วันนี้ (1 เมษายน 2558)
นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ ผส.ทล.6
พร้อมด้วย ผอ.ขท. ในสังกัด
  เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรม
   วันที่ 31 มีนาคม 2558 ข้าราชการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เข้าร่วมงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
 
    นายทวี เกศิสำอาง ผส.ทล.6 นำนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาภายใน กรมทางหลวงประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 15 -19 ธันวาคม
 
   นายพินิจ แก้วมาคูณ
รส.ทล.6.1
นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้า
 ร่วมกิจกรรม"เมืองสะอาด คนใน
ชาติมีสุข"...
นายพินิจ แก้วมาคูณ
รส.ทล.6.1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกัน
ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ที่วัดสนธิกรประชาราม เนื่องใน...
     
                  

    กิจกรรมโครงการ ล้านกล้ามหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อ่างเก็บน้ำห้วย
ป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์...

      "เสน่ห์วันวาน เริงสำราญ สงกรานต์
ชาวทาง" นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำ
บุญตักบาตร ถวายภัตราหาร และ...
     
 
  รายงานผลการดำเนินการติดประกาศ
ข้อตกลงระดับการให้บริการ

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  และกำหนดวัน 
 เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่  2 พ.ค. 2557
   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
    เข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
  กำหนดวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ   ลงวันที่ 11 เมษายน 2557...

   
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตั้งแต่วันที่1 - 8 เมษายน 2557...
 
     
     
     
     
     
     
       เลขที่ คค ๐๖๒๑(ม.๒)/๔๕/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๕
งานจ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางหลวง ของแขวงการทางเลยที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอน วังสะพุง-หนองเขียด-เลยวังใส ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐-กม.๑๖+๑๐๐,กม.๑๗+๗๐๐-กม.๒๔+๒๖๐, กม.๒๔+๗๔๕-กม.๒๘+๐๐๐,ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑(ถ้ำผาบิ้ง)-หนองคัน ระหว่าง กม.๑๖+๖๐๐-กม.๑๘+๙๐๐ ปริมาณงาน ๔,๗๖๓ ตร.ม.