Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
30 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง 1.ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.173+200-กม.182+000 และ กม.189+225-กม.208+888 2.ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.47+903-กม.51+953 และ กม.94+593-กม.95+776

 
วันที่เริ่ม 30/10/2014 วันที่สิ้นสุด 12/11/2014
สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข  3902  ตอนคลองมหาสวัสดิ์    คลองบางหลวง

ระหว่างกม.43+013 – กม.49+195   ปริมาณงาน  2,500  ตร.ม.   
 
วันที่เริ่ม 30/10/2014 วันที่สิ้นสุด 10/11/2014
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้งานฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หล่มสัก - ชุมแพ ที่ กม.365+500 ขวาทาง จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 30/10/2014 วันที่สิ้นสุด 11/11/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3

งานสอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ CMS-2h (บรรจุเป็น DRUM) จำนวน 40 ถัง และยางแอสฟัลต์ CRS -2 (บรรจุเป็น DRUM) จำนวน 17 ถัง
 
วันที่เริ่ม 30/10/2014 วันที่สิ้นสุด 10/11/2014
แขวงการทางกาฬสินธุ์
จ้างเหมางานเครื่องเหมานำทาง โดยจ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่  ทลง-ก.610/2557 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 บนทางหลวงหมายเลข 12 คอนควบคุม 0901, 0902 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหง่างกม. 592+652 - กม.631+495 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,998 อัน
 
วันที่เริ่ม 30/09/2014 วันที่สิ้นสุด 27/01/2015


29 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางบุรีรัมย์

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์(ดวงโคมแบบ LED) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๒  ตอน น้อยสะแกกวน – ปะคำ ที่ กม.๑๑๗+๐๒๕(แยกปะคำ) ปริมาณงาน    แห่ง  


 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 10/11/2014
สำนักงานบำรุงทางพังงา

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก-พนม ระหว่าง กม.๓๔+๐๐๐ - กม.๕๔+๐๐๐ LT.,RT. (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๕๔.๔๘  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 11/11/2014
สำนักงานบำรุงทางพังงา

งานจ้างหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๘+๖๒๐-กม.๙๐๑+๖๒๐  ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น  ๒๗๘.๘๘  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 11/11/2014
แขวงการทางน่านที่ 2
งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายนำทาง ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว ๓๖๐ องศา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ตอน ท่าวังผา-สะเกิน ระหว่าง กม.๖+๓๐๐-กม.๗๐+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน ปัว-ดอนมูล-บ้านเวร-ห้วยโก๋น ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๓๕+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ)
 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 10/11/2014
แขวงการทางมหาสารคาม


จ้างเหมา กิจกรรม อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 31100  

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม  0201 ตอน ไพศาล – บรบือ ระหว่าง กม.31+719 – กม.32+185 (LT),(RT) , กม.32+185 – กม.35+728 (LT.),  กม. 35+728 - กม.41+315  (LT.), (RT.) ปริมาณงาน  5,209  ตร.ม

 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 10/11/2014
แขวงการทางมหาสารคาม

จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)  รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง  รายละเอียดสายทาง ดังนี้.-

1. ทางหลวงหมายเลข  219  ตอนควบคุม 0102. ตอน ยางสีสุราช – พยัคฆภูมิพิสัย  ระหว่าง  กม.51+950 - กม.74+260

2. ทางหลวงหมายเลข  2444  ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าพยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+084 (เป็นแห่ง ๆ)

 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 10/11/2014
แขวงการทางมหาสารคาม

จ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 2558  รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง 

รายละเอียดสายทาง ดังนี้

1. ทางหลวงหมายเลข  23  ตอนควบคุม 0202  ตอน บรบือ – มหาสารคาม  ระหว่าง  กม.45+089 - กม.50+345  (LT.,RT.)   

2. ทางหลวงหมายเลข  23  ตอนควบคุม 0203  ตอน มหาสารคาม – ห้วยแอ่ง  ระหว่าง กม.74+880 - กม.88+911 (LT.,RT.)

 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 10/11/2014
สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข224 ตอนควบคุม0201ตอน หัวทะเล-โชคชัย ระหว่าง กม.5+300 -กม.31+250และทางหลวงหมายเลข226ตอนควบคุม 0100หัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.0+000 -กม.22+000ปริมาณงาน  3,998 อัน

 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 12/11/2014
สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

งานป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ตอน สี่แยกปักธงชัย – สี่แยกโชคชัย ที่กม.53+200 RT., ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ที่ กม.4+200 LT., กม.5+062 LT.,กม.5+562 RT.,กม.23+700 LT.,กม.23+800 LT., กม.31+805 LT.,และกม.32+330 RT., ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ที่ กม.0+300 RT. และกม.37+125 LT. ปริมาณงาน 209.000 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/10/2014 วันที่สิ้นสุด 12/11/2014


28 ตุลาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางชัยภูมิ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ในทางหลวงหมายเลข  201  ตอนควบคุม  0203  ตอน สี่แยกโรงต้ม – ช่องสามหมอ  ระหว่าง กม.126+182 กม.127+064 เกาะกลาง และ (LT,RT) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง รวมปริมาณงาน 44 ต้น

 
วันที่เริ่ม 28/10/2014 วันที่สิ้นสุด 28/11/2014
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2
งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.95+000 - กม.116+000, ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.120+000 - กม.137+000, ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุมที่ 0403 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ระหว่าง กม. 154+000 - กม.193+000 และทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กะทิงลาย - มะขามคู่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+000 ปริมาณงาน 129.96 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 28/10/2014 วันที่สิ้นสุด 07/11/2014
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หล่มสัก - ชุมแพ ที่ กม.365+500 ขวาทาง จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 28/10/2014 วันที่สิ้นสุด 10/11/2014
แขวงการทางกระบี่
งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง ในสายทางสังกัดแขวงการทางกระบี่ ปริมาณงานรวม 2,425,612 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 28/10/2014 วันที่สิ้นสุด 11/11/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2585061  (152 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th