นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ
อธิบดีกรมทางหลวง  พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมจากกรมทางหลวงได้เดิน
ทางมาตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 26-27 มิ.ย.

     นายพินิจ แก้วมาคูณ รส.ทล.1 เป็นประธานการติดตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินการความรู้
ตามนโยบายการจัดการความรู้...

 
     สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ...
 
  ผู้บริหารสำนักทางหลวงที่
6 (เพชรบูรณ์) รับมอบโล่ห์จาก รพ.
เพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยงานส่งเจ้า
หน้าที่เข้าร่วมสนับสนุน...
 สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ ประจำปี 2557 และได้มีการร่วมกันทำบุญ...
     
                  
    นายพินิจ แก้วมาคูณ  รส.ทล.6.1
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวงพบสมาชิก ปี 2557.. 
          นายพินิจ แก้วมาคูณ  รส.ทล.6.1
 เป็นประธานในการเปิดงาน Big  Cleaning  
Day 2557  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน
 เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรมฯ  เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา...

     
 
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  และกำหนดวัน 
 เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่  2 พ.ค. 2557
   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
    เข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
  กำหนดวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ   ลงวันที่ 11 เมษายน 2557...

   
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตั้งแต่วันที่1 - 8 เมษายน 2557...
 
     
     
     
     
     
     
       เลขที่ คค ๐๖๒๑(ม.๒)/๔๕/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๕
งานจ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางหลวง ของแขวงการทางเลยที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอน วังสะพุง-หนองเขียด-เลยวังใส ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐-กม.๑๖+๑๐๐,กม.๑๗+๗๐๐-กม.๒๔+๒๖๐, กม.๒๔+๗๔๕-กม.๒๘+๐๐๐,ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑(ถ้ำผาบิ้ง)-หนองคัน ระหว่าง กม.๑๖+๖๐๐-กม.๑๘+๙๐๐ ปริมาณงาน ๔,๗๖๓ ตร.ม.