดยศ  นายทวี  เกศิสำอาง  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 6  เป็นผู้อัญเชิญสัญญาบัตร  และนายแพทย์นิพัธ
กิตติมานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตร  รวมไปถึงหัวส่วนราชการต่างๆ  และคณะ
ศิษยานุศิษย์ได้มาร่วมถวายสักการะแด่พระราชปริยัติบัญฑิต  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556