Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
21 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3


จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข ๑095  ตอนควบคุม 0100

ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ที่ กม.3+887 และทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน สวนสน – ปิงโค้ง

ที่ กม.78+500  ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 03/11/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2

งานจ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010401 ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ระหว่าง กม.133+000 - กม.135+0000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 273.000 ตัน
 
วันที่เริ่ม 20/10/2014 วันที่สิ้นสุด 30/10/2014
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท ไม้เนื้อแข็งพร้อมไส สำหรับทำพื้นที่นั่งคนดู เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อัฒจรรย์ผู้ชม  จำนวน 1  รายการ  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 03/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ ตอน หนองบัว - ลำทราย

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 04/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 04/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘ นน.ขดละ ๕ กก. จำนวน ๑,๖๐๐ ขด เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 04/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 04/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 04/11/2014
แขวงการทางยโสธร

           ประกาศสอบราคาจ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  โดยทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน ยโสธร บ้านสวน ระหว่าง กม.179+845 กม.180+712, ในทางหลวงหมายเลข 2477 ตอนควบคุม 0100 ตอน โรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง ระหว่าง กม.0+000 -  กม.1+000,  ในทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ คำโพนสูง  ระหว่าง กม.21+890 - กม.24+390 วงเงินงบประมาณ 860,850.- บาท

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 03/11/2014
แขวงการทางลำพูน

งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

1. ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ที่ กม.534+944 (แยกเหมืองง่านอก)

2. ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร ที่ กม.149+556 (แยกท่าจักร)

3. ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ที่ กม.164+754 (แยกป่าเห็ว)

ปริมาณงาน 3 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 22/12/2014
แขวงการทางลำพูน
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ที่ กม.532+206 (แยกสันป่าฝ้าย) และที่ กม.537+245 (แยกเทคโนฯ หมู่บ้านครู) ปริมาณงาน 2 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 05/11/2014
แขวงการทางลำพูน
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ที่ กม.158+946 (แยกศรีสองเมือง) และที่ กม.160+250 (แยกเหมืองง่าใน) ปริมาณงาน 2 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 05/11/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร (Road Stud) ชนิด Uni - Direction  และ Bi - Directionnal  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - ออบหลวง ระหว่าง กม.๗๕+๐๐๐ - กม.๘๘+๓๑๔ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน  ๑  แห่ง (๔,๗๐๖ อัน)

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 31/10/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี  หนา ๑.๒ มม. (มีเฟรมและไม่มีเฟรม) ติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  และ มอก.๕๐-๒๕๓๘ และ มอก.๖๐๖-๒๕๔๙ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.๑๑๗+๘๒๕ - กม.๑๒๔+๘๗๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน  ๑  แห่ง  (๑๕๐.๑๔๓ ตร.ม.) จำนวน ๓ รายการ

 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 31/10/2014
สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูง 9.00 ม. บนทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.8+953 - กม.26+398  (เป็นตอนๆ)  ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 21/10/2014 วันที่สิ้นสุด 31/10/2014


20 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ 1
งานสอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์
 
วันที่เริ่ม 20/10/2014 วันที่สิ้นสุด 30/10/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1

สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 205, 206, 207, 2226, 2285 รวมปริมาณงาน 3,671 อัน

 
วันที่เริ่ม 20/10/2014 วันที่สิ้นสุด 31/10/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1


สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.4+450-กม.5+290 ปริมาณงาน 44 ต้น

 
วันที่เริ่ม 20/10/2014 วันที่สิ้นสุด 31/10/2014


17 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 17/10/2014 วันที่สิ้นสุด 29/10/2014
สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+880 ปริมาณงาน 2,138 SQ.M.
 
วันที่เริ่ม 17/10/2014 วันที่สิ้นสุด 27/10/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2520838  (126 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th