Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
การขายทอดตลาด
 
ค้นหาโครงการ
02 กันยายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางน่านที่ 2
งานขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน ๑ รายการ ณ แขวงการทางน่านที่ ๒ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
 
วันที่เริ่ม 02/09/2014 วันที่สิ้นสุด 24/09/2014
แขวงการทางตากที่ ๒ (แม่สอด)

ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุน)
 
วันที่เริ่ม 02/09/2014 วันที่สิ้นสุด 23/09/2014
แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง)  จำนวน  30 เครื่อง
 
วันที่เริ่ม 02/09/2014 วันที่สิ้นสุด 25/09/2014
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 25 รายการ  (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

 
วันที่เริ่ม 02/09/2014 วันที่สิ้นสุด 22/09/2014


29 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
กองการเจ้าหน้าที่


ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๑๘ รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 22/09/2014
แขวงการทางน่านที่ ๑
งานขายทอกตลาดเครื่องจักกลงานเงินทุนฯ จำนวน ๑๘ รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/08/2014 วันที่สิ้นสุด 22/09/2014


28 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางภูเก็ต
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด  จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน)
 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 18/09/2014
แขวงการทางภูเก็ต
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 14 รายการ (งานเงินทุน)
 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 18/09/2014
แขวงการทางภูเก็ต
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง จำนวน 20 เครื่องและเครื่องผสมคอนกรีต จำนวน 1 เครือง) (งานเงินทุน)
 
วันที่เริ่ม 28/07/2014 วันที่สิ้นสุด 19/09/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2591977  (246 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th