Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศประกวดราคา
 
ค้นหาโครงการ
20 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี


งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่        ในทางหลวงหมายเลข  306  ตอนแคราย  – 

สะพานคลองบ้านใหม่   ที่กม.10+030(แยกสนามบินน้ำ) และกม.11+880(แยกสามัคคี)  ปริมาณงาน  2  แห่ง  

 
วันที่เริ่ม 20/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดความสูง 9.00 M. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอนจอมทอง - เขาพลายดำ ระหว่าง กม.3+374 ถึง กม.5+019 RT.  ปริมาณงาน 48 ต้น  วงเงินงบประมาณ  1,990,300.-  บาท

 
วันที่เริ่ม 22/08/2014 วันที่สิ้นสุด 29/08/2014
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ขนาดความสูง 9.00 M.  ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช - เสาธง ระหว่าง กม.0+455 ถึง กม.3+501  ปริมาณงาน 72 ต้น  วงเงินงบประมาณ  3,968,600.-  บาท

 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 22/08/2014
แขวงการทางสมุทรสาคร

จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ระหว่าง กม.35+000 – กม.41+067 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง   

 
วันที่เริ่ม 20/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014


19 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่พักริมทาง Rest Area (Planting and Highway Landscaping) ตามแบบสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.๒๑+๗๐๐.๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐.๐๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณทางแยกต่างระดับลาดกระบัง

 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 22/08/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 2
งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจจรรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปริมาณงาน 428.000 ตร.ม. ตามรายละเอียดสายทาง และ กม.ทำงานแนบท้ายสัญญา
 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที 2

งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557  งานปรับปรุงทางหลวง  ในทางหลวงเลข 1045  ตอน เขื่อนสิริกิติ์-ห้วยหูด  ระหว่าง กม.43+885-กม.46+685  ปริมาณงาน 1  แห่ง
 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 22/08/2014
แขวงการทางน่านที่ 2
งานจ้างเหมาทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียนผลิตและติดตั้งป้ายบนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑  ตอน สี่แยกช้างเผือก-ท่าวังผา-ปางหก-จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.๔๑๐+๐๐๐-กม.๔๑๒+๖๓๔ และระหว่าง กม.๔๗๕+๔๔๔-กม.๕๐๕+๔๗๕ (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ)
 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 27/08/2014
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม  ในทางหลวงหมายเลข ๓๒  ตอนควบคุม  ๐๒๐๒  ตอน อ่างทอง – ไชโย  ที่  กม.๕๕+๘๑๔  ปริมาณงาน    แห่ง

 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 25/08/2014
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม  ในทางหลวงหมายเลข ๓๒  ตอนควบคุม  ๐๒๐๒  ตอน อ่างทอง – ไชโย  ที่  กม.๖๕+๖๓๐  ปริมาณงาน    แห่ง

 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 25/08/2014
แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ทางหลวงหมายเลข   33  ตอนควบคุม  0701   ตอน  พระปรง   โนนจิก  ระหว่าง  กม.220+528 –

กม.275+044 , ทางหลวงหมายเลข 33   ตอนควบคุม  0702 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ   

  (เขตแดนไทย/กัมพูชา)  ระหว่าง กม.275+044 – กม.295+100, ทางหลวงหมายเลข  3462 

 ตอนควบคุม  0100  ตอน สระแก้ว – แซร์ออ ระหว่าง  กม.1+277 – กม.58+963  และ

ทางหลวงหมายเลข 3486  ตอนควบคุม 0102  ตอน  โคคลาน – ใหม่ไทยถาวร 

ระหว่าง  กม.8+000 - กม.19+941  ปริมาณงาน  4  แห่ง  

 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
แขวงการทางตราด
งานจ้างเหมาทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในทางหลวงหมายเลข  3  ตอนควบคุม 0704 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.401+459 - กม.488+000 (เป็นช่วง ๆ)  ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางสุรินทร์


โครงการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖  ตอนควบคุมที่๐๓๐๔  ตอน สำโรงทาบ - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๒๒+๙๖๕ -  กม.๒๒๓+๕๐๐  ปริมาณงาน ๑  แห่ง

 
วันที่เริ่ม 19/08/2014 วันที่สิ้นสุด 25/08/2014


18 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางสงขลา

งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ที่ กม.24+315 (สามแยกบ้านท่าท้อน) และ ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก ทุ่งหวัง – สงขลา ที่ กม.7+829 (สามแยกเข้าสวนสัตว์สงขลา)  จำนวน 2 รายการ   

 
วันที่เริ่ม 18/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1


งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ระหว่าง กม.23+800-กม.24+816 ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 18/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014
สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง
งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ – หนองคาย ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+039 (บริเวณร่องกลางถนน) พร้อมงานบำรุงรักษา 1 ปี
 
วันที่เริ่ม 18/08/2014 วันที่สิ้นสุด 25/08/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2402172  (77 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th