Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศประกวดราคา
 
ค้นหาโครงการ
29 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4

จ้างถมดินคอสะพานและปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน

จำนวน 1 โครงการ

 

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 05/02/2015
แขวงการทางสงขลา

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408  ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ  ระหว่าง  กม.126+110 – กม.127+175  ปริมาณงาน 21,920 ตร.ม. จำนวน 5 รายการ                                                      

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 03/02/2015


28 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ในทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล-เขมราฐ ที่ กม.52+775 LT.

 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 04/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่าง ๆ จำนวน 100 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ในทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล-เขมราฐ ที่ กม.52+775 LT.

 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 04/02/2015
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2

งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  ในทางหลวงหมายเลข  ๑๑  ตอน  ไชยสถาน – เชียงใหม่  บริเวณ กม.๕๕๒+๐๐๐ RT.  ปริมาณงาน    แห่ง  จำนวน  ๖ รายการ     


 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 03/02/2015
แขวงการทางอยุธยา

  งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์  ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+000

(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาทำการ 120 วัน  พร้อมบำรุงรักษา  1 ปี

 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 03/02/2015


27 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

 งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างทาง  จำนวน    รายการ  ( เฉพาะคันทางด้านซ้าย ) ในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ภูเขียว  (ด้านตะวันตก)  ระหว่าง  กม. ๓+๘๐๐ - กม. ๕+๗๐๐ ระยะทาง  ๑.๙๐๐  กม. อ. ภูเขียว  จ. ชัยภูมิ  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 

 
วันที่เริ่ม 27/01/2015 วันที่สิ้นสุด 02/02/2015
แขวงการทางหนองคาย

ประกวดราคา  งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700  ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)  ระหว่าง กม.497+558 – กม.501+006 ระยะทางดำเนินการ  3.448 กม.  ปริมาณงาน  1  แห่ง


 
วันที่เริ่ม 27/01/2015 วันที่สิ้นสุด 30/01/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2730556  (167 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th