น่ารู้เกื่ยวกับทางหลวง  
ทางหลวงแผ่นดิน
*****ทางหลวงแผ่นดิน ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 , 2 , 3 , 4 เป็นหมายเลขทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมโยงระหว่าง กรุงเทพ ฯและปริมณฑล กับภูมิภาคต่างๆ เช่น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน เชื่อมต่อภาคเหนือ จากกรุงเทพ - ไป จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามพหลโยธินผ่านท้องที่จังหวัดปทุมธานีอยุธยาสระบุรีลพบุรีชัยนาทนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปางถึงอ.เมืองเชียงรายระยะทางยาวรวมประมาณ 1,005 กิโลเมตร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรถาพเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากจังหวัดสระบุรี - ไป จัหวัดหนองคาย รวมระยะทาง 508 กิโลเมตร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 หรือถนน สุขุมวิท เชื่อมต่อภาคตะวันออ จากกรุงเทพฯ - ไป จ.ตราด ถนนสุขุมวิทเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรปราการ - ชลบุรี - จันทรบุรี - ตราด รวมระยะทาง 387 กิโลเมตร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษม เริ่มต้นจากกรุมเทพฯ ไปนครปฐม - ราชบุรี -เพชรบุรี ประจวบศีรีขันธ์ - ชุมพร - ระนอง - พังงา -กระบี่-ตรัง-พัทลุง-อ.สะเดาจ.สงขลารวมระยะทาง1,274กิโลเมตรและนับเป็น ทางหลวงที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
 
จุดเริ่มต้นของทางหลวง
กม. 0 เริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร จากหลักฐานอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่ม 1 ปี 2506 หน้า 224 เรียบเรียงโดยนายชำนาญ อินทุโศภณ อดีตปลัดกระทราวคมนาคม โดยอ้างประกาศราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 67 เล่มที่ 67 วันที่ 12 ธันวาตม 2491 กล่าวว่า "ถนน 3 สายที่ะุบุชื่อข้างบน (พหลโยธิน สุขุมวิท และเพชรเกษม )ถือจุดเริ่มต้นความยาว จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.พระนคร..." หมายความว่า กม. 0 ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (พหลโยธิน)หมายเลข 3 (สุขุมวิท) และหมายเลข 4 (เพรชเกษม) เท่านั้น สำหรับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพของทางหลวงสายตะวันออก - เฉียงเหนือนั้น) เริ่มต้น กม.0 ที่ จังหวัดสระบุรี บริเวณแยกที่ กม.108 ของถนนพหลโยธิน
คำอธิบาย
....... ทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข 1 ตัว หรือ 2 ตัว เช่นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 เป็นทางหลวงสายประทาน
....... ทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข 3 ตัว เช่นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เป็นทางหลวงสายรองประทานที่เชื่อมโยงระหว่าง จังหวัด และอำเภอ
....... ทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข 4 ตัว เช่นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 เป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่าง จังหวัด อำเภอ และสถานที่สำคัญ
***** ทางหลวงพิเศษที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 5,6,7,8 เป็นทางหลวงพิเศษที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้

 

 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง
ทางหลวงสายตะวันออก - เฉียงเหนือ
ลำดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ)เป็นถนนสายรองประธานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและอำเภอ
ลำดับที่ 2 บอกตำแหน่งของหลักกิโลเมตร เช่นหลักกิโลเมตรที่ 45ของทางหลวงหมายเลข 202
ลำดับที่ 3 บอกระยะทางของอำเภอที่ใก้ลที่สุด
ลำดับที่ 4 บอกระยะทางของจังหวัดที่ใก้ลที่สุด