Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
30 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ซื้อดินถมทางเบี่ยงพร้อมเกลี่ยและบดอัด  จำนวน  1,150  ม.3
 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 11/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
หินคลุกพร้อมบดอัด  จำนวน  228  ม.3
 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 11/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สอบราคาจ้าง  จ้างเหมาทำการตัดหินแข็ง ตัดหินผุ และงานดินตัดคันทาง  จำนวน  3  รายการ  งานก่อสร้างระหว่าง กม.44+572 - กม.47+172 (เป็นช่วง ๆ) ในทางหลวงหมายเลข 3229 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 323-แควน้อย(บ้านเก่า)-บ.ลำทราย-บ.พุน้ำร้อน
 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สอบราคาจ้างทำการจัดหาและขนส่งวัสดุดินถมคันทาง  ปริมาณงาน  17,500  ลบ.ม.(หลวม)  งานก่อสร้างระหว่าง กม.44+572 - กม.47+172 (เป็นช่วง ๆ)  ในทางหลวงหมายเลข 3229 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 323-แควน้อย(บ้านเก่า)-บ.ลำทราย-บ.พุน้ำร้อน
 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง


สอบราคาจ้างเ้หมาก่อสร้างสะพานและทุบทิ้งสะพานเดิมที่ กม.14+271.200 จำนวน 1 แห่ง

โครงการฯ บ.ท่าล้อ - บ.น้ำยาว

 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 12/01/2015
ศูนย์สร้างลำปาง


สอบราคาจ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 10,000 ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

โครงการฯ หมายเลข 11 สาย ลำปาง - อ.เด่นชัย

 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
แขวงการทางพะเยา
งานปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน ระหว่าง กม.39+000 - กม.42+000(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2,927 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 12/02/2015
แขวงการทางตราด

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน ๔ รายการ ตามรายละเอียดชนิดยางแอสฟัลท์แนบท้ายประกาศ
 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 11/02/2015
แขวงการทางตราด

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ หนา 3 ซม. ในทางหลวงหมายเลข 3447 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองระหาน-คลองเวฬุ ระหว่าง กม.6+700 -กม.7+300 ปริมาณ 3,600 ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 11/02/2015
สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3


งานฉาบผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2365  ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกแขวน – ดอนแขวน ระหว่าง กม.1+000 - กม.4+530  ปริมาณงาน  21,180 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 12/02/2015
สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข  24  ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.26+628 - กม.28+104 RT.  ปริมาณงาน 46 ต้น

 
วันที่เริ่ม 30/01/2015 วันที่สิ้นสุด 12/02/2015


29 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม. 84+341 - กม. 124+796 ปริมาณงาน 2,595 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานสอบซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.  จำนวน  181 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1276 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก-วังจิก ที่ กม.13+870.50

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานสอบซื้อโฟมก้อน ขนาด 200x300x50 ซม. จำนวน 24 ก้อน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน้ำ(ม่วงหัก)-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ที่ กม.236+425 LT,RT

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

สอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  พร้อมตอก ขนาด 0.40x0.40x6.00 . (มอก.396-2549)  แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.MS-03  จำนวน  24  ต้น   ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  2301 ตอน  แยกทางหลวงหมายเลข  23  (หนองสองห้อง) งานขยายความกว้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ สะพาน กม.4+385  

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)

งานซื้อ หินใหญ่ขนาด 20-30 ซม. จำนวน 4,482  ลบ.ม.ในทางหลวงหมายเลข 1162 ตอน ไผ่งาม-น้ำมวบ ที่ กม.0+770 

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 420 กก./ตร.ซม จำนวน  220  ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1276 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก-วังจิก ที่ กม.13+870.50

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม จำนวน  235   ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1276 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก-วังจิก ที่ กม.13+870.50

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานซื้อ เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x10.00 ม. จำนวน  240  ต้น ในทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้างเปลือก - ห้วยช้างลอด(สะพานข้ามแม่น้ำกก)ที่ กม.18+466

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานซื้อเหล็กเส้นข้ออ้อยฯและเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงฯ  รวม 7 ขนาด จำนวน 5,518 เส้น ในทางหลวงหมายเลข 1276 ตอน หนองหัวปลวก-วังจิก ที่ กม.13+870.50

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
แขวงการทางชลบุรี
งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอนหัวไผ่-ชลบุรี ระหว่าง กม.25+163-กม.44+551 และทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0301 ตอนหนองเสือช้าง-หนองเสือช่อ ระหว่าง กม.45+480-กม.48+100 ปริมาณงาน 284.67 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาจ้างเหมาหล่ออ่างรับน้ำ คสล. ชนิด D สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ขนาด กxยxส = 1.30x1.30x1.55ม.) พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.DS-402 ) ปริมาณงาน 38 แห่ง  โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.39+657 - กม.41+085 
 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)

งานซื้อ ไม้เสากลมขนาดผ่าศูนย์กลาง 5"-6"x6.00 ม. จำนวน  1,500  ท่อน  ในทางหลวงหมายเลข 1276 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก-วังจิก ที่ กม.13+870.50

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน  34.978 ลบ.ม.  ในทางหลวงหมายเลข 1276 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก-วังจิก ที่ กม.13+870.50

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

งานจ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง  ทางหลวงหมายเลข  224  ตอนควบคุม 0201  ตอน หัวทะเล - โชคชัย  ที่ กม.21+945 LT.,RT. ปริมาณงาน  2  แห่ง 

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่งวัสดุหินคลุกพื้นทาง ปริมาณงาน 3,750 ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
โดยนำมากองระหว่าง กม.25+675 - กม.26+430 โครงการฯ สาย ลำปาง - อ.เด่นชัย 
 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานซื้อ ลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว ชนิด 7 เส้นขนาดผ่าศูนย์กลาง 3/8" SPC 9 B ชั้น 1860 จำนวน 23 ตัน   ในทางหลวงหมายเลข 1276 ตอน สี่แยกหนองหัวปลวก-วังจิก ที่ กม.13+870.50

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2

   จ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง – กะปาง ระหว่าง กม.55+685 – กม.56+100 RT.    ปริมาณงาน 2,900 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
สำนักทางหลวงที่ ๖

งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า  เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ   บริเวณสำนักทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์)  ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน เพชรบูรณ์-บุ่งน้ำเต้า ที่ กม.๒๒๗+๐๐๐ ด้านขวาทาง

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน


 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง


สอลราคาจ้่างเหมาทำการจัดหาและขนส่งวัสดุคัดเลือก "ก" ปริมาณงาน 4,720 ลูกบาศก์เมตร (หลวม)

โดยนำมากองระหว่าง กม.25+675 - กม.26+430

โครงการฯ สาย ลำปาง - อ.เด่นชัย

 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/01/2015
ศูนย์สร้างทางสงขลา
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้งานก่อสร้าง Bridge Approach Slab ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๗ สายท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ระหว่าง กม. ๑๑+๘๒๐ - กม.๑๒+๓๗๕ (พื้นที่ดำเนินการอยู่ใน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี) ตามประกาศสอบราคาซื้อที่ ศส. ๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
วันที่เริ่ม 29/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015


28 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางสระบุรี


จ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางคอนกรีต (FULL DEPYH REPAIR) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.80+900-กม.82+800 ทางขนาน ขาออก กทม.และ กม.90+200-กม.91+300 ทางหลัก ขาออก กทม. ปริมาณงาน  630  ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 11/02/2015
แขวงทางหลวงพิเศษ
งานจ้างซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ - บริเวณ กม.๐+๑๐๐ ด้านขวาทาง
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
แขวงทางหลวงพิเศษ
งานจ้างซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์  บริเวณ กม.๒๙+๓๕๐ ด้านซ้ายทาง
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
แขวงทางหลวงพิเศษ
งานจ้างซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์  บริเวณ กม.๑๕+๕๐๐ ด้านขวาทาง
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 10/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี


 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี


 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว จำนวน 6.50 ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี


 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)


งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี


 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

ซื้อดินถม  Slope  Protection  จำนวน  2,822  ม.3
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ซื้อดินถม  Slope  Protection  จำนวน  627  ม.3
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ซื้อดินถม  Slope  Protection  จำนวน  498  ม.3
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อดินถม จำนวน 9,5000 ม.3  โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สกลนคร
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 15,000 ถุง  โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สระแก้ว
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็ก จำนวน 2 รายการ  โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
จ้างเหมาทำการตัดหินแข็ง ตัดหินผุ และงานดินตัดคันทาง  จำนวน  3  รายการ
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
แขวงการทางชุมพร
จ้างเหมางานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๓๔+๐๙๒ – กม.๓๔+๒๕๒ LT. ปริมาณงาน ๑,๗๖๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร  ในทางหลวงหมายเลข  ๓๐๖๔  ตอนควบคุม  ๐๑๐๐  ตอน อ่างทอง – ปากดง  ที่  กม.๑๔+๕๖๗  ปริมาณงาน    หลัง

 
วันที่เริ่ม 28/01/2015 วันที่สิ้นสุด 09/02/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2734028  (64 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th