Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
01 กันยายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางเชียงรายที่ 2
งานเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง(Road Stud) ปริมาณงาน 8,025 อัน ในทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+000
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
อะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถตักล้อยางยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 930 หมายเลข 72-6015-87-3
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 2
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้องแสง 360 องศา) ปริมาณงาน 3,998 อัน ในทางหลวงหมายเลข 1020 , 1152 , 1155 , 1126
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 2
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ในทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.20+225 - กม.20+865 และ กม.21+415 - กม.22+015
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 2
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ในทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น - แม่ต่ำน้อย ระหว่าง กม.0+965 - กม.1+245(LT), กม.1+400 -  กม.1+720 (LT) - กม.5+400 - กม.5+680(LT) , กม.11+200 - กม.11+560(LT)

 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)


แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ประกาศซื้อวัสดุ Ashaltic concrete (hot mix) ประกาศลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557  เปิดซองสอบราคาวันที่ 10 กันยายน 2557 

 

(เนื่องจากวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ลงระบบไม่ได้)

 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ที่ กม. 97+674 LT. ปริมาณงาน 218 ลบ.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

จ้างทำพร้อมติดตั้งรอยต่อพื้นสะพาน 
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ ๒

สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ระหว่าง กม.๑๑+๔๘๔ - กม.๑๑+๘๒๙ ปริมาณงาน ๑๑ รายการ
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอนโค้งวิไล เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.23+970 กม.24+705  ปริมาณงาน 44 ต้น  
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองแม่ลาย

อุ้มผาง ระหว่าง กม.36+350 กม.37+225 ปริมาณงาน 47 ต้น  
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอนโค้งวิไล เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.4+800 กม.6+445 ปริมาณงาน 48 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองแม่ลาย

อุ้มผาง ระหว่าง กม.37+260 กม.44+295 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 42 ต้น  
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
แขวงการทางอุดรธานี
สอบราคาจ้างเหมาทาสีสะพานลอยคนเดินข้าม  ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน โนนสะอาดน้ำฆ้อง ระหว่าง กม.398+534กม.419+636  ปริมาณงาน 5  แห่ง,ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน น้ำฆ้อง อุดรธานี ระหว่าง กม.419+636 กม.450+455  ปริมาณงาน  13  แห่ง,ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน อุดรธานี น้ำสวย ระหว่าง กม.457+355 กม.484+236  ปริมาณงาน  7  แห่ง,ทางหลวงหมายเลข 216  ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองด้านทิศตะวันตก  กม.8+355 กม.16+478  ปริมาณงาน  1  แห่ง,ทางหลวงหมายเลข 216  ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองด้านทิศตะวันออก  กม.16+478 กม.26+497  ปริมาณงาน  1  แห่ง   รวมปริมาณงานทั้งสิ้น  27  แห่ง  11,448  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Girder) พร้อมยกวาง  จำนวน 25 แผ่น ตัวในช่วงความยาว 8.00 ม. มุมเฉียง 30 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.PT-01 และ PT-02  เพื่อใช้งานก่อสร้างสะพาน กม.3+135 ในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) ระหว่าง กม.0+400 - กม.3+800 ระยะทาง 3.400 กม.โดยจัดส่งที่โครงการฯ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/10/2014
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  จำนวน 4 รายการ  เพื่อใช้งานในโครงการ่อสร้างสะพานลอยกลับรถทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง-โคกกรวด ระหว่าง กม.120+800 - 121+700  ระยะทาง 0.900 กม โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
แขวงการทางอุดรธานี
สอบราคาซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่าง  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  138  โคม
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของกรมทางหลวง

 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 12/09/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3

สอบราคาซื้อวัสดุผลิตแผ่นป้ายจราจร  จำนวน  4 รายการ
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บึงคำพร้อย – ประเวศ ระหว่าง กม.40+500 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 5,170 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่าง กม.27+550 – กม.31+000 และ กม.33+000 – กม.35+600 ทางหลักและทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ระหว่าง กม.0+000 – กม.6+341 ปริมาณงาน 5,100 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 38 ตอน ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+327 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 3,500 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 38 ตอน ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+327 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 3,500 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.14+660 – กม.15+728 ขวาทาง (บริเวณร่องกลางทางหลัก) ปริมาณงาน 1,068 เมตร
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางปิ้ง – บางตำหรุ ระหว่าง กม.54+900 – กม.55+960 ปริมาณงาน 1,060 เมตร
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษ์เพชร – ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.3+762 – กม.18+885, ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ปากเกร็ด – คลองประปา ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+651, ทางหลวงหมายเลข 307 ตอน แยกสวนสมเด็จ – บางคูวัด ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+280, ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ระหว่าง กม.0+000 – กม.28+441, ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง – บางคูวัด ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+547, ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว – บางเลน ระหว่าง กม.20+480 – กม.42+000 ปริมาณงาน 256 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.14+660 – กม.53+875, ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 – กม.31+265 ปริมาณงาน 2 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้าสุขาภิบาล 1 – แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.18+750 – กม.26+075 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 01/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014


29 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลขเลข 1119 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน ระหว่าง กม.6+626 - กม.7+326 (หน้าวัดป่าเรไร) ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลขเลข 1119 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน ระหว่าง กม.19+887 - กม.20+587 (บ้านสายลำโพงเหนือ) ปริมาณงาน 21 ต้น

 
วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0204 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ ระหว่าง กม.103+000 - กม.103+280 (หน้าฟาร์มนายนิกร) ปริมาณงาน 9 ต้น

 
วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0204 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ ระหว่าง กม.115+950 - กม.116+405 (หน้าโรงเรียนบ้านท่าเรือ) ปริมาณงาน 14 ต้น

 
วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0203 ตอน ไดตาล - น้ำสาดเหนือ ระหว่าง กม.71+864 (สี่แยกไดตาล) ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 27/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0204 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ ระหว่าง กม.99+590 (สี่แยกหนองบัว) ปริมาณงาน 1 แห่ง


 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 27/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0201 ตอน ช่องแค - ตากฟ้า ระหว่าง กม.40+855 (สี่แยกตากฟ้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง


 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 27/08/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาขุดลอกและเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ  ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่างกม.๑๔๔+๓๕๐ - กม.๑๘๐+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓ รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014
แขวงการทางภูเก็ต
งานจ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย – หมากปรก ที่ บริเวณทางแยก กม.0+000 (สี่แยกโคกกลอย) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางสมุทรสาคร

ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อทำการปรับระดับ (Surface Leveling) พร้อมขนส่ง จำนวน 370 ตัน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.19+300 – กม.21+000 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ)

 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014
แขวงการทางสมุทรสาคร

ซื้อป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ระหว่าง กม.26+420 – กม.41+067 (LT,RT), ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.15+000 – กม.53+000 (LT,RT), ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ระหว่าง กม.16+000 – กม.31+000 (LT,RT), และในทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม – พุทธมณฑล ระหว่าง กม.1+680 – กม.10+814 (LT,RT)  ปริมาณงาน 592 ชุด  


 

 
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร   ONE   STOP   SERVICE    ภายในแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2   บนทางหลวงหมายเลข   205      ตอน      แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1    -    สามแยกสุรนารายณ์     ระหว่าง   กม.232+385   -   กม.232+620   (ด้านซ้ายทาง)     ปริมาณงาน    1    แห่ง

 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 11/08/2014
แขวงการทางพิษณุโลก
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองนา - พิษณุโลก กม.๑๒๐+๑๘๕ (สี่แยกหนองอ้อ)
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
แขวงการทางพิษณุโลก
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม 0401   ตอน บ้านกร่าง  - พิษณุโลก    กม.222+570  (สี่แยกตลาดบ้านกร่าง)
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014


28 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักงานบำรุงทางพังงา

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน-เขาศก  ระหว่าง  กม.๒๔+๐๐๐-กม.๓๒+๔๙๒  ปริมาณงานทั้งสิ้น  ๒๓๖.๘๔  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางลพบุรี ๑
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ระหว่าง กม.๐+๕๙๗ กม.๑๐+๗๐๕ LT. (เป็นช่วง ๆ)  ปริมาณงาน ๔๙ ต้น  กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน  
 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
แขวงการทางลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์)


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งติดตั้งป้ายเตือน  ติดตั้งป้ายชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา  ๑.๒ มม.  ติดแผ่นสะท้อนแสงขนิด Very High Intensity โดยวิธีตัดปะตามมาตรฐานข้อกำหนดที่  ทล.-ก ๖๐๘/๒๕๔๕ พร้อมเสาเหล็กกวง ขนาด ๓"x๓"x๓.๐๐  ม.  (ตามมาตรฐานคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค ๑  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๑)  ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม  ๐๓๐๑ ,  ๐๓๐๒  ตอน  แยกมะนาวหวาน คลองกระจัง ระหว่าง กม.๒๖+ ๐๐๐ - กม.๘๗+๐๖๒    และทางหลวงหมายเลข  ๒๒๕๖  ตอนควบคุม  ๐๑๐๑  ตอน  แยกถนนโค้ง หนองน้ำใส  ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ กม.๑๖+๙๐๕  ปริมาณงาน    แห่ง

 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางยโสธร
สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO. DS-201 ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน บ้านใหม่ชุมพร – ยโสธร ระหว่าง กม.173+000 - กม.175+200 LT./RT.
 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

                                                                                                   

จ้างเหมาทำการทาสีสะพานด้วยสีน้ำพลาสติก  ทางหลวงหมายเลข 41  ตอน ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.295+714

และทางหลวงหมายเลข 403  ตอน ทุ่งสง – กะปาง ที่ กม.50+585  (ทาสีเฉพาะราวสะพานด้านนอกและส่วนท้อง-

ราวสะพาน) ปริมาณงาน  3,076  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2424718  (76 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th