Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
11 มิถุนายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอน ควบคุม 0100 ตอน เก้าห้อง - บางแม่หม้าย ระหว่าง กม.15+235 - กม.15+970 ปริมาณงาน 22 ต้น 

 
วันที่เริ่ม 11/06/2015 วันที่สิ้นสุด 22/06/2015
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมคันทาง  ปริมาณงาน 28,400 ลบ.ม. (หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางแผ่นดินหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.4+570 - กม.5+128.322
 
วันที่เริ่ม 11/06/2015 วันที่สิ้นสุด 24/06/2015
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)


      งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  (DWG.NO.RS -101, 106, 108)  วงเงินงบประมาณ  1,783,000.00,บาท

 
วันที่เริ่ม 11/06/2015 วันที่สิ้นสุด 24/06/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 18


จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถขุดไฮครอลิคล้อยาง หมายเลข 82-6043-97-6 ยี่ห้อ JCB รุ่น JS 130W  จำนวน  62  รายการ  ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 

 
วันที่เริ่ม 11/06/2015 วันที่สิ้นสุด 24/06/2015


10 มิถุนายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

จ้างซ่อมคาน  I - GIRDER  ช่วง  ๒๙.๐๐  ม.  จำนวน  ๑  คาน
 
วันที่เริ่ม 10/06/2015 วันที่สิ้นสุด 22/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็ก จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.นราธิวาส
 
วันที่เริ่ม 10/06/2015 วันที่สิ้นสุด 22/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
  งานจ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่งวัสดุหินคลุก ปริมาณงาน 5,300 ลบ.ม. งานก่อสร้างระหว่างกม.44+572 - กม.47+172 โครงการทางหลวงหมายเลข 3229 สายแยกทล.323-แควน้อย(บ้านเก่า) บ.ลำทราย - บ.พุน้ำร้อน กาญจนบุรี
 
วันที่เริ่ม 10/06/2015 วันที่สิ้นสุด 22/06/2015


09 มิถุนายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุลูกรังสำหรับงานรองพื้นทาง ปริมาณงาน 2,688 ลบ.(หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม-ยางตลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.4+570-กม.5+128.322 หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 
วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 23/06/2015
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุคัดเลือก "ก"  ปริมาณงาน 2,080 ลบ.(หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม-ยางตลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.4+570-กม.5+128.322 หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 
วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 23/06/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็ก จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สระแก้ว
 
วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 19/06/2015
แขวงทางหลวงพังงา


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.MD-๖๐๑  ความสูง ๙.๐๐ ม.  (Mounting Height) Tapered Steel Pole  Single  Bracket  With  High  Pressure  Sodium   Lamp ๒๕๐ Watts  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ บนทางหลวงหมายเลข  ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๒ ตอน ตะกั่วป่า – บางสัก  ระหว่าง  กม.๗๗๔+๔๘๐-กม.๗๗๕+๘๓๐  LT.  (ชุมชนตลาดบางม่วง)  ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น   ๔๔  ต้น

 

 

 

 
วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 09/06/2015
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARDRAIL) ทางหลวงหมายเลข 216 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.2+993 - กม.3+238 ด้านขวาทาง ระยะทาง 0.245 กม. ปริมาณงาน 245 ม.

 
วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 22/06/2015
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง    12.00  M.  (MOUNTING  HEIGHT)  TAPERED  STEEL  POLE , SINGLE  BRACKET  WITH   HIGH   PRESSURE  SODIUM  LAMP  400  WATTS ,  CUT - OFF    พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า  และค่าติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด  ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง  เลขที่ MD - 601 ทางหลวงหมายเลข  2148   ตอนควบคุม   0101   ตอน ด่านขุนทด – โคกสะอาด  ระหว่าง   กม.1+227 -  กม.2+007  ปริมาณงาน   40  ต้น
 
วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 22/06/2015
แขวงทางหลวงลำพูน

งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) (1) ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.0+000 - กม.33+237 (เป็นช่วง ๆ) (2) ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+645 (เป็นช่วง ๆ) (3) ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+225 (เป็นช่วง ๆ) (4) ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+100 (เป็นช่วง ๆ) (5) ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.0+000 - กม.73+300 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 5 แห่ง (1,977 อัน)

 
วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 23/06/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |193 |194 |195 |196 |197 |198 |199 |200 |201 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3003618  (85 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th