Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
04 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอนบ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+003 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,980 อัน จำนวน 1 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 2 ระหว่าง กม.498+600 - กม.498+721 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงสระบุรี

สอบราคาจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร  (ซ่อมแซมบ้านพักในแขวงทางหลวงสระบุรี)   ทางหลวงหมายเลข  1  ตอนควบคุม  0403   ตอนแขวงทางหลวงสระบุรี   ส่วนที่ 1   ที่  กม.110+500

 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 2 ระหว่าง กม.107+500-กม.190+300
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สอด-ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 4 ระหว่าง กม.4+500-กม.103+300
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ตอน 6 ระหว่าง กม.29+000-กม.29+735
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 3 ระหว่าง กม.121+800-130+000 (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 1 ระหว่าง กม.497+400 - กม.497+521 ปริมาณงาน แห่ง จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงสระบุรี

สอบราคาจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข  3042   ตอนควบคุม  0100   ตอนหนองยาว – พระพุทธฉาย  ระหว่าง กม.0+000  กม.4+982  (และทางหลวงหมายเลข 3046 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธฉาย-น้ำตกสามหลั่น  ระหว่าง  กม.0+000-กม.3+315


 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2
 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูวง 9.00 ม. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว- บางขัน (ตอน 2) ระหว่าง กม5+700 -กม.6+260 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางมะโอ - ป่าขาม ตอน 6 ระหว่าง กม.425+600 - กม.425+721 ปริมาณงาน แห่ง จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2
  จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.  ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอนควบคุม 0100 ตอนชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.1+200- กม.1+935 จำนวน 22 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4194 ตอนควบคุม ควนสงสาร - กระทูน ตอน 3 ระหว่าง กม.29+220- กม.29+780 ่จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4195 ตอนควบคุม 0100 ตอนควนลำภู  -จันดี (ตอน ๒ ระหว่างกม. 5+000 กม.5+000 -กม.5+560 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความ สูง 9.00 ม. ทางหหลวงหมายเลข 4018 ตอนควบคุม 0100 ตอนทุ่งโป๊ะ -ไม้เสียบ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+490 -กม. 22+140 ่จำนวน 17 ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
่จ้างเหมาทำการซ่อมแซามปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์าที่ชำรุดของงานไฟฟ้าแสงสว่างและงานไฟสัญญารจราจน ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0201 ตอน เสาธง - สวนผัก (่ตอน 2 )ที่ กม.21+600 ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ควบคุม 0202 ตอน ทุ่งส่ง -กะปาง ที่ กม66+529 และทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ที่กม.291+300 ่จำนวน 3 แห่ง 
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนควบคุม 0202 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.74+747 -กม75+307 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4195 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนลำภู- จันดี ตอน 1 ระหว่างกม.12+430 -กม.12 +990 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางมะโอ - ป่าขาม ตอน 5 ระหว่าง กม.425+400 - กม.425+521 ปริมาณงาน แห่ง จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางมะโอ - ป่าขาม ตอน 2 ระหว่าง กม.424+400 - กม.424+521 ปริมาณงาน แห่ง จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางมะโอ - ป่าขาม ตอน 3 ระหว่าง กม.424+600 - กม.424+721 ปริมาณงาน แห่ง จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4194  ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ตอน 1 ระหว่าง กม12+100 -กม.12+660 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0200 ตอน 1 ตอน เขาน้อย-หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.29+700-กม.29+930 ปริมาณงาน 2,061 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี-พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.82+025-กม.82+250 ปริมาณงาน 2,291 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางมะโอ - ป่าขาม ตอน 4 ระหว่าง กม.424+800 - กม.424+921 ปริมาณงาน แห่ง จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอนศรีชุม – แม่ทะ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+525 - กม.16+775 ปริมาณงาน 25 ต้น จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.4+375-กม.4+420 และกม.8+300-กม.8+500 ปริมาณงาน 2,381 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 127 ตอนทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 25 ต้น จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอนศรีชุม - แม่ทะ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+559 - กม.17+410 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,864 อัน จำนวน รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 7 ระหว่าง กม.133+780-กม.135+950 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,168 เมตร
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.  ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนควบคุม 0202 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่างกม74+747-กม.75+307 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ที่ กม.137+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งโป๊ะ-ไม้เสียบ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+400 -กม.16+960 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา-พัทยา ตอน 4 ระหว่าง กม.133+780-กม.135+950 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2,168 เมตร
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนควบคุม 0100 ่ตอนทุ่งโป๊ะ - ไม้เสียบ ตอน 2 ระหว่างกม.10+787- กม.11+347 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนควบคุม 0100 ตอนทุ่งโป๊ะ -ไม้เสียบ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+787 -กม.11+347 จำนวน 17 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา-พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.123+400-กม.125+000 (ด้านซ้ายทาง) และกม.124+800-กม.125+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1,782 เมตร
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1352 ตอนทางเข้าดอนไชย  ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+175 ปริมาณงาน 1,980 อัน จำนวน 1 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอนแม่บอน – สบเสริม  ระหว่าง กม.32+000 - กม.50+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 612 เมตร จำนวน 1 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอนศรีชุม – แม่ทะ ตอน 2  ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+250 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 612 เมตร จำนวน 1 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางมะโอ – ป่าขาม ตอน 1  ระหว่าง กม.420+066 - กม.457+066 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 496 เมตร จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา ตอน 2 ระหว่าง กม.94+930-กม.96+014 (ด้านซ้ายทาง,ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2,168 เมตร
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 25 ต้น จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนสบปราบ – เกาะคา ระหว่าง กม.650+500 - กม.652+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 23 ต้น จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานบำรุงผิวทางหรือไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0101 ตอน กะทิงลาย-บ้านโป่ง ระหว่าง กม.5+700-กม.8+560 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 13,650 เมตร
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนดอนไชย – หอรบ ระหว่าง กม.14+000 - กม.49+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 25 ต้น จำนวน 2 รายการ (ออกประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2558)

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง (งานทาสีสะพานและคอนกรีตบาริเออร์)  ทางหลวงในความควบคุมแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑  ปริมาณงาน  ๒๗,๘๘๕  ตร.ม.


 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา ตอน 1 ระหว่าง กม.94+929-กม.97+500 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 2,194 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
งานซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร  แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ส่วนที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
งานบำรุงรักษาผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข  3  ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ตอน 4 ระหว่าง กม.47+200 - กม.47+600  ปริมาณงาน  339  ตัน
 
วันที่เริ่ม 25/09/2015 วันที่สิ้นสุด 07/10/2015
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยนำ้ริน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+852-กม.24+056 (RT)
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สอด-ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.139+500-กม.149+750 (เป็นช่วงๆ)
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สอด-ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.149+750-กม.154+150 และ กม.171+000-กม.177+000 เป็นช่วงๆ
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |153 |154 |155 |156 |157 |158 |159 |160 |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |193 |194 |195 |196 |197 |198 |199 |200 |201 |202 |203 |204 |205 |206 |207 |208 |209 |210 |211 |212 |213 |214 |215 |216 |217 |218 |219 |220 |221 |222 |223 |224 |225 |226 |227 |228 |229 |230 |231 |232 |233 |234 |235 |236 |237 |238 |239 |240 |241 |242 |243 |244 |245 |246 |247 |248 |249 |250 |251 |252 |253 |254 |255 |256 |257 |258 |259 |260 |261 |262 |263 |264 |265 |266 |267 |268 |269 |270 |271 |272 |273 |274 |275 |276 |277 |278 |279 |280 |281 |282 |283 |284 |285 |286 |287 |288 |289 |290 |291 |292 |293 |294 |295 |296 |297 |298 |299 |300 |301 |302 |303 |304 |305 |306 |307 |308 |309 |310 |311 |312 |313 |314 |315 |316 |317 |318 |319 |320 |321 |322 |323 |324 |325 |326 |327 |328 |329 |330 |331 |332 |333 |334 |335 |336 |337 |338 |339 |340 |341 |342 |343 |344 |345 |346 |347 |348 |349 |350 |351 |352 |353 |354 |355 |356 |357 |358 |359 |360 |361 |362 |363 |364 |365 |366 |367 |368 |369 |370 |371 |372 |373 |374 |375 |376 |377 |378 |379 |380 |381 |382 |383 |384 |385 |386 |387 |388 |389 |390 |391 |392 |393 |394 |395 |396 |397 |398 |399 |400 |401 |402 |403 |404 |405 |406 |407 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3168822  (101 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th