Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
23 พฤศจิกายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง    ทางหลวงหมายเลข  1249  ตอนควบคุม 0100   ตอน แม่งอน – หนองเต่า ระหว่าง  กม.0+500 - กม.17+000 ปริมาณงาน 4,950  ม.2 จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 11/12/2015
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร   ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0101  ตอน แม่จา-รินหลวง  ระหว่าง กม.0+000 กม.128+864  (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 176 ม.2  จำนวน  5  รายการ
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 25/12/2015
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข  107  ตอนควบคุม 0203 ตอน ปิงโค้ง-ล้องอ้อ  ระหว่าง  กม.84+738- กม.138+990 (เป็นแห่ง ๆ)ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0103 ตอน สินไชย-บ้านหลวง ระหว่าง กม.47+515-กม.74+349 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่งอน -หนองเต่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+765 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 268  ม.2 จำนวน 3 รายการ

 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 25/12/2015
สำนักงานทางหลวงที่11

ประกาศสอบราคา จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (ระดับ 1-2) ภายในบริเวณ สำนักงานทางหลวงที่ 11

 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 15/11/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๒๙๓-กม.๐+๕๘๓(ด้านขวาทาง)
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 4
งานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี 2559 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย  และสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (ระดับ 1 – 2) ตามแบบกรมโยธาฯ เลขที่ สถ.38007 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า – ตาก ที่ กม.521+776 LT. (บริเวณสำนักงานทางหลวง
ที่ 4 ) ปริมาณงาน  1  หลัง
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 04/12/2015
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
สอบราคาจ้างการจ้างงาน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2559 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 225 ระหว่าง กม.61+225-กม.70+550(เป็นตอนๆ)และทางหลวงหมายเลข 3004 ระหว่าง กม.39+000-กม.43+000 ปริมาณงาน 4,935 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 18/11/2015 วันที่สิ้นสุด 30/11/2015
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
สอบราคาซื้อเหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน 46 รายการ
 
วันที่เริ่ม 19/11/2015 วันที่สิ้นสุด 01/12/2015
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
สอบราคาจ้างการจ้างงาน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2559 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 225,1119,3329,3420,3475 และ 3600 ปริมาณงาน 117.040 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 18/11/2015 วันที่สิ้นสุด 30/11/2015
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  ปี 2559 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.88+911-กม.93+110 และ กม.100+600-กม.101+365

 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
แขวงทางหลวงแพร่
สอบราคาจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งแผ่นป้ายจราจร ชนิดแขวนสูง (Overhead Sign) แบบมีเฟรม และงานโครงสร้างเสาเหล็กสำหรับรับแผ่นป้ายจราจรชนิดแขวนสูง (Overhead) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG.NO.RS-106 , 107 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง บริเวณ กม.257+850 และกม.259+290
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอนเดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ระหว่างกม.7+000-กม.21+300 และกม.31+325-กม.32+900 ปริมาณงาน 4,056.00 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ระหว่าง กม.147+240-กม.154+710,ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่างกม.41+475-กม.45+125 และทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน-สี่แยก ระหว่างกม.4+805-กม.10+085 ปริมาณงาน 4,509.00 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง (ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง) ระหว่าง กม.278+800 - กม.313+384 (เป็นตอน ๆ) , ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกโคกตาล - โคกตาล ระหว่าง กม.6+550 - กม.8+805 , ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่าง กม.22+850 - กม.24+750 และทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู - ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.36+513 - 41+960 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2,970 อัน วงเงินงบประมาณ 725,700.- บาท
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint)  ปริมาณงาน 2,564 ตร.ม. ในทางหลวงหมายเลข  12 ตอนควบคุม 1100  ตอน คำพอก – มุกดาหาร  ระหว่าง กม.780+685 – กม.783+800
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 08/12/2015
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง   ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก  (ระดับ 1)  พร้อมกระเทาะสีจราจรเดิมออก  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  (DWG.NO.RS.-602, 603)  ทางหลวงหมายเลข  401   ตอน  ช่องชาลี – ท่าโรงช้าง   ระหว่าง  กม.117+900 – กม.125+125
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
สำนักงานทางหงลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1  1.) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.253+692-กม.255+436, 2.) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.325+200-กม.331+600, 3.)ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง  กม.0+000-กม.2+600
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
สำนักงานทางหงลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง  ของแขวงทางหลวงเลยที่ ๑   ๑.)ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ 
ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ   ระหว่าง กม.259+286-กม.260+286,กม.275+386-กม.276+361,   ๒.)ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๑  ตอน  หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง   ระหว่าง  กม. 287+405-กม.289+376,กม.305+986-กม.307+786, 3.)ทางหลวงหมายเลข 201  ตอน โนนสว่าง –ปากปวน  ระหว่าง กม.308+986-กม.322+036,  4.)ทางหลวงหมายเลข 201  ตอน ปากปวน-ปากภู  ระหว่าง กม.322+036-กม.334+200,  5.)ทางหลวงหมายเลข 201  ตอน ปากภู-เชียงคาน  ระหว่าง กม.362+200-กม.362+300,กม.381+010-กม.382+228,  6.)ทางหลวงหมายเลข  210  ตอน วังสำราญ-วังสะพุง  ระหว่าง  กม.94+048-กม.100+274,กม.110+679-กม.111+029,กม.1๑6+036-กม.118+830, 7.)ทางหลวงหมายเลข 21  ตอน ภูสวรรค์-เลย  ระหว่าง กม.410+500-กม.412+874
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 9.00 m.(Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts,Cut-Off ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน-ทุ่งคอก-วังขอน-ดอนแจง (กำแพงแสง-ทุ่งคอก) ระหว่าง กม.46+110 - กม.47+470 ปริมาณงาน 29 ต้น
 
วันที่เริ่ม 23/11/2015 วันที่สิ้นสุด 03/12/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |193 |194 |195 |196 |197 |198 |199 |200 |201 |202 |203 |204 |205 |206 |207 |208 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3261992  (175 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th