Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
การขายทอดตลาด
 
ค้นหาโครงการ
28 เมษายน 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ
 
วันที่เริ่ม 28/04/2016 วันที่สิ้นสุด 23/05/2016


27 เมษายน 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงภูเก็ต
ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ นอกเงินทุน (ยานพาหนะตำรวจทางหลวง)
 
วันที่เริ่ม 27/04/2016 วันที่สิ้นสุด 18/05/2016


26 เมษายน 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงสระบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (นอกเงินทุน) จำนวน 22 รายการ
 
วันที่เริ่ม 26/04/2016 วันที่สิ้นสุด 17/05/2016
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน)

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๙ รายการ

 
วันที่เริ่ม 26/04/2016 วันที่สิ้นสุด 17/05/2016
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด  (งานเงินทุนฯ)  จำนวน  11  รายการ  (ครั้งที่  2)  ตามประกาศเลขที่  คค  0644.2/ท.7/2559  ลงวันที่  26  เมษายน  2559
 
วันที่เริ่ม 26/04/2016 วันที่สิ้นสุด 17/05/2016


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3716178  (81 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th