โครงการก่อสร้างทางหลวงในพื้นที่สำนักทางหลวง ที่ 7

                                               อ่านต่อ >> สำนักทางหลวงที่ 7จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส 101 ปี กรมทางหลวง
                                             อ่านต่อ >>


  ผส.ทล.7 จัดงานเลี้ยง เทิงคึดฮอดผู่ซิไป เทิงถืกใจ ผู่ซิขึ้นใหม่  
                                              อ่านต่อ >>


  ผส.ทล.7 ตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2556  
                                              อ่านต่อ >>


  ประชุม VDO Conferent ครั้งที่ 3/2556  
                                              อ่านต่อ >>

 ผส.ทล.7 จัดประชุมเรื่อง สิทธิและสวัสดิการของ ลูกจ้างชั่วคราว
                                          อ่านต่อ >>


 สำนักทางหลวงที่ 7 ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ
                                             อ่านต่อ >>

 สำนักทางหลวงที่ 7 ทำบุญ ตักบาตร ประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
                                          อ่านต่อ >>


 สำนักทางหลวงที่ 7ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556
                                             อ่านต่อ >>


  วันที่ 1 เมษายน 2556 ผส.ทล.7 นำคณะเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนากรมทางหลวง  
                                              อ่านต่อ >>


  ประชุม VDO Conferent ครั้งที่ 2/2556
 
                                              อ่านต่อ >>


  สำนักทางหลวงที่ 7 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การควบคุมงานสำหรับผู้ควบคุมงาน  
                                              อ่านต่อ >>


 ผส.ทล.7 ตรวจรับงาน และตรวจงาน ประจำเดือน มีนาคม 2556

                                       อ่านต่อ >>


 สำนักทางหลวงที่ 7ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
                                             อ่านต่อ >>

  
 ผส.ทล.7 และคณะ เยี่ยมนายจุ๊ก นิลกระจ่าง อดีตลูกจ้างประจำ อายุ 102 ปี
 
                                              อ่านต่อ >>


 เมื่อวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2556 ท่าน ผส.ทล.7 พร้อมคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยม แขวงฯ/ สน.บท. ในสังกัด
                                              อ่านต่อ >>


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 สำนักทางหลวงที่ 7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
                                              อ่านต่อ >>

  นายไพฑูรย์ คุ้มวงศ์ดี วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สำนักทางหลวงที่ 7 จำปี 2556 
                                             อ่านต่อ >>


  นายสมชาย ลิ้มเทียมเจริญ ผู้อำนวยการสำนัก
ทางหลวงที่ 7 นำพาเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำบุญ จัดตั้งโรงทานที่วัดหนองป่าพง
                                                                                   อ่านต่อ >>

  สทล.7 ยินดต้อนรับ ท่านวันชัย ภาคลักษณ์ อดีตอธิบดี กรมทางหลวง และคณะ วปอ.2547
                                               อ่านต่อ >>

  ำนักทางหลวงที่ 7 จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1 และ ผอ.ขท.ศรีสะเกษ ท่านใหม่
                                               อ่านต่อ >>

  นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ รองอธิบดีฝ่ายบริหารและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ สำนักทางหลวงที่ 7
                                               อ่านต่อ >>

 
  ผส.ทล.7 ตรวจงานในทางหลวงหมายเลข 2050

                                               อ่านต่อ >>

 
  ผส.ทล.7 นำคณะขอพรปีใหม่ นายวันชัย สุทะฺวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

                                               อ่านต่อ >>


  ขอพรปีใหม 2556 จากผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 7

                                               อ่านต่อ >>

 
 

 
 
 

 

                          
สำนักทางหลวงที่ 7
ถนนเกษมสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร.0-4532-1484-6   โทรสาร.0-4532-1079
e-mail : doh0701@doh.go.th
Visitor No.