Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
16 มิถุนายน 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Selected Back Fill) ตามแบบมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๕๐ ปริมาณงาน ๘,๙๗๖ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ที่ สะพาน กม.๙๙+๒๙๐ หรือจุดที่ผู้ว่่าจ้างกำหนดให้
 
วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 29/06/2016
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
อะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบยี่ห้อ JCB รุ่น JS130W หมายเลข 82-6039-97-0
 
วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

งานจ้างถมดินคอสะพานและปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน
 
วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016
ศูนย์สร้างทางลำปาง
จ้างเหมาทำการตัดหินแข็ง  ปริมาณงาน  8,500  ลบ.ม.   งานก่อสร้างทางระหว่าง กม.14+500 - 15+500  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย  อ.แม่สอด  จ.ตาก  ตอน 4  ส่วนที่  8
 
วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
งานสอบราคาจ้างเหมางานบริเวณคอสะพาน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคาในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางโก-กุดม่วง ที่ กม.65+636
 
วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
งานสอบราคาจ้างเหมางานบริเวณคอสะพาน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคาในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางโก-กุดม่วง ที่ กม.58+019
 
วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
งานสอบราคาจ้างเหมางานบริเวณคอสะพาน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคาในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางโก-กุดม่วง ที่ กม.74+823
 
วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)
งานสอบราคาจ้างเหมางานบริเวณคอสะพาน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคาในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางโก-กุดม่วง ที่ กม.74+371
 
วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |193 |194 |195 |196 |197 |198 |199 |200 |201 |202 |203 |204 |205 |206 |207 |208 |209 |210 |211 |212 |213 |214 |215 |216 |217 |218 |219 |220 |221 |222 |223 |224 |225 |226 |227 |228 |229 |230 |231 |232 |233 |234 |235 |236 |237 |238 |239 |240 |241 |242 |243 |244 |245 |246 |247 |248 |249 |250 |251 |252 |253 |254 |255 |256 |257 |258 |259 |260 |261 |262 |263 |264 |265 |266 |267 |268 |269 |270 |271 |272 |273 |274 |275 |276 |277 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3654255  (183 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th