Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
20 กรกฎาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 12

งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน วังขอน – ดอนแจง ระหว่าง กม. 74+700 – กม. 77+035 ปริมาณงาน 25,935 ม.


 
วันที่เริ่ม 20/07/2015 วันที่สิ้นสุด 03/08/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการทาสีราวกันอันตรายคอนกรีต (Barrier) ด้วยสีน้ำพลาสติก

 
วันที่เริ่ม 20/07/2015 วันที่สิ้นสุด 03/08/2015
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ
 
วันที่เริ่ม 20/07/2015 วันที่สิ้นสุด 03/08/2015
ศูนย์สร้างทางสงขลา

สอบราคาจ้าง ทำการจัดหาและขุดขนวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณ ๑๒,๗๕๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๗ สายท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ (เพิ่มเติม) กองรายทาง ระหว่าง กม. ๔+๖๗๕ - กม.๔+๙๕๐ หรือกอง Stockpile ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลากำหนดให้ (พื้นที่ดำเนินการอยู่ใน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี) ตามประกาศสอบราคาจ้างที่ ศส. ๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
วันที่เริ่ม 20/07/2015 วันที่สิ้นสุด 03/08/2015


17 กรกฎาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 4 รายการ

 
วันที่เริ่ม 17/07/2015 วันที่สิ้นสุด 28/07/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ประกาศสอบราคาถางป่า (Clearing) ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ปริมาณงาน 184,615 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 17/07/2015 วันที่สิ้นสุด 28/07/2015


16 กรกฎาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางสงขลา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สูบน้ำบริเวณสำนักงานและบ้านพักศูนย์สร้างทางสงขลา ตามประกาศสอบราคาซื้อที่ ศส. ๕๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
วันที่เริ่ม 16/07/2015 วันที่สิ้นสุด 28/07/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๕๐+๙๕๘ - กม.๓๕๑+๔๓๖ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง  สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

 
วันที่เริ่ม 16/07/2015 วันที่สิ้นสุด 27/07/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3100098  (147 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th