Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
24 มีนาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
 อะไหล่เพื่อใช้ซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR 66LX5 หมายเลข 23-6069-96-5                                                                                                
 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 04/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 11


จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี – ท้ายเกาะ ระหว่าง  กม.0+000 – กม.6+785
ปริมาณงาน 5,173 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
แขวงการทางชัยนาท
งานจัดซื้อวัสดุผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๔๒๐ ตัน เพื่อใช้งานซ่อมผิวทางที่ชำรุดทรุดตัวเป็นร่องล้อ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางดำออก - หางน้ำสาคร ระหว่าง กม.๑๑๓+๘๕๐ - กม.๑๓๘+๘๐๐ (ขาออก กทม.)
 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 23/04/2014
สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล-โชคชัย ระหว่าง กม.14+868-กม.15+548 และกม.15+985-กม.16+705 ปริมาณงาน 37 ต้น

 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014
สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3

งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201,0202,0203 ตอน ซับประดู่ - หนองมัน กม.1+000-กม.86+431 ปริมาณงาน 287.782 ตร.ม.


 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

งานจัดซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน  ๓  รายการ  โดยส่งมอบที่ หมวดการทางสันป่าตอง  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๘  ตอน ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - สะพานแม่ขาน  กม.๒๘+๐๐๐

 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014
กองการพัสดุ กรมทางหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 08/04/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง  12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE , SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS , CUT - OFF  พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุดตลอดจน ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า และค่าติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด  ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง เลขที่ MD – ๖๐๑  ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนควบคุม  0202  ตอน บ่อทอง - มอจะบก  ระหว่าง  กม.85+400 – กม.86+560 (LT.)  ปริมาณงาน   34   ต้น
 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 04/04/2014
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาซื้อวัสดุเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40x0.40x8.00 ม. จำนวน 14 ต้น พร้อมดำเนินการตอก (มอก.396-2549) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419  ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.45 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 08/04/2014
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักงานโครงการฯ จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.12+332.100 (ทล.23) - กม.12+585.200(ทล.23)และ(ทล.2301) กม.0+000 -กม.1+300 โดยส่งของที่พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานโครงการฯ ที่ กม.12+500 LT (บนทางหลวงหมายเลข 23) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 08/04/2014
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

จ้างผลิตแผ่นป้าย Overhead Sign ปริมาณงาน 117.330  เพื่อใช้ติดตั้งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางที่โครงการก่อสร้างสายทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ด้านเหนือ) จ.สระบุรี (ส่วนงานทาง) (ส่วนที่ 2)

 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในระบบประชุมทางไกล (เพิ่มเติม)
 
วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014


21 มีนาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ ๑

สอบราคายางแอสฟัลท์ จำนวน 4 รายการ
 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 25/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 12

จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3210 ตอนควบคุม 0100 ตอน พังงอน - จางวาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+518 ปริมาณงาน 3,267 ตร.ม. พื้นที่ควบคุมของแขวงการทางจันทบุรี

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 31/03/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)


จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง  บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับบางปะอิน ระหว่าง   กม.60+141 – กม.84+127 ปริมาณงาน 5,000 อัน  กำหนดเวลาทำการ 90 วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทางปทุมธานี

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก – เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.11+390 – กม.17+126 และทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน ท่าแดง – วังม่วง ระหว่าง กม.9+650 – กม.14+300 ปริมาณงาน 3,850 ตร.ม.  กำหนดเวลาทำการ  45  วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบำรุงทางนครนายก

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)


จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9  ตอน พระประแดง – บางแค และ ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.14+300 – กม.22+028 บริเวณเกาะกลาง เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 448.00 ชุด กำหนดเวลาทำการ  90  วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางพลี-กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.11+719–กม.22+100 ปริมาณงาน 8,300 อัน  กำหนดเวลาทำการ 60 วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทางสมุทรปราการ

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง–สะพานภูมิพล ระหว่าง กม.0+000 –  กม.6+300 ปริมาณงาน 8,300 อัน  กำหนดเวลาทำการ 60 วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทางสมุทรปราการ

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 12

จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3247 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งน้ำร้อน  - จางวาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+792 ปริมาณงาน 3,553 ตร.ม. พื้นที่ควบคุมของแขวงการทางจันทบุรี

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 31/03/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)


จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ – พระสมุทรเจดีย์ ระหว่าง  กม.6+463 – กม.21+500 ปริมาณงาน 8,300 อัน  กำหนดเวลาทำการ 60 วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทางสมุทรปราการ

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา–ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.6+000 – กม.13+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 5,150 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 60 วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทางสมุทรปราการ

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักทางลหวงที่ 11 (กรุงเทพ)


จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+950 ปริมาณงาน 5,000 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน   อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทางปทุมธานี

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)


จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น – บางปะหัน ระหว่าง   กม.26+000 – กม.49+141 (ด้านขวาทาง) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน  5,165 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ  90 วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทางอยุธยา

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเท่พ)

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.22+000 - กม.28+000 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 5,150 ตร.ม.  กำหนดเวลาทำการ  90  วัน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทางสมุทรปราการ

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
แขวงการทางลพบุรีที่1

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อนันทมหิดล โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๔๐๐ – กม.๑๖๖+๙๖๐ LT. , RT. ปริมาณงาน  ๓๔  ต้น

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง

ประกาศเลขที่ สปช./สค./4/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557

 
วันที่เริ่ม 19/03/2014 วันที่สิ้นสุด 31/03/2014
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอแสดงภาพ ที่สถานีขนส่งรถโดยสาร(หมอชิต) และสถานีรถไฟหัวลำโพง

ประกาศเลขที่ สปช./สค./5/2557  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557

 
วันที่เริ่ม 19/03/2014 วันที่สิ้นสุด 31/03/2014
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น


สอบราคาซื้อวัสดุแผ่นพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35x 0.99 x 10.00 ม. (DWG.NO.PT-01,PT-02) จำนวน  2  รายการ  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนแกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการ่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419  ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.45  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 04/04/2014
แขวงการทางลำพูน
งานป้ายจราจร (Road Sign) (1) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.511+0150 - กม.511+960 LT. (2) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.52+000 - กม.118+533 (เป็นแห่ง ๆ) (3) ทางหลวงหมายเลข 1189 ตอน ช่างเพื้ยน - บ้านธิ ระหว่าง กม.5+041 - กม.10+641 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (284.40 ตร.ม.)
 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014
แขวงการทางลำพูน

งานป้ายจราจร (Road Sign)

(1) ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+100 (เป็นแห่ง ๆ)

(2) ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.0+000 - กม.73+300 (เป็นแห่ง ๆ)

(3) ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+645 (เป็นแห่ง ๆ)

ปริมาณงาน 3 แห่ง (289.80 ตร.ม.) 

 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014
แขวงการทางลำพูน
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.521+006 - กม.527+806 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,825 ตร.ม.)
 
วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014


20 มีนาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางระนอง

สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กมง575+100-กม.575+325  (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๓๐๐.๐๐  ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นบนทางหลวงด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง - หัวเขาช้าง ระหว่าง กม.168+600 - กม.175+380 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ระยะทางยาว 6.780 กม. รวมปริมาณงาน 5,000 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 19/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นบนทางหลวงด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน - คำสน ระหว่าง กม.10+300 - กม.27+767 ระยะทางยาว 17.467 กม. รวมปริมาณงาน 4,805 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 19/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014
สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานจ้างซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ  บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  ตอน  คลองระพีพัฒน์ - ลำลูกกา   บริเวณ กม.๒๑+๙๐๐ ด้านขวาทาง Ramp ๐๑๑๐
 
วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/04/2014
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานโครงการฯ จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207(หนองสองห้อง)  ระหว่าง กม.12+332.100 (ทล.23) - กม.12+585.200 (ทล.23) และ (ทล.2301) กม.0+000 - กม.1+300


 
วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014
สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานตรวจสอบสภาพชั้นโครงสร้างใต้ผิวทางจราจรแบบไม่ทำลายโครงสร้างด้วยวิธี Ground Penetrating Radar (GPR)  ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗   ตอน ทางต่างระดับหนองข้างคอก - ทางต่างระดับคีรี และ ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองขาม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๑๔๔ และ กม.๘๐+๑๔๔ - กม.๙๘+๖๔๔ ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ)
 
วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ขนาด 50 KVA  จำนวน  1  เครื่อง
 
วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/04/2014
สำนักงานบำรุงทางพังงา

งานจ้างเหมาทำการทาสี ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดการทางคุระบุรี ทาสีด้วยน้ำพลาสติก ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒,๒๓๔.๐๐ ตร.ม. และทาสีด้วยสีน้ำมันเคลือบเงา ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๔.๐๐ ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/03/2014
แขวงการทางแพร่

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) ปริมาณงาน 4,426 ตร.ม. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกบ้านฝ้าย ระหว่าง กม.233+618 - กม.238+850

 
วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/04/2014
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานไฟฟ้าแสงสว่าง ที่โครงการก่อสร้างสายทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ด้านเหนือ) จ.สระบุรี (ส่วนงานทาง) (ส่วนที่ 2)

 
วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2194915  (92 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th