Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
28 มีนาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อทรายถมและหินคลุก จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3238 ตอน เจ็ดเสมียน-โคกหม้อ

 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 08/04/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อหินใหญ่ขนาด 0.20-0.25 เมตร จำนวน 380 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อทางเทศบาลตำบลวังม่วง

 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 08/04/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อกล่องลวดตาข่าย (Reno mattress) จำนวน 240 กล่อง เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อทางเทศบาลตำบลวังม่วง

 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 08/04/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)


งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทางแยกไปราชบุรี - ชินสีห์

 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 08/04/2015


27 มีนาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็ก จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ
 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 07/04/2015
แขวงทางหลวงพังงา
งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึง TOE SLOPE ทั้งสองข้างทาง,เกาะกลาง ,ร่องกลาง สายทางในความรับผิดชอบของหมวดการทางทับปุด จำนวน ๓ งวดๆละ ๘๒๘,๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒,๔๘๖,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 08/04/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนไชย-สบปราบ-เกาะคา ระหว่าง กม.640+300-กม.647+560 (เป็นแห่งๆ ) และทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยก        ภาคเหนือ-ขุนตาน ระหว่าง กม.483+696-กม.489+296 (เป็นแห่งๆ ) ปริมาณงาน 27,975 ตร.ม. จำนวน 2 รายการ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,999,421.- บาท

 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 09/04/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างฐานและติดตั้งถังน้ำขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร
 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 07/04/2015
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
สอบราคาซื้อ  วัสดุซ่อมแซมอาคาร  สำนักงาน  อาคารที่พักอาศัย  และสิ่งก่อสร้างประกอบ
 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 09/04/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


สอบราคาซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40,DB28x12.00  ม. จำนวน 275  เส้น ในทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน)-ปากนาย ที่ กม.27+676 

 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 07/04/2015
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมสะพานและโครงสร้างโดยทำการทาสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ และทาสีขาว-ดำ ที่ CONCRETE BARRIER บนทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม -เหมืองกุง ระหว่าง กม. 41+000- กม. 45+000 ปริมาณงาน 24,200 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ


 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 08/04/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายและยกวางคาน BOX-GIRDER  ช่วง 20 ม. จำนวน  60  ตัว ในทางหลวงหมายเลข 1312 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำวัดสามง่าม-โรงพยาบาลสามง่าม ที่ กม.0+600

 
วันที่เริ่ม 27/03/2015 วันที่สิ้นสุด 07/04/2015


26 มีนาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานฐานเสาไฟฟ้า ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+600 – กม.2+750
 
วันที่เริ่ม 26/03/2015 วันที่สิ้นสุด 08/04/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม. 102+007 – กม. 103+547 RT. ปริมาณงาน 45 ต้น


 
วันที่เริ่ม 26/03/2015 วันที่สิ้นสุด 09/03/2015
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
สอบราคาซืื้อ Asphalt Concrete (Hot Mixed)
 
วันที่เริ่ม 26/03/2015 วันที่สิ้นสุด 07/05/2015
แขวงทางหลวงน่านที่ 2

ซื้อน้ำยาเคมีปรับปรุงคุณภาพชั้นทางลูกรัง  จำนวน  1,200 ลิตร  ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ห้วยกอก - ห้วยอ่วม  ระหว่าง กม.35+360 - กม.40+685
 
วันที่เริ่ม 26/03/2015 วันที่สิ้นสุด 09/03/2015
แขวงทางกลวงน่านที่ 2
จ้างเหมาทำการขุดและขนส่งวัสดุลูกรัง  จำนวน  15,516.80 ลบ.ม.(หลวม)  ในทางหลวงหมายเลข 1188  ตอน ห้วยกอก - ห้วยอ่วม  ระหว่าง กม.35+360 - กม.40+685
 
วันที่เริ่ม 26/03/2015 วันที่สิ้นสุด 09/03/2015
แขวงทางหลวงตราาด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ หนา 3 ซม. ในทางหลวงหมายเลข 3277 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขลุง-มะขาม ระหว่าง กม.6+450 - กม.6+880 ปริมาณงาน 3,850 ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 26/03/2015 วันที่สิ้นสุด 07/04/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2840483  (33 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th