Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศประกวดราคา
 
ค้นหาโครงการ
30 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางเชียงรายที่ 2
งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  ปริมาณงาน  18,216.000 ตร.ม. ในทางหลวงหมายเลข  1202  ตอน สันต้นแหน - ป่าแดด  ระหว่าง  กม.42+988 - กม.43+300 และ กม.43+750 - กม.45+462
 
วันที่เริ่ม 30/07/2014 วันที่สิ้นสุด 06/08/2014


29 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

โครงการนำร่องบูรณะปรับปรุงคอสะพานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 31/07/2014
แขวงการทางลพบุรี ๑
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนจันเสน ท่าแค ระหว่าง กม.๔๔+๐๖๐ กม.๔๕+๔๘๕ ระยะทาง ๑.๔๒๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑๕,๖๗๕ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014
แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e - หห./14/2557  ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2557  งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  โดยจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม. 222+000 (กม.ใหม่)   ปริมาณงาน 1 แห่ง  เวลาทำการ 180 วัน

 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 04/08/2014
สำนักทางหลวงที่ 14
จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ (Rehabilitation Of Asphalt Pavement) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ์ - ป่าเว ระหว่าง กม.110+000 - กม.120+000 LT. เป็นตอน ๆ ระยะทาง 4.525 กม.
 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 04/08/2014
แขวงการทางสงขลา
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 407  ตอนควบคุม 0101  ตอน คลองหวะ - ควนหิน  ระหว่าง กม.12+627 - กม.16+600  ระยะทาง 3.973 กิโลเมตร  จำนวน 13 รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014
สำนักทางหลวงที่ ๖

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่  ๑  ทางหลวงหมายเลข  ๒๑  ตอน สักหลง-ด่านดู่  ระหว่าง กม.๒๗๕+๗๕๘-กม.๒๗๖+๒๓๕


 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014
แขวงการทางสุรินทร์


  ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๘-๑๒ นิ้ว จำนวน ๓,๕๕๐ ลบ.ม.เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ CS ๐๑๐๐ ตอน ศีขรภูมิ - สังขะ ระหว่าง กม.๑๕+๐๔๕ - กม.๑๕+๐๙๕ (ด้านขวาทาง)

 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 05/08/2014
แขวงการทางชุมพร
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สูง ๙.๐๐ เมตร (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS , CUT-OFF พร้อมอุปกรณืครบชุดและหลอดไฟสำรอง ๑ หลอด ต่อ ๑ ดวงโตม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ MD-๖๐๑(แก้ไขใหม่ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒  ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๘+๒๙๕ - กม.๙+๑๓๕ (บริเวณร่องกลาง)  ปริมาณงาน ๕๐ EACH
 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 04/08/2014
แขวงการทางชุมพร
งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขามัทรี - หาดทรายรี ที่ กม.๑+๑๒๕ LT. (ระหว่าง กม.๐+๗๐๐ - กม.๑+๑๖๕) ปริมาณงาน ๑  แห่ง
 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 04/08/2014
แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่2)
งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.9+325 - กม.10+375 ปริมาณงาน 10,500 ตร.ม. ระยะทาง 1.050 กม.
 
วันที่เริ่ม 29/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014


28 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางลำพูน
กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน ระหว่าง กม.3+115 - กม.3+575 และทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี่ ระหว่าง กม.25+250 - กม.25+321 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 22/08/2014
แขวงการทางตรัง

งานโครงการตรังอันดามันเกทเวย์  (Trang  Andaman  Gateway) ทางหลวงหมายเลข   4  ตอน ตรัง -  เขาพับผ้า   ช่วง กม.43+575 - กม.44+225  (ด้านซ้ายทาง)   พื้นที่  ตำบลช่อง    อำเภอนาโยง   จังหวัดตรัง    
 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014
แขวงการทางราชบุรี
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.105+125-กม.105+875 ปริมาณงาน 0.750 กม.
 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1


งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ระหว่าง กม.44+550-กม.46+190   ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 31/07/2014
แขวงการทางชุมพร
จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนสี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ ระหว่าง กม.๐+๙๖๕-กม.๑+๘๒๕ LT.  ปริมาณงาน ๑๐,๓๓๔ ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014
แขวงการทางชุมพร
จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling  ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านพละ - ปะทิว ระหว่าง กม.๐+๒๐๐-กม.๒+๑๒๕  ปริมาณงาน ๑๗,๓๒๕ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแยกต่างระดับรามอินทรา  กรุงเทพมหานคร

 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 121 จ. เชียงใหม่

 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 01/08/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2365203  (187 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th