Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
29 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลขเลข 1119 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน ระหว่าง กม.6+626 - กม.7+326 (หน้าวัดป่าเรไร) ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลขเลข 1119 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน ระหว่าง กม.19+887 - กม.20+587 (บ้านสายลำโพงเหนือ) ปริมาณงาน 21 ต้น

 
วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0204 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ ระหว่าง กม.103+000 - กม.103+280 (หน้าฟาร์มนายนิกร) ปริมาณงาน 9 ต้น

 
วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0204 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ ระหว่าง กม.115+950 - กม.116+405 (หน้าโรงเรียนบ้านท่าเรือ) ปริมาณงาน 14 ต้น

 
วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 26/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0203 ตอน ไดตาล - น้ำสาดเหนือ ระหว่าง กม.71+864 (สี่แยกไดตาล) ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 27/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0204 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ ระหว่าง กม.99+590 (สี่แยกหนองบัว) ปริมาณงาน 1 แห่ง


 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 27/08/2014
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลขเลข 11 ตอนควบคุม 0201 ตอน ช่องแค - ตากฟ้า ระหว่าง กม.40+855 (สี่แยกตากฟ้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง


 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 27/08/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาขุดลอกและเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ  ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่างกม.๑๔๔+๓๕๐ - กม.๑๘๐+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓ รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014
แขวงการทางภูเก็ต
งานจ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย – หมากปรก ที่ บริเวณทางแยก กม.0+000 (สี่แยกโคกกลอย) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางสมุทรสาคร

ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อทำการปรับระดับ (Surface Leveling) พร้อมขนส่ง จำนวน 370 ตัน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.19+300 – กม.21+000 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ)

 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014
แขวงการทางสมุทรสาคร

ซื้อป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ระหว่าง กม.26+420 – กม.41+067 (LT,RT), ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.15+000 – กม.53+000 (LT,RT), ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ระหว่าง กม.16+000 – กม.31+000 (LT,RT), และในทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม – พุทธมณฑล ระหว่าง กม.1+680 – กม.10+814 (LT,RT)  ปริมาณงาน 592 ชุด  


 

 
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร   ONE   STOP   SERVICE    ภายในแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2   บนทางหลวงหมายเลข   205      ตอน      แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1    -    สามแยกสุรนารายณ์     ระหว่าง   กม.232+385   -   กม.232+620   (ด้านซ้ายทาง)     ปริมาณงาน    1    แห่ง

 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 11/08/2014
แขวงการทางพิษณุโลก
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองนา - พิษณุโลก กม.๑๒๐+๑๘๕ (สี่แยกหนองอ้อ)
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014
แขวงการทางพิษณุโลก
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร  ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม 0401   ตอน บ้านกร่าง  - พิษณุโลก    กม.222+570  (สี่แยกตลาดบ้านกร่าง)
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 11/09/2014


28 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักงานบำรุงทางพังงา

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน-เขาศก  ระหว่าง  กม.๒๔+๐๐๐-กม.๓๒+๔๙๒  ปริมาณงานทั้งสิ้น  ๒๓๖.๘๔  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางลพบุรี ๑
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ระหว่าง กม.๐+๕๙๗ กม.๑๐+๗๐๕ LT. (เป็นช่วง ๆ)  ปริมาณงาน ๔๙ ต้น  กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน  
 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
แขวงการทางลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์)


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งติดตั้งป้ายเตือน  ติดตั้งป้ายชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา  ๑.๒ มม.  ติดแผ่นสะท้อนแสงขนิด Very High Intensity โดยวิธีตัดปะตามมาตรฐานข้อกำหนดที่  ทล.-ก ๖๐๘/๒๕๔๕ พร้อมเสาเหล็กกวง ขนาด ๓"x๓"x๓.๐๐  ม.  (ตามมาตรฐานคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค ๑  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๑)  ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม  ๐๓๐๑ ,  ๐๓๐๒  ตอน  แยกมะนาวหวาน คลองกระจัง ระหว่าง กม.๒๖+ ๐๐๐ - กม.๘๗+๐๖๒    และทางหลวงหมายเลข  ๒๒๕๖  ตอนควบคุม  ๐๑๐๑  ตอน  แยกถนนโค้ง หนองน้ำใส  ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ กม.๑๖+๙๐๕  ปริมาณงาน    แห่ง

 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางยโสธร
สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO. DS-201 ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน บ้านใหม่ชุมพร – ยโสธร ระหว่าง กม.173+000 - กม.175+200 LT./RT.
 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

                                                                                                   

จ้างเหมาทำการทาสีสะพานด้วยสีน้ำพลาสติก  ทางหลวงหมายเลข 41  ตอน ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.295+714

และทางหลวงหมายเลข 403  ตอน ทุ่งสง – กะปาง ที่ กม.50+585  (ทาสีเฉพาะราวสะพานด้านนอกและส่วนท้อง-

ราวสะพาน) ปริมาณงาน  3,076  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 28/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014


27 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  คอนกรีตผสมเสร็จ  ปริมาณงาน 80.00  ลบ.ม. ซึ่งมีอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ (ก.ก) : ทราย : หิน (ทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร)  350 :502 :716 และมีกำลัดอัดประลัย (ลูกบาศก์) ไม่น้อยกว่า 210 ก.ก./ตร.ซม. เพื่อใช้งานหล่อเสาต่อม่อสะพาน  เพื่อใช้ในการก่อสร้าง สะพาน กม.3+135 ในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว   (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 09/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวง 3318 ตอน มะขามล้ม - ดอนแจง ระหว่าง กม. 17+375 - กม. 29+410, ทางหลวง 3461 ตอน สวนแตง - ดอนคา ระหว่าง กม. 2+050 - กม. 8+500 ปริมาณงาน 274 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9.00 M ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน น้ำตกไทรโยคใหญ่ - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม. 166+356 - 168+375 LT. ปริมาณงาน 48 ต้น
 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงในความควบคุมของการทางกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ที่ 2) ปริมาณงาน 491.623 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
แขวงการทางตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.20+100 – กม.41+370  (เป็นแห่ง ๆ)  ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน วังประจบ - ลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.0+974 - กม.41+965 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1331 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ระหว่าง กม.1+132 - กม.25+250 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม 433.800 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
แขวงการทางศรีสะเกษ

งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการแขวงการทางศรีสะเกษ

 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
แขวงการทางภูเก็ต
งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน   หมากปรก – เมืองภูเก็ต  ที่ กม.45+856 LT.  ปริมาณงาน 1 แห่ง   
 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 10/09/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1ตอนควบคุม 0902 ตอนปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.438+881 - กม.439+586 (NB,SB.)

 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1112  ตอนควบคุม 0100 ตอนสลกบาตร - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.19+260 - กม.22+245 (เป็นแห่ง ๆ)

 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอนทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.5+195 - กม.22+520 (เป็นแห่ง ๆ)

 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014
แขวงการทางกำแพงเพชร


งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขาชนกัน - คลองลาน ระหว่าง กม.86+825 - กม.89+115 (เป็นแห่งๆ)

 
วันที่เริ่ม 27/08/2014 วันที่สิ้นสุด 08/09/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2461202  (109 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th