Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
ประกาศสอบราคา
 
ค้นหาโครงการ
17 กันยายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส-สทล.13/24/2557 ลงวันที่ 11 กันยายน 2557 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์  ปรับปรุงห้องน้ำและทัศนียภาพ อาคารสำนักงาน สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว  ที่ กม.216+700 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 17/09/2014 วันที่สิ้นสุด 22/09/2014
แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม  0402 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล , ตอน พล-บ้านไผ่

และตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ  ระหว่าง กม.253+365 - กม.327+771 (ด้านขวางทาง เป็นช่วงๆ )

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 26/09/2014
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
สอบราคาจ้างทำความสะอาดโรงอาการ 1 (กองฝึกอบรม) และโรงอาหาร 2 (กองการพัสดุ) กรมทางหลวง
 
วันที่เริ่ม 17/09/2014 วันที่สิ้นสุด 29/09/2014


16 กันยายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด 
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
สำนักงานทางหลวงกระบี่(สุราษฎร์ธษนี)
งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน  2  รายการ  ของสงล.กระบี่(สุราษฎร์ธานี)
 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 26/09/2014
สำนักงานทางหลวงกระบี่(สุราษฎร์ธานี)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน  2  รายการ  ของสงล.กระบี่(สุราษฎร์ธานี)
 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 26/09/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานติดตั้งพัฒนาระบบริหารจัดการหน่วยกู้ภัยคลองหลวง
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานปรับปรุงห้องประชุมกองฯ ชั้น 1
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


สอบราคาซื้อ สีน้ำอคริลิค ขนาด 5 แกลลอน ตามมอก 2321-2549 จำนวน  70 ถัง งานปรับปรุงอาคาร 22 กองการพัสดุ(เพิ่มเติม) 

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


สอบราคาซื้อกระเบื้องยางปูพื้นลายไม้ หนา 3  มม. จำนวน  430 ลบ.ม. อาคารสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


งานสอบซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ซม.  จำนวน 200 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน้ำ(ม่วงหัก)-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ที่ กม.236+425 LT,RT

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


สอบซื้อ แผ่นยิบซั่มบอร์ด,กระเบื้องยางปูพื้น จำนวน 2 รายการ  อาคาร 22 กองการพัสดุ(เพิ่มเติม)

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/11/2014
สำนักทางหลวงที่ 15

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  ๗๐  รายการ

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 29/09/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


สอบซื้อแบบเหล็กหล่อคาน I-GIRDER  จำนวน  1 ชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน้ำ(ม่วงหัก)-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ที่ กม.236+425 LT,RT

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)

งานสอบซื้อเหล็กแผ่นไร้สนิมแผ่นเรียบขนาด 4x8 ฟุต หนา 3.0 มม.น้ำหนัก 70.8 กก/แผ่น  จำนวน  30  แผ่น  อาคารสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/11/2014
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1(พิจิตร)


สอบซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน 4 รายการ  ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน้ำ(ม่วงหัก)-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ที่ กม.236+425 LT,RT

 
วันที่เริ่ม 16/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/11/2014


15 กันยายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางตากที่ ๒ (แม่สอด)

สอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี ๒๕๕๗ (งานบำรุงปกติ) งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.๒๓+๑๐๐-กม.๒๓+๘๒๐ ปริมาณงาน ๒,๗๘๕.๐๐ ตารางเมตร
 
วันที่เริ่ม 10/09/2014 วันที่สิ้นสุด 22/09/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี
จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  ทางหลวงหมายเลข 304  ตอนควบคุม  0403  ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.220+945  กม.220+965   ปริมาณงาน   1    แห่ง     
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี
จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.214+247   กม.214+347   ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี
จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.219+514   กม.219+542   ปริมาณงาน   1   แห่ง
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
แขวงการทางปราจีนบุรี

งานสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ชนิดต่าง ๆ จำนวน 14 ตัน
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
แขวงการทางชัยภูมิ

              งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด Super High Intensity Grade  และเสาป้ายเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  ในทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวใหญ่ หนองจาน  ระหว่าง กม.0+550 กม.30+610  (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 222.30 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 10/09/2014 วันที่สิ้นสุด 22/09/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.๕๓+๔๕๐ - กม.๕๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๔ รายการ

 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 29/09/2014
สำนักงานทางหลวงกระบี่(สุราษฎร์ธานี)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ  จำนวน  2  รายการ
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
แขวงการทางภูเก็ต
จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนทางเข้า – ออก ด่านชั่งน้ำหนัก  ทางหลวงหมายเลข 402  ตอนควบคุม 04020101  ตอน โคกกลอย – หมากปรก บริเวณ  กม.4+280 LT.  ปริมาณงาน 290 ตร.ม.    จำนวน  10 รายการ   วงเงินงบประมาณ 1,530,000.- บาท  
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
กองการพัสดุ กรมทางหลวง
สอบราคาซื้อครุณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
กองการพัสดุ กรมทางหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
กองการพัสดุ กรมทางหลวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ตามแบบแผนผังแนบฯ) จำนวน 1 แห่ง ภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หล่มสัก - ชุมแพ ที่ กม.365+500 ขวาทาง
 
วันที่เริ่ม 15/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |133 |134 |135 |136 |137 |138 |139 |140 |141 |142 |143 |144 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2518750  (125 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th