Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
08 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๑

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๗ รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมาย
เลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒,๐๕๐๓ ตอน นาอิน - ชัยมงคล - บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๒๘๗+๗๒๕, กม.๓๐๐+๒๕๕, กม.๓๑๗+๖๓๘ และ กม.๓๒๗+๙๙๗  ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย ระหว่าง กม.๒๔+๘๓๓ - กม.๒๙+๑๑๑ ปริมาณงาน  ๔,๖๗๘  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
แขวงการทางตรัง

จ้างเหมาสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการ

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางตรัง
จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่าง กม.22+000-กม.27+000 (เป็นตอน ๆ)
 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)

จัดซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว ชนิด 7 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"SPC 9B ชั้น 1860 จำนวน 30 ตัน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน้ำ(ม่วงหัก)-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ที่ กม.236+425 LT,RT

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)


ซื้อแผ่นพ้นสำเร็จรูปขนาด 130x0.35x0.05 ซม.จำนวน 2,800 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ(ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่ 1)-เทิง(สะพานข้ามแม่น้ำอิง) ที่ กม.62+972.17

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


จัดจ้างเหมาปูยาง AS

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)

คอนกรีตผสมเสร็จกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 และ 320 กก./ตร.ซม จำนวน  2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนโป่งเกลือ(ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่1)-เทิง(สะพานข้ามแม่น้ำอิง) ที่ กม.62+972.17

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 320กก/ตร.ซม จำนวน 470 ลบ.ม.ในทางหลวงหมายเลข 1080 ตอน ท่าวังผา-ทุ่งช้าง ที่กม.89+131 และ 90+488

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
แขวงการทางจันทบุรี

สอบราคาจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทางและร่องกลางถนน ในทางหลวงในความควบคุมของแขวงการทางจันทบุรี

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 20/08/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร
สอบราคาซื้อวัสดู HOT MIX จำนวน 200 ตัน
 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 20/08/2014
แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ออกประกาศสอบราคาซื้อหินขนาดต่างๆ จำนวน 393 ลบ.ม.
 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 25/08/2014
แขวงการทางฉะเชิงเทรา

แขวงการทางฉะเชิงเทรามีความประสงค์สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น (บรรจุ DRUM) ตาม มอก.771-2530 และ ISO 9002 หรือ ISO 9001 ตามข้อกำหนดท้ายประกาศฯตามรายการดังนี้ 1.ยางชนิด CRS - 2  จำนวน 15 ถัง 2.ยางชนิด CMS - 2h จำนวน 50 ถัง
 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014
แขวงการทางฉะเชิงเทรา
แขวงการทางฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.77+456 - กม.124+193 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014
แขวงการทางฉะเชิงเทรา
แขวงการทางฉะเชิงเทรามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก ที่ กม.5+500 (สี่แยกไผ่ดำ) และที่ กม.15+007 (สี่แยกบางน้ำเปรี้ยว) ปริมาณงาน 2 ตู้

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014
แขวงการทางชัยนาท

วัสดุผสมร้อน (Hot Mix) ๓๓๐ ตัน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางดำออก - หางน้ำสาคร ระหว่าง กม.๑๑๓+๙๓๐ - กม.๑๑๘+๘๐๐ (ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 07/09/2014
กองการพัสดุ กรมทางหลวง
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี) จำนวน 1 เครื่อง
 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  ๕๗  รายการ  เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ  อาคารที่พักอาศัย  และสิ่งก่อสร้างประกอบ  หมวดการทางดอยเต่า  ทางหลวงหมายเลข  ๑๓๖๒  ตอน นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ  ที่ กม.๒+๒๖๐

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางลำปาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1102 ตอนพระบาท-บ้านเหล่า ระหว่าง กม.16+400-กม.17+904 RT ปริมาณงาน 48 ต้น จำนวน 2 รายการ

 
วันที่เริ่ม 08/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014


07 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ ๒
สอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (ก่อสร้างภายในแขวงการทางอุบลราชธานีที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๒๙๓-กม.๐+๕๘๓ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ หลัง
 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางน่านที่ ๑

งานสอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ อิมัลชั่น และยางคัทแบก จำนวน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้

๑. ยางแอสฟัลต์ อิมัลชั่น CSS - ๑ บรรตจุ DRUM จำนวน ๔ ม.ตัน

๒. ยางแอสฟัลต์ อิมัลชั่น CMS - ๒h บรรตจุ DRUM จำนวน ๘ ม.ตัน

๓. ยางแอสฟัลต์ อิมัลชั่น CRS - ๒ บรรตจุ DRUM จำนวน ๕ ม.ตัน

๔. ยางแอสฟัลต์ คัทแบก MC - ๗๐ บรรตจุ DRUM จำนวน ๓ ม.ตัน


 

 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014
แขวงการทางน่านที่ ๑
งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ช่วงระหว่าง กม.๓๗+๓๐๕ - กม.๓๘+๑๔๕(RT.)จำนวน ๒๖ ต้น และ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ดอนมูล - หลักลาย ช่วงระหว่าง กม.๒๕+๔๖๓ - กม.๒๖+๐๑๓(LT.)จำนวน ๑๘ ต้น รวมจำนวน ๔๔ ต้น จำนวน ๒ รายการ กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน
 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1


งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร  ระบบ Vehicle  Actuated  ในทางหลวงหมายเลข  12  ตอนควบคุม  0801  ตอนบ้านฝาง – ขอนแก่น  ที่  กม.539+750 (แยกบ้านทุ่ม) ปริมาณงาน  1  แห่ง 

 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางขอนแก่นที่ 1


งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร  ระบบ  Vehicle   Actuated    ในทางหลวงหมายเลข 230  ตอนควบคุม  0102  ตอน  ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก  ที่  กม. 27+351 (แยกเคียมห้วย)  ปริมาณงาน  1  แห่ง

 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางอุดรธานี
จ้างเหมาปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา  ศาลาทางหลวง  (BUS  STOP  SHELTER  TYPE  "A"  ชนิดอะลูมิเนียม  ชีด  รีดลอน  ชุบสี (เหลือง)  ในทางหลวงหมายเลข 2  จำนวน 3 หลัง  ในทางหลวงหมายเลข 216  จำนวน 7 หลัง  ในทางหลวงหมายเลข 2423  จำนวน 2 หลัง  ปริมาณงาน  12  แห่ง
 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมแซมสายไฟฟ้า ทล.44  ระหว่าง  กม.44+500 - กม.45+300

 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทล.415 ระหว่าง  กม.21+381 - กม.48+161  เป็นตอนๆ
 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี
งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต   ในทางหลวงหมายเลข  306  ตอนแคราย –  คลองบ้านใหม่  ระหว่างกม.5+625 – กม.10+030  ปริมาณงาน   25,800  เมตร  
 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างซ่อมแซมท่อร้อยสายของสายใยแก้วนำแสง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้และถูกตัด
 บริเวณระหว่าง กม.23+000 ถึง กม.52+750 เป็นช่วงๆ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
สำนักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์)

งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข    ตอนควบคุม  ๐๓๐๓

ตอน หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.๑๑๑+๙๕๐ (แยกห้วยชินสีห์) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
สำนักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์)

งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 323  ตอนควบคุม 0100  ตอน หนองตะแครง – ลูกแก  ที่ กม.9+700 (แยกโพธิ์คู่)  ปริมาณงาน  1  แห่ง

 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
สำนักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์)

งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 323  ตอนควบคุม 0100  ตอน หนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.11+350 (แยกแสงชูโต) ปริมาณงาน  1  แห่ง

 
วันที่เริ่ม 07/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014


06 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางสระบุรี


จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 310 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี ที่ กม.1+975 (สามแยกท้ายพิกุล) ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 20/08/2014
สำนักทางหลวงที่ 12

จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร   บนทางหลวงหมายเลข  3299   ตอนควบคุม 0100   ตอน ช้างทูน - โชคดี  ระหว่าง กม.0+000 - กม.30+000  ปริมาณงาน  286.20 ตร.ม. พื้นที่ควบคุมของแขวงการทางตราด  

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
 อะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถบดสั่นสะเทือนยี่ห้อ INGERSOLL RAND รุ่น SD100D B SERIES หมายเลข 31-0556-96-5
 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)


แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ออกประกาศสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 20/08/2014
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  จำนวน  3  รายการ  เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โครกกรวด  ระหว่าง  กม.120+800 - 121+700  ระยะทาง 0.900  กม.  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
สำนักทางหลวงที่ 12

จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข  3  ตอนควบคุม  0704  ตอน แม่น้ำตราด – หาดเล็ก ระหว่าง กม.419+500 - กม.444+800  และทางหลวงหมายเลข 3277  ตอนควบคุม 0100  ตอน ขลุง – มะขาม ระหว่าง กม.0+000 – กม.26+893  ปริมาณงาน 286.20 ตร.ม.  พื้นที่ควบคุมของแขวงการทางตราด

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ขอประกาศเชิญชวนสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า-ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักศรีราชา (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอน โป่งสะเก็ด – กม.๗๐+๐๐๐ (ต่อเขตแขวงฯ ชลบุรีควบคุม) ที่ กม.๘๑+๗๕๐
 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
ศูนย์สร้างทางสงขลา

สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง Concrete Ditch Lininng Type II ระหว่าง กม. ๑๒+๙๐๐ - กม.๑๕+๒๗๖ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๗ (พื้นที่ดำเนินการอยู่ใน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี) ตามประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ศส. ๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 20/08/2014
สำนักทางหลวงที่ 12

จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข  3  ตอนควบคุม  0701  ตอน  บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ  ระหว่าง กม.348+500 - กม.374+400  ปริมาณงาน  226.80  ตร.ม.  พื้นที่ควบคุมของแขวงการทางตราด   

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่ทำการอาคารพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารพักอาศัยหมวดการทางไชยปราการ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปิงโค้ง - ล้องอ้อ ที่ กม.๑๑๕+๘๔๒ ปริมาณงาน ๑ หลัง

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 20/08/2014
สำนักทางหลวงที่ 12

จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  โดยดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ IMPROVEMENT OF HIGHMAST 30.00 M.  บนทางหลวงหมายเลข 331  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ห้วยใหญ่ – หนองปรือ ระหว่าง กม.49+800 – กม.50+760  ปริมาณงาน 1 แห่ง พื้นที่ควบคุมของสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2    

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา


งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน นครหลวง - อ่างทอง ระหว่าง กม.๓๔+๑๐๐ - กม.๓๕+๐๐๐ (บริเวณต่างระดับบางปะหัน)

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 06/08/2014
แขวงการทางจันทบุรี

สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3493 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+430

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางสงขลา

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยว  ดวงโคมขนาด  250 W.HPSL. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของการไฟฟ้าจนแล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน  กรมทางหลวง เลขที่  MD – 601  ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ – สทิงพระ ระหว่าง กม.73+760 –  กม.74+200 (RT)  ปริมาณงาน 12  ต้น จำนวน 2 รายการ

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา


งานจ้างเหมาทำการปูผิวแอสฟัลท์ปรับระดับผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.๑๓+๐๕๕ - กม.๒๐+๓๖๑ (เป็นแห่งๆ)

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 06/08/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานแขวงการทางเชียงใหม่ที่๓และบ้านพัก ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยทำการรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง แบ่งเป็น ๓ ผลัด ๆละ ๘ ชั่วโมง จำนวน  ๖ คน  เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  กำหนดเวลาทำการ ๑๒ เดือน

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 20/08/2014
แขวงการทางเชียงรายที่ 1

สอบราคา

เลขที่ คค 0617/2/พ.1/20/2557  ลงวันที่  6 สค.57

งานซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดบรรจุ Drum  จำนวน 2 รายการ คือยาง CSS-1h จำนวน 32 ถัง ,

ยาง CRS-2  จำนวน 48 ถัง   รวม 80 ถัง   เพื่อใช้ในงานฟื้นฟูเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน  ทางหลวง

หมายเลข 1211  ตอนควบคุม 0100  ตอน หนองเหียง-ดงมะดะ ระหว่าง กม.21+300-กม.28+600

(เป็นช่วงๆ)

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางราชบุรี
งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.6+200-กม.9+850 ปริมาณงาน 1,756 SQ.M.
 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 20/08/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

งานจัดซื้อยางแอสฟัลต์  จำนวน  ๓  รายการ  โดยส่งมอบยางแอสฟัลต์ที่ หมวดการทางสันป่าตอง  ในทางหลวงหมายเลข  ๑๐๘  ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่  กม.๒๘+๐๐๐

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 18/08/2014
แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร)

สอบราคาจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 348  ตอนควบคุม 0102 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก

ที่ กม.55+667 (ด้านซ้ายทาง)   ปริมาณงาน  1  แห่ง

 

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 31/08/2014
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ขอประกาศเชิญชวนสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า-ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน กม.๕๕+๒๐๗ (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) – ทางแยกไปตะขบ ที่ กม.๘๒+๑๓๖ (ขวาทาง)
 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 19/08/2014
สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)

ประกาศสอบราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี)

 
วันที่เริ่ม 06/08/2014 วันที่สิ้นสุด 21/08/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2425838  (335 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th