Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
09 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางบุรีรัมย์

ซื้อหินย่อยขนาดต่าง ๆ รวมจำนวน ๑,๙๕๐  ลบ.ม. ขนส่งเก็บกอง Stock pile ที่หมวดการทางในสังกัดแขวงการทางบุรีรัมย์

 
วันที่เริ่ม 09/01/2015 วันที่สิ้นสุด 20/01/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ ที่ด่านฯ ทับช้าง 2 ช่องเก็บเงินที่ 03 (ขาออก)
 
วันที่เริ่ม 09/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
แขวงการทางชุมพร
จ้างเหมางานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนควบคุม 0100 ตอนปากคลอง – ปากน้ำชุมพร ที่ กม.0+089 ปริมาณงาน 1,755 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 09/01/2015 วันที่สิ้นสุด 21/01/2015


08 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางกาญจนบุรี

ซื้อวัสดุงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ   อาคารที่พักอาศัย

และสิ่งก่อสร้างประกอบ   ตามแบบของแขวงการทางกาญจนบุรี

สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)  ทางหลวงหมายเลข 323

ต่อทางของ อบต. ท่ามะขาม แก่งเสี้ยน ที่ กม.63+218

(ห้องประชุมและบ้านพักอาศัยบริเวณแขวงการทางกาญจนบุรี) ,

ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนช่องสะเดา ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+291

(บ้านพักอาศัยหัวหน้าหมวดการทางศรีสวัสดิ์)   ปริมาณงาน 2 แห่ง 

 
วันที่เริ่ม 08/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
แขวงการทางชุมพร
จ้างเหมางานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอนวังครก – เสียบญวณ ระหว่าง กม.๔๗๓+๑๗๕ – กม.๔๗๓+๓๑๕ RT. เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน ๑,๒๖๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 08/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015


07 มกราคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางลำปาง

สอบราคางานจ้างเหมาดำเนินการตัดหินแข็งและขนทิ้ง ปริมาณงาน 4,520 ลูกบาศก์เมตร
 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
แขวงการทางระนอง
งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว-อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๔๓๗-กม.๖๑๔+๗๕๒ ปริมาณงาน ๓,๑๕๐  ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
แขวงการทางระนอง
งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด-วังตะกอ ระหว่าง กม.๑๕+๗๙๐-กม.๑๗+๖๐๐ เป็นแห่งๆ ปริมาณงานรวม ๓,๔๒๐ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
สำนักงานบำรุงทางพังงา

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ  บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม  ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ  ที่  กม.๘๗๘+๙๔๘  LT. และ กม.๘๗๙+๕๕๘  LT. ปริมาณงาน  ๓  แห่ง

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
แขวงการทาตรัง

ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน   4  รายการ  เพื่อใช้ในราชการ

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
แขวงการทางระยอง

งานจ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุมที่ 0202 ตอนบ้านค่าย - ระยอง ระหว่าง กม.52+142 , กม.53+071 และ กม.56+368 ปริมาณงาน 2,280 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 30 วัน

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 21/01/2015
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน เพชรบูรณ์ - หล่มสัก ที่ กม.226 ด้านขวาทาง จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
แขวงการทางระยอง

งานจ้างเหมาทำการฉาบผิว (CHIP SEAL) ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุมที่ 0504 ตอนกะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.249+650 - กม.256+840 ปริมาณงาน 8,280 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 30 วัน

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 21/01/2015
สำนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคา จ้างจัดทำวารสารทางหลวงสัมพันธ์ ประจำปี 2558

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 19/01/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ในทางหลวงหมายเลข 3229 ตอน หนองบัว - ลำทราย

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 22/01/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 22/01/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๑๐ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 22/01/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 22/01/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ ตอน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

 
วันที่เริ่ม 07/01/2015 วันที่สิ้นสุด 22/01/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2733416  (39 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th