Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
01 ธันวาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงระนอง
สอบราคาจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรข้างทาง (เตือนแนวทาง) บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.๕๕๕+๑๕๓-กม.๕๘๙+๕๐๓ เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม ๑๘๙.๔๕ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงระนอง
สอบราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.๕๘๑+๔๕๐-กม.๖๑๐+๙๐๓ เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน  6  รายการ  (ส่งศูนย์ฯ)  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข  12  ตอน สี่แยกสมเด็จ-กุฉินารายณ์  ที่ กม. 679+950

 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน  3  รายการ (ส่งศูนย์ฯ)  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 12  ตอน สี่แยกสมเด็จ-กุฉินารายณ์  ที่ กม. 679+950  
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน  2  รายการ  (ส่งหน้างาน)  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 12  ตอนสี่แยกสมเด็จ-กุฉินารายณ์  ที่ กม. 679+950  
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
ซื้อเหล็กขนาดต่างๆ  จำนวน  6  รายการ  (ส่งศูนย์ฯ)  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สี่แยกสมเด็จ-กุฉินารายณ์  ที่ กม. 682+084
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน  2  รายการ  (ส่งหน้างาน)  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข  12  ตอน  สี่แยกสมเด็จ-กุฉินารายณ์  ที่ กม. 682+084
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม.  จำนวน  430  ลบ.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

 ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ  จำนวน  6  รายการ (ส่งศูนย์ฯ)  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน  สี่แยกสมเด็จ-กุฉินารายณ์  ที่ กม. 684+403
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม.  จำนวน  825  ลบ.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  จำนวน  88  ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ  จำนวน  2  รายการ  (ส่งหน้างาน)  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข  12  ตอนสี่แยกสมเด็จ-กุฉินารายณ์  ที่ กม. 684+403
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
   งานสอบราคาซื้อ ลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว ชนิด 7 เส้น รวม 2 ขนาด ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก ทางเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่ กม.4+705.770
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
ประกาศผลงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.58+035 - กม.59+675 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 36 ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
  งานสอบราคาซื้อ Anchorage,ท่อหุ้มลวดอัดแรง,ข้อต่อท่อหุ้มลวดอัดแรง รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
  งานสอบราคาซื้อ เหล็กเส้นข้ออ้อยฯและเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงฯ รวม 7 ขนาด จำนวน 1 งาน ในทางหลวงหมายเลข 1346 ตอน ควบคุม 0102 ตอน พร้าว - แดนดิน ที่ กม.28+500
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับหัวหน้าหมวดทางหลวงพนมทวน) ทางหลวงหมายเลข 324  ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองขาว-ตลาดเลข ที่กม.39+971 LT.
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 11/12/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข  1035  ตอน  สำเภาทอง-สันติสุข-วังเหนือ  (ตอนสำเภาทอง-สันติสุข)  ระหว่าง  กม.42+915-กม.55+291  ปริมาณงาน  5,008  ตร.ม.  
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
   งานสอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.(Concrete Crade 50) ใช้ในงาน I - Girder และ Plank - Girder จำนวน 560 ลบ.ม. ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่เมยแห่งที่ 2
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 401  ตอนเขาหัวช้าง – สิชล  ที่  กม. 228+630   (สี่แยกสิชล)   และ ทางหลวงหมายเลข 401  ตอนสิชล – ท่าแพ  ที่  กม. 265+606    (สามแยกเตาหม้อ),  ที่  กม. 267+043 (สี่แยกท่าศาลา), ที่ กม. 269+410 (สามแยกคลองเคย)  ปริมาณงาน   4    แห่ง  (จำนวน   4   รายการ)    วงเงินงบประมาณ  1,766,600.-   บาท

 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

ทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร                                                                                        

-ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301,0302,0303,0304 ตอน นครราชสีมา-หนองแวงโสกพระ

ที่ กม.154+570 RT., กม.156+550 RT., กม.159+800 RT., กม.160+076 RT., กม.174+675 LT.,

กม.175+252 RT., กม.197+200 RT.,กม.208+050 LT.,กม.233+050 RT.                                      

-ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-ทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.226+030 

-ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ที่ กม.0+175                            

ปริมาณงาน  203.070  ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/2015
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT)TAPERED  STEEL POLE, SINGLE BRACKET  WITH  HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT – OFF พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าและค่าติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ  ครบชุด    ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง  เลขที่ MD-601 ทางหลวงหมายเลข  2    ตอนควบคุม    0201    ตอน      มวกเหล็ก    -    บ่อทอง     ระหว่าง    กม.55+000   -   กม.55+680   ปริมาณงาน    36   ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงสุรินทร์
  งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามมาตรฐานกรมทางหลวงตามแบบเลขที่ RS ๑๐๓ ปริมาณงาน ๑๕๐.๘๐๐ ตร.ม ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS ๐๓๐๔ ตอน จอมพระ - สุรินทร์ ระหว่าง กม.๑๖๗+๘๖๘ - กม.๑๙๑+๘๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS๐๓๐๕ ตอน สุรินทร์ - ปราสาท ระหว่าง กม.๑๙๕+๒๒๘ - กม.๒๒๔+๑๘๙
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงสุรินทร์
                                                                                                   

งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอน ตาฮะ – ท่าตูม – จอมพระ – สุรินทร์ – ปราสาท – ช่องจอม (ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๖ ตอน ปราสาท – ช่องจอม ที่ กม.๒๖๐+๗๒๓ (บริเวณสามแยกบ้านด่าน)

 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงสุรินทร์
                                                                                                   

งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอน ตาฮะ - ท่าตูม - จอมพระ - สุรินทร์ - ปราสาท - ช่องจอม (ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๔ ตอน จอมพระ - สุรินทร์ ที่ กม.๑๖๗+๘๖๘(บริเวณสามแยกแสงฟ้า)

 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
สำนักงานทางหงลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม-เชียงคาน ที่ กม.146+419(สี่แยกปากชม
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
สำนักงานทางหงลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู(ตอนปากปวน-ปากภู) ที่ กม.328+330(แยกสนามบิน),ที่ กม.330+582(แยก รพ.เลยราม)
 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

จ้างเหมาทำงานท่อระบายน้ำ  ในทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย – สมุทรสาคร ระหว่าง กม.15+100 ซ้ายทาง, กม.18+700 ซ้ายทาง  ปริมาณงาน 2 แห่ง  ในทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม – พุทธมณฑล ระหว่าง กม.3+432, กม.3+675, กม.3+700, กม.3+730, กม.3+745, กม.3+760, กม.4+120, กม.4+135, กม.4+150, กม.4+400 กม.5+740, กม.5+760, กม.8+030, กม.8+060, กม.8+670 (ด้านขวาทาง)  ปริมาณงาน 15 แห่ง  ปริมาณงานรวม 17 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sing)  ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.30+275 – กม.53+875 (LT, RT)  ปริมาณงาน 492 ชุด ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย – สมุทรสาคร ระหว่าง กม.10+300 – กม.19+800 (LT, RT)  ปริมาณงาน  194  ชุด ในทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร – บางบอน ระหว่าง กม.0+200 – กม.13+000 (LT, RT)  ปริมาณงาน  272 ชุด  ปริมาณงานรวม 958 ชุด

 
วันที่เริ่ม 01/12/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |193 |194 |195 |196 |197 |198 |199 |200 |201 |202 |203 |204 |205 |206 |207 |208 |209 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3264153  (286 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th