Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
24 เมษายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง  กม. 29+650 - กม. 33+450 ปริมาณงาน 25,623 ม.
 
วันที่เริ่ม 24/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3390 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม. 32+190 - กม. 33+835 LT. ปริมาณงาน 48 ต้น
 
วันที่เริ่ม 24/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ที่ กม. 4+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 24/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014


23 เมษายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน

สอบราคาจ้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ที่ทางหลวงหมายเลข ๑๒๘ ตอน ทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๘+๐๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๐ ตอน ไม้แงะ – โป่งแดง ระหว่าง กม.๐+๒๒๑ – กม.๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๔,๔๘๔ ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 21/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน

สอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน แม่สุริน – ปางหมู ระหว่าง กม.๓๔๔+๐๕๐ – กม.๓๔๘+๔๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๔ ต้น จำนวน ๒ รายการ

 
วันที่เริ่ม 21/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014
แขวงการทางพัทลุง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักยามรักษาการณ์หมวดการทางพัทลุง ตามแบบแนบแผนงาน บริเวณหมวดการทางพัทลุง ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 23/04/2014 วันที่สิ้นสุด 14/05/2014
แขวงการทางสุโขทัย

งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  ปีงบประมาณ 2557  รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 101   ตอนควบคุม 0302 ตอน แยกโตโยต้า – ศรีสัชนาลัย  ที่  กม.100+674 (สี่แยกประปา)         

 
วันที่เริ่ม 23/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014
แขวงการทางปทุมธานี


สอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหลังคาศาลาทางหลวงเป็นอลูมีเนียมซีทเกรด 3000 (สีเหลือง) บนทางหลวงหมายเลข 305,345,347,3214 และ 3309 ปริมาณงาน 11 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 23/04/2014 วันที่สิ้นสุด 07/05/2014
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
สอบราคาซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33H หมายเลข 74-6052-97-7
 
วันที่เริ่ม 23/04/2014 วันที่สิ้นสุด 07/05/2014


22 เมษายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลง
 อะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX หมายเลข77-6128-04-9                                                                                                  
 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 07/05/2014
แขวงการทางมุกดาหาร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง  บนทางหลวงหมายเลข  238   ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร  ระหว่าง กม.0+150-กม.13+712(เป็นช่วงๆ)
 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014
แขวงการทางพิจิตร กรมทางหลวง

สอบราคาจ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน – เนินสมอ บริเวณ กม.86+078 , กม.88+490 และ กม.90+272  

 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 08/05/2014
แขวงการทางตรัง

ซื้อวัสดุจราจร  จำนวน   10   รายการ  เพื่อใช้ในราชการ 

 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014
แขวงการทางพิจิตร กรมทางหลวง
งานไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง บริเวณ กม.47+657, ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา บริเวณ กม.73+220             และ กม.90+568
 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 08/05/2014
แขวงการทางเลยที่ 2

แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ออกประกาศสอบราคาซื้อหินขนาดต่างๆ จำนวน 660 ลบ.ม.
 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 07/05/2014
แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)


แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ออกประกาศสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์  จำนวน  5  รายการ

 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 07/05/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.409+800 (สามแยกศูนย์อนามัยที่ ๗) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014
สำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู
สอบราคาซ์้อยางแอสฟัลต์ชนิดอิมัลชั่นจำนวน 105 ถัง ตามประกาศเลขทีี่ คค 0621.5/พ.1/02/2557 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557
 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 06/05/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2205775  (94 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th