Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
30 เมษายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง 1.ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ ระหว่าง กม.112+948-กม.141+140 ปริมาณงาน 2,571 อัน 2.ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.0+020-กม.2+130 ปริมาณงาน 289 อัน รวมปริมาณงาน 2,860 อัน
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง 1.ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ระหว่าง กม.12+350-กม.24+500 ปริมาณงาน 820 อัน 2.ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอน โนนใหม่-หนองคู ระหว่าง กม.0+020-กม.19+215 ปริมาณงาน 1,522 อัน 3.ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง-หนองพอก ระหว่าง กม.24+500-กม.37+050 ปริมาณงาน 1,411 อัน ปริมาณงาน 3,753 อัน
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 6 รายการ  สำหรับงานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิด  บี ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419 สาย บ.ขวัญเมือง - บ.คำลือชา ที่ก กม.4+500 - กม.5+150 
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 15,000 ถุง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สระแก้ว
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 12/05/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเหล็ก จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สกลนคร
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 12/05/2015
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
จ้างเหมาทำการซ่อมผิวคอนกรีต (Full Depth) ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก - วังขอน ระหว่าง กม.63+000 - กม.66+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 517.50 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
      สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา 2,400 ซีซี. หลังคาอลูมิเนียมพร้อมโคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้กับด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
     สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน เพื่อใช้กับด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ประกาศสอบราคาจ้าง  เลขที่  ส-หห./7/2558  ลงวันที่  30  เมษายน  2558  งานจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งสิ่งอำนวยความปลอดภัย  ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว  ระหว่าง กม.222+700 - กม.229+150 RT. ระยะทาง 6.450 กม.  เวลาทำการ 60 วัน
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2


งานสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย   ทางหลวงหมายเลข  ๑๑๖๓ ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า ระหว่าง กม.๓๓+๗๕๗ - กม.๓๕+๑๘๖ (เป็นตอนๆ)    ปริมาณงาน  ๑,๐๖๒  เมตร  

 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

งานสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย   ทางหลวงหมายเลข  ๑๑๗ ตอน นาไพร – ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.๓๘๙+๕๑๖ – กม.๓๙๐+๗๓๔ (เป็นตอนๆ)    ปริมาณงาน ๑,๐๖๐ เมตร

 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
กองการพัสดุ กรมทางหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 18/05/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างหลังคาและกันสาดด้านข้างสำนักงาน ด่านฯ บางบ่อ ขาออก
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง - อ.เด่นชัย
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 12/05/2015
กองการพัสดุ กรมทางหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 18/05/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานติดตั้งเหล็กดัด มู่ลี่ ที่ด่านฯ ธัญบุรี ทับช้าง 1 ทับช้าง 2 ลาดกระบัง บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม พานทอง
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างห้องสุขาบริการประชาชน บริเวณหน่วยบริการประชาชน สถานีย่อยบางละมุง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมแท่นชั่ง Static และติดตั้ง Concrete Barrier type l บริเวณด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกบางปะอิน
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานติดตั้งระบบบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ      ที่ด่านฯ ทับช้าง 1 ช่องที่ 2 (ขาเข้า)
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมแท่นชั่ง Static และติดตั้ง Concrete Barrier type l บริเวณด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกบางพระ
 
วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015


29 เมษายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงระนอง
จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 4  ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่างกม.579+010-กม.579+310 (กม.
ใหม่ ) ปริมาณงาน 3,300  ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 16,000 ถุง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็ก จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สระแก้ว
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
สอบราคาจ้าง เหมาทำการก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ (ขาเข้า) บริเวณสะพานและถนนเชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย ด่านสะพานสะพานมิตรภาพ 4
(เชียงของ - ห้วยทราย) ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานปรับปรุงตอม่อสะพานที่ทรุดตัวและยกระดับพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน หนองแค-หินกอง

 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อหินใหญ่ขนาด ๐.๒๐-๐.๒๕ เมตร จำนวน ๓๘๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานแก้ไขและปรับปรุงตอม่อและพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑-ต่อทางเทศบาลตำบลวังม่วง ที่กม.๕๐+๔๒๕

 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 2
งานจ้างซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ  บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม บริเวณ กม.๘๗+๙๐๐  ด้านขวาทาง
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 2
งานจ้างซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ  บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองข้างคอก - ทางต่างระดับคีรี บริเวณ กม.๓+๐๕๐ ด้านขวาทาง
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงระยอง
งานจ้างเหมางานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข  3471  ตอนควบคุมที่ 0100  ตอน บางบุตร – ชุมแสง บริเวณ กม.25+182 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน  1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 19/05/2015
แขวงทางหลวงระยอง
งานจ้างเหมาทำงานผลิตป้ายจราจรในทางหลวงหมายเลข  3471ตอนควบคุม 0100ตอนบางบุตร–ชุมแสง ระหว่าง กม.0+000 – กม.30+416ปริมาณงาน 217.637 ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 19/05/2015
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
จ้างวางคาน  I - GIRDER  ช่วง  20.00  ม.  จำนวน  7  คาน
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
จ้างถมดินคอสะพานและปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

จ้างถมดินคอสะพานและปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงเลยที่ 1

สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์   จำนวน  3  รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสี  THERMOPLASTIC   PAINT   ทางหลวงหมายเลข   2134    ตอน  พนา –

ตระการพืชผล  ระหว่าง  กม.27+544 – กม.31+170   และทางหลวงหมายเลข  2135  ตอน  ดอนใหญ่ – หนามแท่ง  ระหว่าง  กม.2+900 – กม.4+760  รวมปริมาณงานทั้งสิ้น  2,631.70  SQ.M.


 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ประกาศเชิญชวนสอบราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักภาคใต้ (ส่วนที่ ๒)
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางหลวงตราด
จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ หนา 3 เซนติเมตร  ในทางหลวงหมายเลข  3159  ตอนควบคุม 0100  ตอน เขาสมิง - นนทรีย์  ระหว่าง กม.19+000 - กม.20+500  (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน 3,600  ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงพัทลุง

งานทำการรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)  ทางหลวงหมายเลข 4163  ตอนควบคุม 0102  ตอน เขาปู่ –       ป่าพะยอม  ระหว่าง กม.34+484 – กม.34+500  ปริมาณงาน 1,120.00 ลบ.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่ถูกละเมิด
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางาหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ CMS - 2h (บรรจุเป็น DRUM)  จำนวน 80 ถัง ,CRS - 2 (บรรจุเป็น DRUM) จำนวน 25 ถัง
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 11

ประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงป้อมยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานทางหลวงที่ 11

 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 18/05/2015
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

ประกาศสอบราคาซื้อหินขนาดต่างๆ จำนวน 500 ลบ.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
สอบราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางดำเนินการตีเส้นบนทางหลวงด้วย THERMOPLASTIC PAINT (ระดับ ๑) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๓+๒๐๕-กม.๖+๗๐๕ และ กม.๗+๗๖๕-กม.๑๐+๕๘๐ ปริมาณงาน ๔,๙๙๙.๓๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
สอบราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยสี (THERMOPLASTIC PAINT) (ระดับ ๑) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๒๔+๕๖๐-กม.๒๖+๗๖๐ ปริมาณงาน ๑,๘๔๕.๐๔ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015


28 เมษายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

สอบราคาจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.162+379-กม.209+704 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 27/04/2015 วันที่สิ้นสุด 07/05/2015
กองการพัสดุ กรมทางหลวง
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงพังงา

งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติกในสายทางความรับผิดชอบของหมวดการทางพังงา ในทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา-ทับปุด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒๒+๕๒๗ ทาสีสะพาน ปริมาณงาน ๒,๖๓๒.๒๐ ตารางเมตร,ทาสีขอบคอสะพาน ปริมาณงาน ๙,๕๙๒ ตารางเมตร และทาสีขอบเกาะแบ่งถนน (จุดกลับรถ,ทางแยก) ปริมาณ ๑,๘๗๗.๔๐ ตารางเมตร รวมปริมาณงานทั้งสิ้น ๔,๕๑๙.๑๙ ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ระหว่าง กม.68+300-กม.79+404 ปริมาณงาน 5,007 ตารางเมตร

 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน-ท่าตะโก ระหว่าง กม.13+289 -กม.14+423 และทางหลวงหมายเลข 3331 ตอน หนองพิกุล-ใหม่สามัคคี ระหว่าง กม.0+100-กม.9+963 ปริมาณงาน 4,145 ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายแนะนำ-ป้ายบังคับ และป้ายเตือน ตามมารตรฐานกรมทางหลวง  ทางหลวงในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า) ปริมาณงาน 520.200 ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
แขวงทางหลวงหนองคาย

สอบงานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน น้ำเป–ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.77+000 – กม.96+885 (LT.,RT.)  ปริมาณงาน 220 ตร.ม.


 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข  3312 ตอน ลำลูกกา – คลอง 16 ระหว่าง กม.12+348 – กม.16+551 และ ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+869ปริมาณงาน 4,700 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครนายก

 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 9  ตอน คลองบางหลวง – ตางระดับบางปะอิน  ระหว่าง กม.65+790 – กม.81+200 RT.  ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม.  กำหนดเวลาทำการ 90 วัน  อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงปทุมธานี
 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
สำนักงานทางลหวงที่ 13 (กรุงเทพ)
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 9  ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับบางปะอิน  ระหว่าง กม.65+790 – กม.81+200 LT. (เป็นช่วงๆ),กม.82+855 – กม.84+127  ปริมาณงาน 5,000 ตร.ม.  กำหนดเวลาทำการ 90 วัน  อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงปทุมธานี 
 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 309  ตอน วังน้อย – ทางแยกต่างระดับอยุธยา  ระหว่าง กม.0+000 – กม.14+880 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 213.70 ตร.ม.  กำหนดเวลาทำการ 120 วัน  อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงอยุธยา
 
วันที่เริ่ม 28/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2939103  (578 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th