Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศประกวดราคา
 
ค้นหาโครงการ
24 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2


ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  ในทางหลวงหมายเลข  120  ตอนควบคุม

0200  ตอน  ปากบอก-แม่เฮียว  ระหว่าง  กม.27+239 - กม.33+239  ปริมาณงาน  6.00กม.

 
วันที่เริ่ม 24/10/2014 วันที่สิ้นสุด 31/10/2014
แขวงการทางจันทบุรี

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3405 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแหลม-ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.15+600 - กม.16+600

 
วันที่เริ่ม 24/10/2014 วันที่สิ้นสุด 29/10/2014
สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3
งานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองปล้อง-พระบึง ระหว่าง กม.๐+๑๐๐-กม.๖+๔๘๙ ปริมาณงาน ๖๗,๒๔๗ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 24/10/2014 วันที่สิ้นสุด 29/10/2014


22 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)


งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ ตอน หนองบัว - ลำทราย

 
วันที่เริ่ม 22/10/2014 วันที่สิ้นสุด 30/10/2014
แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1

งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง โดยทำการปรับปรุงผิวทางเดิม ไหล่ทาง และพื้นทางเดิมด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling ขุดลึกประมาณ 0.20 เมตร ทำการปูผิวทางด้วย Asphalt Concrete Binder Course 5 cm. Thick และทำการปูผิวทางด้วย Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick ตามแบบมาตรบานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักทางหลวงที่ 10 ในทางหลวงหมายเลข 3460 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - หนองโดก ระหว่าง กม.2+000-กม.3+195 (หักความยาวสะพาน 30 ม.)ปริมาณงาน 1.195 กม.

 
วันที่เริ่ม 22/10/2014 วันที่สิ้นสุด 30/10/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 1

ประกวดราคา

เลขที่ e-ชร.1/3/2558  ลงวันที่ 22 ตค.57

งานเสริมผิวแอสฟัลท์  ทางหลวงหมายเลข  1211  ตอนควบคุม  0100

  ตอน  หนองเหียง-ดงมะดะ  ระหว่าง กม.4+000-กม.7+125(เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน  29,518   ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 22/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/10/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 1

ประกวดราคา

เลขที่ e-ชร.1/4/2558  ลงวันที่  22 ตค.57

งานฉาบผิวแอสฟัลท์  ทางหลวงหมายเลข 1209  ตอนควบคุม  0100

ตอน  บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก  ระหว่าง กม.5+000-กม.12+550(เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน  67,833  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 22/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/10/2014


21 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางระนอง

จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนควบคุม ๔๐๙๑๐๑๐๑ ตอนบางสีกิ้ม-เขาค่าย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘+๐๔๐-กม.๓๐+๖๒๕ ปริมาณงาน ๒๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/10/2014
แขวงการทางลำปาง

จ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.428+700 กม.430+400 ปริมาณงาน 1.700 กิโลเมตร  จำนวน 9 รายการ

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/10/2014
แขวงการทางชัยนาท
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักทางหลวงที่ ๑๐ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา – กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๑+๖๐๒ – กม.๑๒+๐๓๗ ปริมาณงาน ๐.๔๓๕ กม. (๕,๒๗๕ ตร.ม.)
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 20/11/2014
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน

งานจ้างปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ – กม.๑๓+๑๒๕ ปริมาณงาน ๒.๑๒๕ กม. จำนวน ๑๒ รายการ

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2
งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  ในทางหลวงหมายเลข 1045  ตอน เขื่อนสิริกิติ์-ห้วยหูด  ระหว่าง กม.46+685-กม.64+552 (เป็นตอนๆ)  ปริมาณงาน 8.100 กิโลเมตร
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)


งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0102 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.27+849 - กม.29+680 ปริมาณงาน 21,478 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 120 วัน งบประมาณ 13,600,000

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
ประกวดราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวประจำปี 2558 รหัสงาน 11200 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอนร้องโพธิ์ - นาอิน ระหว่าง กม.250+759 - กม.252+775 (RT) รวมปริมาณงาน 2.016 กม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/10/2014
สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)


งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าข้าวเปลือก - ห้วยช้างลอด ระหว่าง กม.33+840 - กม.34+710 และ กม.39+000 - กม.40+600 ปริมาณงาน 22,808 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 120 วัน วงเงินงบประมาณ 13,500,000 บาท

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 1

  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ e-ชร.1/1/2558  ลงวันที่ 21 ตค.57

งานเสริมผิวแอสฟัลท์  ทางหลงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 1401

ตอน  พาน-สบห้วย  ระหว่าง กม.890+370-กม.894+200 NB

(เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน  41,637 ตร.ม. 

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ e-ชร.1/2/2558  ลงวันที่ 21 ตค.57

งานฉาบผิวแอสฟัลท์  ทางหลวงหมายเลข 1089  ตอนควบคุม 0100

ตอน  ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน  ระหว่าง กม.0+000-กม.7+875(เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 60,522  ตร.ม.

 

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม. 16+855 - กม. 17+235 ปริมาณงาน 0.380 กม.
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3081 ตอน ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม. 7+978 - กม. 8+755 ปริมาณงาน 0.777 กม.
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
แขวงการทางแพร่

งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.199+772 - กม.202+400

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
แขวงการทางแพร่

งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.8+781 - กม.11+075

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014
แขวงการทางบึงกาฬ
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ  ระหว่าง กม.125+653 - กม.126+075 RT.  ปริมาณงาน  1  แห่ง
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/10/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2

งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง  งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ด้วยวิธี  PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING  ในทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๖  ตอน  แม่ริม  – ปางดะ  ตอน    ระหว่าง  กม.๒๗+๕๐๐ – กม.๒๙+๕๔๓  ปริมาณงาน  ๑๙,๒๔๗  ตร.ม.  จำนวน    รายการ 

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/10/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง   งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์   ด้วยวิธี  PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING   ในทางหลวงหมายเลข  ๑๓๔๙  ตอน  สะเมิง – วัดจันทร์  ระหว่าง   กม.๑๙+๘๗๕ – กม.๒๓+๗๐๐  ปริมาณงาน   ๒๑,๗๕๔  ตร.ม.  จำนวน    รายการ 
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/10/2014
สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2

งานเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอน ห้วยชินสีห๋ - ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.112+887 - กม.134+587 ด้านขวาทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 8,529 SQ.M.
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 24/10/2014
สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชุบรีส่วนที่ 2

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.112+887 - กม.134+587 ด้านซ้ายทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 8,908 SQ.M.
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 24/10/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2526303  (39 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th