Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
12 มีนาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงธนบุรี
งานจ้างเหมาทำการทาสีโครงสร้าง TRUSS เสาป้าย Overhead, Overhang  ด้วยสีทาวัสดุเคลือบ  Gulvanized  ในทางหลวงหมายเลข  ๙, ๓๙๐๑  และ ๓๙๐๒  ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑, ๐๑๐๒   ตอนพระประแดง – บางแค – คลองมหาสวัสดิ์  ระหว่าง กม.๑๔+๙๗๒ – กม.๓๑+๓๙๒  ด้านซ้ายทางและขวาทาง  เป็นแห่งๆ  ปริมาณงาน  ๑,๙๗๑.๒๕  ตร.ม.  
 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
แขวงทางหลวงธนบุรี
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างศาลาทางหลวง  ในทางหลวงหมายเลข  ๓๒๔๒  ตอนบางบอน – โรงพยาบาลบางปะกอก ๘   ระหว่าง กม.๑๓+๙๗๓ –            กม.๑๘+๑๖๐ ด้ายซ้ายทางและขวาทาง  ปริมาณงาน  ๑๘  แห่ง
 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
แขวงทางหลวงธนบุรี

งานจ้างเหมางานสะพาน  (ทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์)  ในทางหลวงหมายเลข  ๙  ตอนพระประแดง บางแค  ระหว่าง กม.๑+๓๑๙ – กม.๑๓+๖๖๐  ด้านขวาทาง  (ด้านนอกผิวทาง)  ปริมาณงาน  ๑๗,๗๗๕.๐๐  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
แขวงทางหลวงกระบี่

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ (SOLAR CELL) (ชนิดเสาสูง) ในทางหลวงหมายเลข 4151  ตอน บางขัน-ลำทับ จำนวน 10 ต้น
 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 25/03/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจ้างเหมาทำการงาน Soil Cement ปริมาณงาน 2,150 ลบ.ม.(แน่น) งานก่อสร้างระหว่าง กม.170+000 - กม.171+000 โครงการทางหลวงหมายเลข 105 สาย อ.แม่สอด - อ.แม่สะเรียง
 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจ้างเหมาทำการปลูกหญ้านวลน้อย ปริมาณงาน 50,000 ตร.ม. งานก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ ศูนย์ึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อ Reinforced Concrete Pipe, 80 CM. Dia Class 2 จำนวน 310 เมตร เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกบนทางหลวงหมายเลข 4 (แยกเจดีย์หัก) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทางแยกไปราชบุรี - ชินสีห์

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานแก้ไขและปรับปรุงตอม่อและพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อทางเทศบาลตำบลวังม่วง

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานแก้ไขและปรับปรุงตอม่อและพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อทางเทศบาลตำบลวังม่วง


 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานแก้ไขและปรับปรุงตอม่อและพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อทางเทศบาลตำบลวังม่วง

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานแก้ไขและปรับปรุงตอม่อและพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อทางเทศบาลตำบลวังม่วง


 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานแก้ไขและปรับปรุงตอม่อและพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อทางเทศบาลตำบลวังม่วง


 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4

จ้างถมดินคอสะพานและปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน

จำนวน ๑ โครงการ

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4

จ้างถมดินคอสะพานและปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน

จำนวน ๑ โครงการ

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4

งานซื้อดินถม  Slope  Protection

จำนวน 639 ม.3

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4

งานซื้อดินถม Slope Protection

จำนวน 1,071  ม.3

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยว  ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ ๑  ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๒  ตอน  แก้วงอย-บุ่งน้ำเต้า  ระหว่าง  กม.๑๕+๖๗๕-กม.๑๕+๘๗๐

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม.๘๕+๘๓๕  แยกวัดกำแพงใต้ (สำเพ็ง) ปริมาณงาน    แห่ง

 
วันที่เริ่ม 12/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015


11 มีนาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สระแก้ว
 
วันที่เริ่ม 11/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 15,000 ถุง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา จ.สกลนคร
 
วันที่เริ่ม 11/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
แขวงการทางตราด
จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ หนา 3 เซนติเมตร  ในทางหลวงหมายเลข  3157  ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่  ระหว่าง กม.26+987 - กม.28+000 ปริมาณงาน 3,600  ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 11/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
แขวงทางหลวงพะเยา
งานปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรเดิม (Improvement Of Existing Traffic Signls) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย บริเวณ กม.839+567 (สี่แยกประตูชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 11/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
จ้างผลิตจ้างผลิตป้ายจราจรตามมาตรฐานกรมทางหลวง  ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง  เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ที่โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี  ระหว่าง กม.0+600 – กม.2+750
 
วันที่เริ่ม 11/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
แขวงทางหลวงพะเยา
งานปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรเดิม (Improvement Of Existing Traffic Signls) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย บริเวณ กม.835+904 (สี่แยกแม่ต๋ำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 11/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
จ้างผลิตจ้างผลิตป้ายจราจรตามมาตรฐานกรมทางหลวง  ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง  เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ที่โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข  323 ตอน ทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.7+550 - กม.11+050 
 
วันที่เริ่ม 11/03/2015 วันที่สิ้นสุด 24/03/2015
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
จ้างเหมาทำการขุดและขนส่งลูกรังรองพื้นทาง  ปริมาณงาน 5,376 CU.M.(หลวม) กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนดให้  สะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 4 (แยกเจดีย์หัก) (ส่วนงานทาง) ระหว่าง กม.101+625 - กม.103+451.012
 
วันที่เริ่ม 11/03/2015 วันที่สิ้นสุด 24/03/2015


10 มีนาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงกระบี่


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่  ความสูง  9.00 ม.  ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ระหว่าง กม.1022+783-กม.1023+147

 และกม.1025+993-กม.1026+357 จำนวน 24 ต้น                                                                                              

 
วันที่เริ่ม 10/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
สอบราคาซื้อวัสดุแอสฟัลต์ (Hot Mix) (โดยจะต้องมีสูตรส่วนผสมที่เคยใช้งาน ในงานก่อสร้างของกรมทางหลวงมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี) เพื่อใช้ซ่อมผิวทางในทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ ระหว่าง กม. 4+991-กม.5+038  จำนวน 51 ตัน 
 
วันที่เริ่ม 10/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
สำนักงานบำรุงทางพังงา

จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึง TOE SLOPE ทั้งสองข้างทาง ,เกาะกลาง, ร่องกลาง สายทางในความรับผิดชอบของหมวดการทางพังงา

จำนวน ๓ งวดๆละ ๗๑๖,๔๓๑.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒,๑๔๙,๒๙๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแนบ)

 
วันที่เริ่ม 10/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
สำนักงานบำรุงทางพังงา

จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ระหว่าง กม.๗๖๖+๘๘๔ - ๗๖๘+๐๓๐ และระหว่าง กม.๗๗๓+๒๔๐ -

กม.๗๗๔+๔๓๐ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๒.๐๐ ตร.ม (ตามรายละเอียดแนบ)

 
วันที่เริ่ม 10/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
จ้างเหมาทำการก่อสร้างผิวทาง  จำนวน  3  รายการ
 
วันที่เริ่ม 10/03/2015 วันที่สิ้นสุด 20/03/2015
ศูนย์สร้างทางลำปาง
จ้างเหมาทำการก่อสร้างกรีน  ระบบระบายน้ำ และหลุมทราย  จำนวน  6  รายการ
 
วันที่เริ่ม 10/03/2015 วันที่สิ้นสุด 20/03/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 2 อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.216+700 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 90 วัน

 
วันที่เริ่ม 10/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักข้าราชการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.216+700 ด้านซ้ายทาง จำนวน 52 รายการ

 
วันที่เริ่ม 10/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2848822  (140 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th