Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
การขายทอดตลาด
 
ค้นหาโครงการ
22 เมษายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุทัยธานี
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ
 
วันที่เริ่ม 22/04/2014 วันที่สิ้นสุด 14/05/2014


21 เมษายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เรื่อง ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด
 
วันที่เริ่ม 21/04/2014 วันที่สิ้นสุด 14/05/2014
สำนักทางหลวงที่ 5


ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ  งานเงินทุน

 
วันที่เริ่ม 21/04/2014 วันที่สิ้นสุด 24/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 5


ขายทอดตลาดงานเงินทุน  จำนวน  9  รายการ

 
วันที่เริ่ม 21/04/2014 วันที่สิ้นสุด 14/04/2014
สำนักทางหลวงที่ 5


ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ  จำนวน  5  รายการ

 
วันที่เริ่ม 21/04/2014 วันที่สิ้นสุด 14/04/2014


11 เมษายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
สำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา)

 ขายทอดตลาด  ครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ ชำรุด  จำนวน  ๔๔  รายการ 
วันที่เริ่ม 11/04/2014 วันที่สิ้นสุด 19/05/2014
สำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา)
ขายทอดตลาด  พัสดุชำรุด (เศษเหล็ก  และยางขนาดต่างๆ)  งานเงินทุนฯ  จำนวน  ๙  รายการ
 
วันที่เริ่ม 11/04/2014 วันที่สิ้นสุด 19/05/2014
สำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา)
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงาน (นอกเงินทุน)  ชำรุด  จำนวน ๔  รายการ
 
วันที่เริ่ม 11/04/2014 วันที่สิ้นสุด 19/05/2014


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 2350404  (145 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th