สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ...

    ผู้บริหารสำนักทางหลวงที่
6 (เพชรบูรณ์) รับมอบโล่ห์จาก รพ.
เพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยงานส่งเจ้า
หน้าที่เข้าร่วมสนับสนุน...

 
     สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 และได้มี การร่วมกันทำบุญตักบาตร...
 
  นายพินิจ  แก้วมาคูณ  
รส.ทล.6.1เป็นประธานการฝึก
อบรมการเสริมสร้างประสบการณ์
วิศวกรโยธาและนายช่าง...
 นายอโนทัย  ชัยมงคล  
รส.ทล.6.2นำข้าราชการวางพวง
มาลางานวันรำลึกถึงวีรกรรมผู้
เสียสละเขาค้อประจำปี  2557 ...
 
   
  
                  
  นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ
อธิบดีกรมทางหลวง  พร้อมคณะตรวจ
เยี่ยมจากกรมทางหลวงได้เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 26-27 มิ.ย. 57 ... 
       นายพินิจ แก้วมาคูณ รส.ทล.1 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเนินการความรู้ตามนโยบายการจัดการ
ความรู้กรมทางหลวง ประจำปี 2557... 

     
 
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  และกำหนดวัน 
 เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่  2 พ.ค. 2557
   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
    เข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
  กำหนดวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ   ลงวันที่ 11 เมษายน 2557...

   
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตั้งแต่วันที่1 - 8 เมษายน 2557...
 
     
     
     
     
     
     
       เลขที่ คค ๐๖๒๑(ม.๒)/๔๕/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๕
งานจ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางหลวง ของแขวงการทางเลยที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอน วังสะพุง-หนองเขียด-เลยวังใส ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐-กม.๑๖+๑๐๐,กม.๑๗+๗๐๐-กม.๒๔+๒๖๐, กม.๒๔+๗๔๕-กม.๒๘+๐๐๐,ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑(ถ้ำผาบิ้ง)-หนองคัน ระหว่าง กม.๑๖+๖๐๐-กม.๑๘+๙๐๐ ปริมาณงาน ๔,๗๖๓ ตร.ม.