Logo Department of Highways
WebboardDownloadWeb MailKMIntranetSite MapContact UsComplaintBlogFAQ
Search

EN
การขายทอดตลาด
 
ค้นหาโครงการ
30 มีนาคม 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (นอกเงินทุน) จำนวน 2 รายการ

 
วันที่เริ่ม 30/03/2016 วันที่สิ้นสุด 21/04/2016
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด นอกเงินทุน ที่ สทล.4/7/2559
 
วันที่เริ่ม 30/03/2016 วันที่สิ้นสุด 30/04/2016


29 มีนาคม 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ขขำรุด จำนวน 16 รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/03/2016 วันที่สิ้นสุด 19/04/2016
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 300 รายการ
 
วันที่เริ่ม 29/03/2016 วันที่สิ้นสุด 21/04/2016
กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปของกองบังคับการตำรวจทางหลวงที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน 849 รายการ ในวันที่ 18 เม.ย.2559 เวลา 10.30 น.

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.02-3546003

 
วันที่เริ่ม 29/03/2016 วันที่สิ้นสุด 18/04/2016


28 มีนาคม 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงจันทบุรี

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 37 รายการ

 
วันที่เริ่ม 28/03/2016 วันที่สิ้นสุด 19/04/2016
แขวงทางหลวงจันทบุรี

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 28/03/2016 วันที่สิ้นสุด 19/04/2016
แขวงทางหลวงจันทบุรี

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ

 
วันที่เริ่ม 28/03/2016 วันที่สิ้นสุด 19/04/2016


Page 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |
 
Comment Comment
Print Print
Comment Favorite
Comment Send toFriend
© 2010 Department of Highways.
Visit No. 3654460  (219 online) Call Center :: 0-2354-6668-76    E-mail :: webmaster@doh.go.th