Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
22 พฤษภาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
งานฉาบผิวทาง (Surface Sealing) (งานบำรุงปกติ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน บ้านเวร-ห้วยโก๋น ระหว่าง กม.๑๑๗+๓๐๐-กม.๑๑๙+๓๐๐

 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
จ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่งวัสดุ Soil  Aggregate  หรือ ลูกรัง      ปริมาณงาน   6,050  ลบ.ม.
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
แขวงทางหลวงภูเก็ต
งานจ้างเหมาโครงการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนสายราไวย์ - แหลมพรหมเทพ โดยทำการติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณทางโค้งและทางลาดชันเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.27+062 - กม.28+290 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,228 เมตร กำหนดเวลาทำการ 90 วัน
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ลำปาง - อ. เด่นชัย 
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 08/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็ก จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.นราธิวาส
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
แขวงทางหลวงแพร่

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 44 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG.NO.MD-601 พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.9+250 - กม.10+090

 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 14,500 ถุง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สระแก้ว
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 183 ตัน โครงการฯ ทล.1349 สาย อ.สะเมิง-บ.วัดจันทร์
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางด้วย Asphalt Concrete ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ระหว่าง กม.7+196-กม.7+750 ระยะทางดำเนินการ 0.554 กม. ปริมาณงาน 4,986 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

งานจ้างเหมาทำการป้องกันเชิงลาด  (CONCRETE  SLOPE   PROTECTION)   ทางหลวงหมายเลข   1375  ตอนควบคุม  0100  ตอนหนองกระทุ่ม  -  ดงเย็น

กม.6+633.9  (สะพานวังขอน)

 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

จ้างทำพร้อมติดตั้งรอยต่อพื้นสะพาน
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1


สอบราคาซื้อ ASPHALT CONCRETE ปริมาณ 330 ตัน เพื่อใช้ในราชการ

 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานจ้างเหมาทำการงาน ปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์   ทางหลวงหมายเลข  ๑๒  ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.๓๘+๘๘๙ - กม.๓๙+๑๘๐  LT. , RT.  ปริมาณงาน ๔,๑๐๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 26/05/2015
แขวงทางหลวงแพร่

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 41 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG.NO.MD-601 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.0+180 - กม.8+672 (เป็นช่วง ๆ)

 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
 สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ เพื่อใช้บำรุงรักษาทางหลวง ในสังกัดของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 รวมจำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 08/06/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

 สอบราคาซื้อหินขนาดต่างๆ เพื่อใช้บำรุงรักษาทางหลวง โดยกองสต๊อกพายส์ไว้ที่บริเวณหมวดทางหลวง สังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ รวมจำนวน ๕๓๐ ลบม.
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 08/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

จ้างถมดินคอสะพานและปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

งานป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข  24  ตอนควบคุม  0202,0203  ตอน สี่แยกปักธงชัย – หนองมัน ระหว่าง กม.40+000 - กม.68+100, ทางหลวงหมายเลข  304  ตอนควบคุม  0501  ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.225+900 – กม.239+100, ทางหลวงหมายเลข  2310  ตอนควบคุม  0100  ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา – ท่าอ่าง ระหว่าง   กม.1+200 - กม.9+400 และทางหลวงหมายเลข  226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.1+850- กม.10+500 ปริมาณงาน  271.831  ตร.ม.  

 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร รหัสงาน 31430 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.4+178 - กม.7+028  ปริมาณงาน  1  แห่ง


 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  งาน  9.00  M.  (MOUNTING  HEIGHT)  TAPERED  STEEL  POLE , SINGLE  BRACKET  WITH   HIGH   PRESSURE  SODIUM  LAMP  250  WATTS ,  CUT - OFF    พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า  และค่าติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด   ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง  เลขที่ MD – 601   ทางหลวงหมายเลข  2   ตอนควบคุม   0201   ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง   ระหว่าง   กม.61+900  -  กม.62+260  และ  กม.63+700 – กม.64+100  ปริมาณงาน   42  ต้น
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015


21 พฤษภาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Type I (สีเหลือง 255 ตร.ม.,สีขาว 319 ตร.ม.) จำนวน 574 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.3+800 - กม5+700 (คันทางด้านซ้าย) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
แขวงทางหลวงกระบี่

งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บเอกสารแขวงทางหลวงกระบี่ จำนวน 1 หลัง

 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 (แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 นาหม่อม),หมวดการทางจะนะ (หมวดทางหลวงจะนะ),หมวดการทางเทพาที่ 1 (หมวดทางหลวงเทพา),หมวดการทางเทพาที่ 2 (หมวดทางหลวงวังใหญ่) ปริมาณงาน 4 แห่ง รวม 1 งาน
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในราชการ  จำนวน  10 รายการ  ตามรายการแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ

โดยส่งของที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5  (พิษณุโลก)  ถ.ราเมศวร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Type l (สีเหลือง 173 ตร.ม.,สีขาว 216ตร.ม.)จำนวน 389 ตร.ม. ช่วงที่4 ระหว่าง กม.5+875-กม.7+200(คันทางด้านซ้าย) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว(ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED  STEEL  POLE , SINGLE  BRACKET WITH  HIGH  PRESSURE  SODIUM  LAMP 250 WATTS , CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า  และค่าติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด   ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง   เลขที่  MD – ๖๐๑   ทางหลวงหมายเลข 2     ตอนควบคุม  0201   ตอน  มวกเหล็ก – บ่อทอง   ระหว่าง กม.55+000 – กม.55+640  ปริมาณงาน   34   ต้น
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ ตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint ระดับ 1 จำนวน  3  สายทาง (สาย 2028 ,2132 ,2346) ปริมาณงาน  2,664  ตร.ม.   เวลาดำเนินการ  90  วัน
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้งานโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องฝึกอบรม โครงการปรับปรุงศูนย์สร้างทาง เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมงานทางของกรมทางหลวง ระยะที่ 1 จำนวน 3 รายการ
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งาน ROADWAY LIGHTINGS ที่โครงการก่อสร้าง แยกทางหลวงหมายเลข  323 - แควน้อย (บ้านเก่า) ระหว่าง กม.18+700 - กม.22+275 และ กม.27+250 - กม.27+525
 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ๙.๐๐ ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts, Cut-Off (DWG. No. MD-๖๐๑)  บนทางหลวงหมายเลข ๔  ตอนควบคุม ๐๖๐๑  ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ระหว่าง กม.๒๑๐+๑๖๗ - กม.๒๑๓+๒๑๗ LT., RT.  ปริมาณงาน  ๑๕๒  ต้น    


 
วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015


20 พฤษภาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
อะไหล่ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33H2 หมายเลข ๒๕-๖๗๐๓-๐๒-๕,๒๕-๖๗๐๔-๐๒-๖
 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
แขวงทางหลวงระยอง

งานจ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทาง ( SKIN PATCHING )  ในทางหลวงหมายเลข  3 ตอนควบคุมที่ 0501  ตอน บ้านฉาง – มาบตาพุด ระหว่าง กม.197+360 – กม.198+000  ปริมาณงาน  2,240  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 05/06/2015
แขวงทางหลวงระยอง

งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง (DEEP PATCHING)  ในทางหลวงหมายเลข  344  ตอนควบคุมที่ 0201  ตอน คลองเขต – ยุบชงโค ระหว่าง กม.64+050 – กม.64+170 (ด้านขวาทาง)  ปริมาณงาน  945  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 05/06/2015
ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข  4009
 
วันที่เริ่ม 19/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดอนดึง – โคกเจริญ ระหว่าง กม.๑๒+๒๐๐ – กม.๒๔+๖๕๐ (เป็นช่วงๆ)

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า  350  กก./ม.3  จำนวน  230  ม.3
 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

ซื้อปูนไม่่หดตัว  NON  SHRINK  จำนวน  28  ตัน
 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ซื้อสังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก  จำนวน  700  แผ่น
 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนลพบุรี ค่ายเอราวัณ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ กม.๔+๑๘๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๗๕๐ ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
แขวงทางหลวงพังงา

จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข  ๔๐๑ ตอนควบคุม  ๐๑๐๑  ตอน แยกโคกเคียน –   เขาศก  ระหว่าง  กม.๒๘+๓๕๐ – กม.๒๘+๕๐๐  ปริมาณงาน  ๑,๕๐๐.๐๐  ตารางเมตร 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์) เพื่อใช้ในงานโครงการก่อสร้างสายมหาสารคาม-อ.ยางตลาด ตอน 2 ปีงบประมาณ 2558 ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม-ยางตลาด ระหว่าง กม.5+128.322-กม.5+600.000

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานโครงการก่อสร้างสายมหาสารคาม-อ.ยางตลาต ตอน 2 ปีงบประมาณ 2558 ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม-ยางตลาด ระหว่าง กม.5+128.322-กม.5+600.000

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็ก จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สระแก้ว
 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อ R.C PIPE CULVERT DIA. 1.00 M.CLASS 2 จำนวน 410 ท่อน (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานโครงการก่อสร้างสายมหาสารคาม-อ.ยางตลาด ตอน 2 ปีงบประมาณ 2558 ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม-ยางตลาด ระหว่าง กม.5+128.322-กม.5+600.000

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็ก จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ
 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ส่งหน้างาน)เพื่อใช้ในงานโครงการก่อสร้างสายมหาสารคาม-ยางตลาด ตอน 2 ปีงบประมาษ 2558 ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม-ยางตลาด ระหว่าง กม.5+128.322-กม.5+600.000

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)

ซื้อทราย จำนวน 300 ลบ.ม.(ส่งหน้างาน)เพื่อใช้ในงานโครงการก่อสร้างสายมหาสารคาม-อ.ยางตลาด ตอน 2 ปีงบประมาณ 2558 ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม-ยางตลาด ระหว่าง กม.5+128.322-กม.5+600.000

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)

ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (ส่งหน้างาน)เพื่อใช้ในงานโครงการก่อสร้างสายมหาสารคาม-อ.ยางตลาด ตอน 2 ปีงบประมาณ 2558 ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม-ยางตลาด ระหว่าง กม.5+128.322-กม.+600.000

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียวชนิด 7 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" 270 K มอก.420-2540 จำนวน 7 ตัน (ส่งศูนย์ฯ)เพื่อใช้ในงานกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงปี 2558 ในทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.11+300

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ(ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวง ปี 2558 ในทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.11+300

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมฟื้นฟู ปี 2558 ในทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.11+300

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ (ส่งหน้างาน)เพื่อใช้ในงานกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงปี 2558 ในทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.11+300

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)

ซื้อดินถม จำนวน 1,500 ลบ.ม.(หลวม)(ส่งหน้างาน)เพื่อใช้ในงานกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวง ปี 2558 ในทางหลวงหมายเลข2396 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าไม้- หนองแสง ที่ กม.11+300

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่าง ๆ จำนวน 10 ลบ.ม.(ส่งศูนย์ฯ)เพื่อใช้ในงานกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงปี 2558 ในทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.11+300

 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สอบราคาจ้างเหมาทำสีตีเส้น THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 860 ตารางเมตร 
โครงการฯ สาย ลำปาง - เด่นชัย
 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
สอบราคาซื้อ เลขที่  ส-หห. ซื้อ/7/2558 ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2558   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 ปริมาณงาน 1 หลัง  บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.216+597 LT.(กม.ใหม่)
 
วันที่เริ่ม 20/05/2015 วันที่สิ้นสุด 02/06/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2935540  (122 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th