หน่วยงานในสังกัด

   

   

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    

   สอบราค

   ค้นหาโครงการ
   02 เมษายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 8  รายการ  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419  ตอน  ขวัญเมือง -คำลือชา ที่ กม.2+223.450  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
    
   วันที่เริ่ม 02/04/2014 วันที่สิ้นสุด 18/04/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างหลังคา Metal Sheet อาคารบริการ  จำนวน 5  รายการ  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 02/04/2014 วันที่สิ้นสุด 18/04/2014


   27 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 0.15x0.15x0.15 ม.) ปริมาณงาน 63 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419 ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.450 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 27/03/2014 วันที่สิ้นสุด 17/04/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัดสุก่อสร้างประเภทเหล็กเสริมและลวดผูกเหล็ก จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419 ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.450 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 27/03/2014 วันที่สิ้นสุด 17/04/2014


   26 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุแผ่นพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ขนาด 0.25 x 0.99 x 8.00 ม. (DWG.NO.PT-01,PT-02) จำนวน 2  รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการก่อสร้างทางกลวงหมายเลข 2419 ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.45 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ

    
   วันที่เริ่ม 26/03/2014 วันที่สิ้นสุด 10/04/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 0.15 x 0.15 x 0.15 ม.) ปริมาณงาน 52 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419 ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.450 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 26/03/2014 วันที่สิ้นสุด 10/04/2014


   25 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท คอนกรีตผสมเสร็จ fc' = 240 ksc. (ทดสอบด้วยรูปทรงกระบอก) ปริมาณงาน 115 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการก่อสร้าง คาน พื้น เสา ชั้นดาดฟ้า อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 25/03/2014 วันที่สิ้นสุด 09/04/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6  รายการ  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419 ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.450 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
    
   วันที่เริ่ม 25/03/2014 วันที่สิ้นสุด 09/04/2014


   24 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40x0.40x8.00 ม. จำนวน 14 ต้น พร้อมดำเนินการตอก (มอก.396-2549) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419  ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.45 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 08/04/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักงานโครงการฯ จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.12+332.100 (ทล.23) - กม.12+585.200(ทล.23)และ(ทล.2301) กม.0+000 -กม.1+300 โดยส่งของที่พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานโครงการฯ ที่ กม.12+500 LT (บนทางหลวงหมายเลข 23) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
    
   วันที่เริ่ม 24/03/2014 วันที่สิ้นสุด 08/04/2014


   21 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น


   สอบราคาซื้อวัสดุแผ่นพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35x 0.99 x 10.00 ม. (DWG.NO.PT-01,PT-02) จำนวน  2  รายการ  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนแกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการ่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419  ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.2+223.45  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ

    
   วันที่เริ่ม 21/03/2014 วันที่สิ้นสุด 04/04/2014


   20 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานโครงการฯ จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2301  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207(หนองสองห้อง)  ระหว่าง กม.12+332.100 (ทล.23) - กม.12+585.200 (ทล.23) และ (ทล.2301) กม.0+000 - กม.1+300


    
   วันที่เริ่ม 20/03/2014 วันที่สิ้นสุด 03/04/2014


   19 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างรั้วตาข่ายสนามเทนนิส คอร์ท ที่ 4,5,6 จำนวน  2  รายการ  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการ


    
   วันที่เริ่ม 19/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/04/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   งานสอบราคาซื้อวัสดุเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 x 0.40 x7.00 ม. จำนวน 10 ตัน พร้อมดำเนินการตอก (มอก.396-2549) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419  ตอน  ขวัญเมือง – คำลือชา ที่ กม.2+223.45 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ


    
   วันที่เริ่ม 19/03/2014 วันที่สิ้นสุด 02/04/2014


   18 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ MC-70 (บรรจุเป็น DRUM) จำนวน 10 ตัน สำหรับงาน PRIME COAT ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก  ระหว่าง กม.9+545 - กม.16+535
    
   วันที่เริ่ม 18/03/2014 วันที่สิ้นสุด 01/04/2014


   17 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  จำนวน  1,805 ตรม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 ตอน อ.พยัฆภูมิพิสัย - อ.วาปีปทุม  ระหว่าง  กม.67+750 - กม.72+600
    
   วันที่เริ่ม 17/03/2014 วันที่สิ้นสุด 31/03/2014


   13 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  15  รายการ  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  2419 ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ที่ กม.0+137 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 13/03/2014 วันที่สิ้นสุด 25/03/2014


   12 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 รายการ ในโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น (ในส่วนของสาธารณูปโภคประเภทงานถนน สาย ข) ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+520.500
    
   วันที่เริ่ม 12/03/2014 วันที่สิ้นสุด 24/03/2014


   05 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  โครงสร้างรั้วตาข่่ายสนามเทนนิส  คอร์ท ที่ 4,5,6 จำนวน  2  รายการ  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ  
    
   วันที่เริ่ม 05/03/2014 วันที่สิ้นสุด 17/03/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  โครงสร้างพื้น  คสล. สนามเทนนิส คอร์ท ที่ 6 จำนวน 8  รายการ  ในโครงการก่อสร้างสนามเทนนิส  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 05/03/2014 วันที่สิ้นสุด 17/03/2014


   27 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่ง  วัสดุแผ่นปูพื้นคอนกรีต  (Concrete Paving Block) รูปร่างแบบคดกริช  หนา 6  ซม. สีเทา  จำนวน  24,900  ก้อน  โดยจัดส่งที่สำนักงานโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน   จังหวัดขอนแก่น บริเวณหนองอีเลิง  เขตพื้นที่  ต.ศิลา  และ  ต.สำราญ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
    
   วันที่เริ่ม 27/02/2014 วันที่สิ้นสุด 11/03/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุมวลรวมสำหรับงานรองพื้นทาง  ปริมาณงาน 3,000  ลบ.ม. (หลวม) ในโครงการก่อสร้่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2391  ตอน  กู่ทอง - บ้านเขื่อน  ระหว่าง กม. 7+400 กม.9+400  โดยขนส่งลงกองหน้างาน  หรือเก็บกองไว้ ณ.  จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 27/02/2014 วันที่สิ้นสุด 11/03/2014


   25 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  จำนวน  1,125  ตร.ม.  (สีเหลือง 145  ตร.ม.) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136  ตอนที่ 1  ช่วงที่1  สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก  ระหว่าง กม. 9+545 - กม.16+535 หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 25/02/2014 วันที่สิ้นสุด 10/03/2014


   24 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   งานสอบราคาซื้อและขนส่ง  วัสดุแผ่นปูพื้นคอนกรีต (Concrete Paving  Block )  รูปร่างแบบคดกริช  หนา  6  ซม.   สีเทา  จำนวน 30,000  ก้อน  โดยจัดส่งที่โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน  จังหวัดขอนแก่น  บริเวณหนองอีเลิง  เขตพื้นที่  ต.ศิลา และ ต.สำราญ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

    
   วันที่เริ่ม 24/02/2014 วันที่สิ้นสุด 07/03/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุมวลรวมสำหรับงานรองพื้นทาง  ปริมาณงาน 2,500  ลบ.ม.  (หลวม)  ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2391  ตอน  กู่ทอง – บ้านเขื่อน  ระหว่าง กม.7+400 – กม.9+400  โดยขนส่งลงกองหน้างาน  หรือเก็บกองไว้ ณ. จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

    
   วันที่เริ่ม 24/02/2014 วันที่สิ้นสุด 07/03/2014


   21 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  6  รายการ  เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน  จังหวัดขอนแก่น  (ในส่วนของสาธารณูปโภคประเภทงานถนนสาย ข)  ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+520.500  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ 
    
   วันที่เริ่ม 21/02/2014 วันที่สิ้นสุด 06/03/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  โครงสร้างพื้น  คสล. สนามเทนนิส  คอร์ท  ที่  5  จำนวน 8 รายการ  ในโครงการก่อสร้างสนามเทนนิส  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 21/02/2014 วันที่สิ้นสุด 06/03/2014


   19 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่ง  วัสดุแผ่นปูพื้นคอนกรีต (Concrete Paving  Block) รูปร่างแบบคดกริช  หนา 6  ซม. สีเทา  จำนวน  28,100 ก้อน  โดยจัดส่งที่สำนักงานโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน  จังหวัดขอนแก่น บริเวณหนองอีเลิง  เขตพื้นที่  ต.ศิลา  และ  ต.สำราญ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  
    
   วันที่เริ่ม 19/02/2014 วันที่สิ้นสุด 05/03/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน  2,000 ลบ.ม. (แน่น) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2420  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  228   (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  210  (กกโพธิ์)  ตอน 2  โดยขนส่งลงกองหน้างาน  หรือเก็บกองไว้  ณ.  จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

    
   วันที่เริ่ม 19/02/2014 วันที่สิ้นสุด 05/03/2014


   18 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 2,000 ลบ.ม. (แน่น) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2420  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  228  (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  210  (กกโพธิ์) ตอน 2 โดยขนส่งลงกองหน้างาน  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 18/02/2014 วันที่สิ้นสุด 04/03/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  9  รายการ  เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน  จังหวัดขอนแก่น (ในส่วนของสาธารณูปโภคประเภทงานถนนสาย ข)  ระหว่าาง กม.0+000 - กม.0+520.500  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
    
   วันที่เริ่ม 18/02/2014 วันที่สิ้นสุด 04/03/2014


   17 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงสร้างรั้วตาข่ายสนามเทนนิส คอร์ท ที่ 1,2,3 จำนวน  3  รายการ  โครงการก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ท  พร้อมอาคารบริการ  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยส่งมอบที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 17/02/2014 วันที่สิ้นสุด 03/03/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 2,000 ลบ.ม. (แน่น) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2420  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  228 (โนนสูงเปลือย) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2  โดยขนส่งลงกองหน้างาน หรือเก็บกองไว้ ณ. จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

    
   วันที่เริ่ม 17/02/2014 วันที่สิ้นสุด 03/03/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   งานสอบราคาซื้อ ยางแอสฟัสท์ MC-70 (บรรจุเป็น DRUM) จำนวน 6 ตัน  สำหรับงาน PRIME COAT ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  2301  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หิ้นตั้ง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข  207  (หนองสองห้อง ) ระหว่าง กม. 12+332.100 (ทล.23) – กม. 12+585.200 (ทล.2301) กม.0+000 กม.1+300 หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

    
   วันที่เริ่ม 17/02/2014 วันที่สิ้นสุด 03/03/2014


   13 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ มอก.15 - 2547 จำนวน 144 ตัน สำหรับงานรองพื้นทางดินซีเมนต์ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ระหว่าง กม.9+545 - กม.16+535 โดยส่งมอบที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 13/02/2014 วันที่สิ้นสุด 28/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 2,000 ลบ.ม. (แน่น) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 โดยขนส่งลงกองหน้างาน หรือเก็บกองไว้  ณ.จุดที่ผุ้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 13/02/2014 วันที่สิ้นสุด 28/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างพื้น คสล. สนามเทนนิส คอร์ท ที่ 4  จำนวน  8  รายการ  ในโครงการก่ิอสร้างสนามเทนนิส  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยจัดส่งของที่โครงการฯ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
    
   วันที่เริ่ม 13/02/2014 วันที่สิ้นสุด 28/02/2014


   12 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างคานคอดิน อาคารบริการ  จำนวน  12  รายการ  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 12/02/2014 วันที่สิ้นสุด 27/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 3,600 ลบ.ม. (หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2391 ตอน อ.กู่ทอง -อ.บ้านเขื่อน ระหว่าง กม.7+400 - กม. 9+400 โดยขนส่งลงกองหน้างาน หรือเก็บกองไว้ ณ. จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 12/02/2014 วันที่สิ้นสุด 27/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 2,000 ลบ.ม. (แน่น) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 โดยขนส่งลงกองหน้างานหรือเก็บกองไว้ ณ. จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 12/02/2014 วันที่สิ้นสุด 27/02/2014


   11 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 2,500 ลบ.ม. (แน่น) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420  ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 โดยขนส่งลงกองหน้างาน หรือเก็บกองไว้ ณ. จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 11/02/2014 วันที่สิ้นสุด 26/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเ้หมาผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. ปริมาณงาน 106 เมตร ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2419 ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา  ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400
    
   วันที่เริ่ม 11/02/2014 วันที่สิ้นสุด 26/02/2014


   10 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย  จำนวน  6  รายการ  จำนวน 1,080 เส้น  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
    
   วันที่เริ่ม 10/02/2014 วันที่สิ้นสุด 25/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  โครงสร้างพื้น (ที่นั่งคนดู) จำนวน 5  รายการ  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว  55  เมตร  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 10/02/2014 วันที่สิ้นสุด 25/02/2014


   07 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 2,000 ลบ.ม. (แน่น) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธฺ์) ตอน 2 โดยขนส่งลงกองหน้างานหรือเก็บไว้ ณ. จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 07/02/2014 วันที่สิ้นสุด 24/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างรั้วตาข่ายสนามเทนนิส คอร์ท ที่ 1,2,3  จำนวน 2 รายการ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการฯ 
    
   วันที่เริ่ม 07/02/2014 วันที่สิ้นสุด 24/02/2014


   06 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุมวลรวมสำหรับงานรองพื้นทาง ปริมาณงาน 2,500 ลบ.ม. (หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง - บ้านเขื่อน ระหว่าง กม. 7+400 - กม. 9+400 โดยขนส่งลงกองหน้างาน หรือเก็บกองไว้ ณ. จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

    
   วันที่เริ่ม 06/02/2014 วันที่สิ้นสุด 21/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทดสอบด้วยรูปทรงกระบอก) จำนวน 120 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานโครงสร้างพื้น คสล. สนามเทนนิส 6 คอร์ท พร้อมอาคารบริการ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
    
   วันที่เริ่ม 06/02/2014 วันที่สิ้นสุด 21/02/2014


   05 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. รวม 2 รายการ โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2419 ตอน ขวัญเมือง - คำลือชา ระหว่าง กม. 0+000 - กม.2+400  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 05/02/2014 วันที่สิ้นสุด 20/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง - บ้านเขื่อน ระหว่าง กม. 7+400 - กม.9+400 โดยจัดส่งของที่พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานโครงการฯ ที่ กม. 4+300 ด้านซ้ายทาง (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
    
   วันที่เริ่ม 05/02/2014 วันที่สิ้นสุด 20/02/2014


   04 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ จำนวน 811 เส้น  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
    
   วันที่เริ่ม 04/02/2014 วันที่สิ้นสุด 19/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างพื้นอาคารบริการ จำนวน 4 รายการ (แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ มอก.828-2546 รับน้ำหนักจรได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. งานก่อสร้างอาคารบริการ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 04/02/2014 วันที่สิ้นสุด 19/02/2014


   03 กุมภาพันธ์ 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint จำนวน 490 ตร.ม. (สีเหลือง 105 ตร.ม.) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 03/02/2014 วันที่สิ้นสุด 18/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 475 ตร.ม.(สีเหลือง 75 ตร.ม.,สีขาว 400 ตร.ม.) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 2391 ตอน อ.กู่ทอง - อ.บ้านเขื่อน ระหว่าง กม.7+400 - กม.9+400 รวมระยะทาง 2.000 กม. 
    
   วันที่เริ่ม 03/02/2014 วันที่สิ้นสุด 18/02/2014


   31 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136 ตอนที่ 1 ช่วงที่2 สาย อ.โพนทอง-อ.หนองพอก โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 31/01/2014 วันที่สิ้นสุด 17/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ จำนวน 1,230 เส้น เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
    
   วันที่เริ่ม 31/01/2014 วันที่สิ้นสุด 17/02/2014


   30 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานต่อความยาวท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136 ตอนที่ 1 ช่วงที่ 2 สาย อ.โพนทอง - องหนองพอก ที่ กม.17+317 โดยจัดส่งของที่โครงการฯ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
    
   วันที่เริ่ม 30/01/2014 วันที่สิ้นสุด 13/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่ง วัสดุก่อสร้างคันหินคอนกรีตสำเร็จรูป (Curb Stone) ขนาด กว้าง 15 ซม. x ยาว 1.00 ซม. ปริมาณงาน 1,015 เมตร โดยจัดส่งที่สำนักงานโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น บริเวณหนองอีเลิง เขตพื้นที่ ืต.ศิลา และ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 30/01/2014 วันที่สิ้นสุด 13/02/2014


   29 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ปริมาณงาน 142 ตัน สำหรับงานรองพื้นทางดินซีเมนต์ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ระหว่าง กม. 9+545 - กม.16+535 หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 29/01/2014 วันที่สิ้นสุด 12/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทดสอบด้วยรูปทรงกระบอก) จำนวน 50 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการก่อสร้างอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 เมตร สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 29/01/2014 วันที่สิ้นสุด 12/02/2014


   28 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 2,000 ลบ.ม. ( แน่น) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 โดยขนส่งลงหน้างานหรือเก็บกองไว้ ณ. จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 28/01/2014 วันที่สิ้นสุด 11/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่ง วัสดุแผ่นปูพื้นคอนกรีต (Concrete Paving Block) รูปร่างแบบคดกริช หนา 6 ซม. สีเทา จำนวน 30,000 ก้อน โดยจัดส่งที่สำนักงานโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น บริเวณหนองหนองอีเลิง เขตพื้นที่ ต.ศิลา และ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 28/01/2014 วันที่สิ้นสุด 11/02/2014


   27 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่ง วัสดุแผ่นปูพื้นคอนกรีต (Concrete paving Block) รูปร่างแบบคดกริช หนา 6 ซม. สีเทา จำนวน 24,900 ก้อน โดยจัดส่งที่สำนักงานโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น บริเวณหนองอีเลิง เขตพื้นที่ ต.ศิลา และ ตงสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 27/01/2014 วันที่สิ้นสุด 10/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ มอก.828-2546 แผ่นพื้นฯ ขนาด 0.05x0.35x2.42 ม. จำนวน 498 แผ่น โครงการสร้างพื้น (ที่นั่งคนดู) งานก่อสร้างอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 เมตร สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 27/01/2014 วันที่สิ้นสุด 10/02/2014


   24 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่ง วัสดุก่อสร้างคอนกรีต (หยาบ) ผสมเสร็จ อัตราส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน ไม่น้อยหกว่า 220:393:843 ปริมาณงาน 145 ลบ.ม. โดยจัดส่งที่สำนักงานโครงการจัดสร้างพุทธมลฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น บริเวณหนองอีเลิง เขตพื้นที่ ต.ศิลา และ ต. สำราษ อ. เมือง จ.ขอนแก่น  หรือจุดที่ผุ้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 24/01/2014 วันที่สิ้นสุด 07/02/2014


   23 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ มอก. 15 -2547 จำนวน 150 ตัน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอนที่ 1 ช่วงที่ 2 อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ระหว่าง กม.9+545 - กม. 16+535 โดยส่งมอบที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 23/01/2014 วันที่สิ้นสุด 06/02/2014


   22 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16  รายการ  ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง - บ้านเขื่อน ระหว่าง กม.7+400 - กม. 9+400 โดยส่งของที่พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานโครงการฯ ที่ กม.4+300 ด้านซ้ายทาง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
    
   วันที่เริ่ม 22/01/2014 วันที่สิ้นสุด 05/02/2014
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างพื้น คสล. สนามเทนนิส คอร์ท ที่ 2 และ 3 จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างสนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 22/01/2014 วันที่สิ้นสุด 05/02/2014


   21 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุคัดเลือก"ก" ปริมาณงาน 3,200 ลบ.ม. (หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง - บ้านเขื่อน ระหว่าง กม. 7+4100 - กม. 9+400 โดยขนส่งลงกองหน้างาน หรือเก็บกองไว้ ณ.จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 21/01/2014 วันที่สิ้นสุด 04/02/2014


   17 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงสร้างพื้น คสล. สนามเทนนิส คอร์ท ที่ 1 และ 2 จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ท พร้อมอาคารบริการสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ 
    
   วันที่เริ่ม 17/01/2014 วันที่สิ้นสุด 29/01/2014


   16 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท คอนกรีตผสมเสร็จ fc'=240 ksc. (ทดสอบด้วยรูปทรงกระบอก) ปริมาณงาน 120 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานโครงกสร้างพื้น คสล.  สนามเทนนิส คอร์ท ที่ 1,2 โครงการก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ท พร้อมอาคารบริการ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
    
   วันที่เริ่ม 16/01/2014 วันที่สิ้นสุด 28/01/2014


   14 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. รวม 2 รายการ โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถโดยรอบพุทธมลฑลอีกสาน จังหวัดขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 14/01/2014 วันที่สิ้นสุด 27/01/2014


   09 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีต ผสมเสร็จ fc'=240 ksc. จำนวน 132 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างเสา คานและพื้น ชั้น ท3 และบันได อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
    
   วันที่เริ่ม 09/01/2014 วันที่สิ้นสุด 22/01/2014


   08 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. รวม 2 รายการ  จำนวน 58 เมตร โดยขนส่งตามจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม. 12+332.100(ทล.23)-กม.12+585.200 (ทล.23) และ (ทล.2301. กม.0+000 -กม.1+300) รวมระยะทาง 1.550 กม.
    
   วันที่เริ่ม 08/01/2014 วันที่สิ้นสุด 21/01/2014


   07 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ  เำพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง - บ้านเขื่อน ระหว่าง กม.7+400 - กม.9+400 โดยส่งของที่พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานโครงการฯ ที่ กม.4+300 ด้านซ้ายทาง
    
   วันที่เริ่ม 07/01/2014 วันที่สิ้นสุด 20/01/2014


   03 มกราคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ มอก. 15-2547 ปริมาณงาน 150 ตัน สำหรับงานรองพื้นทางดินซีเมนต์ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอน 1 ช่วงที่ 1 สาย อ. โพนทอง - อ. หนองพอก ระหว่าง กม.9+545 - กม.16+535 โดยส่งมอบที่โครงการ
    
   วันที่เริ่ม 03/01/2014 วันที่สิ้นสุด 14/01/2014


   27 ธันวาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. รวม 2 รายการ จำนวน 232 เมตร โดยขนส่งตามจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวง 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    
   วันที่เริ่ม 27/12/2013 วันที่สิ้นสุด 09/01/2014


   26 ธันวาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โครงสร้างคาน อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
    
   วันที่เริ่ม 26/12/2013 วันที่สิ้นสุด 08/01/2014


   25 ธันวาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน พร้อมตอก ตาม มอก. 396-2549  รวม 2 รายการ  จำนวน  110ต้น  เพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ด และอาคารบริการ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
    
   วันที่เริ่ม 25/12/2013 วันที่สิ้นสุด 07/01/2014


   20 ธันวาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบรา่คาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ fc' = 240 ksc. (ทดสอลด้วยรูปทรงกระบอก) จำนวน 127 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างเสา คานและพื้น ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
    
   วันที่เริ่ม 20/12/2013 วันที่สิ้นสุด 06/01/2014


   03 ธันวาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc. (ทดสอบด้วยรูปทรงกระบอก) จำนวน 70 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการก่อสร้างเสาชั้น 1 ฝั่งสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
    
   วันที่เริ่ม 03/12/2013 วันที่สิ้นสุด 17/12/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาหล่อ และขนส่งท่อกลม คสล. รวม 2 ขนาด จำนวน 174 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มอก. 128-2549 เพื่อใช้ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) ระหว่าง กม.7+400 - กม.9+400
    
   วันที่เริ่ม 03/12/2013 วันที่สิ้นสุด 17/12/2013


   02 ธันวาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อปูนซีแมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ มอก. 15 - 2547 ปริมาณ 198 ตัน สำหรับงานรองพื้นทางดินซีเมนต์ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอน 1 ช่วงที่ 2 สาย อ. โพนทอง - อ.หนองพอก ระหว่าง กม. 17+125 - EQ กม. 18+639 BK/18+600 AH
    
   วันที่เริ่ม 02/12/2013 วันที่สิ้นสุด 16/12/2013


   26 พฤศจิกายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ มอก.15-2547 ปริมาณงาน 159 ตัน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอน 1 ช่วงที่ 1 สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ระหว่าง กม.9+545 - กม. 16+535
    
   วันที่เริ่ม 26/11/2013 วันที่สิ้นสุด 09/12/2013


   03 ตุลาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมบออัด  จำนวน  3  รายการ  เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมบออัดในโครงการก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ด พร้อมบริการ  สนามจังหวัดอำนาจเจริญ 
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 03/10/2013 วันที่สิ้นสุด 15/10/2013


   17 กันยายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างผลิตและติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ตามแบบก่อสร้างของการของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้่ในการก่อสร้างอาคารอำนวยการ  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 17/09/2013 วันที่สิ้นสุด 27/09/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน ตามแบบก่อสร้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอำนวยการ  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 17/09/2013 วันที่สิ้นสุด 27/09/2013


   16 กันยายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้แบบก่อสร้าง รวม 5 ขนาด จำนวน 5 รายการ  เพื่อใช้ในกาีรก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 16/09/2013 วันที่สิ้นสุด 26/09/2013


   10 กันยายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  เพื่อสำหรับใช้งาน ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 10/09/2013 วันที่สิ้นสุด 20/09/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุแผงรั้วลูกกรง จำนวน 80  เมตร เพื่อติดตั้งบน Concrete Barier ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - อ.ภูเวียง - บ.เมืองใหม่ ระหว่าง กม.23+000 - กม. 23+500
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 10/09/2013 วันที่สิ้นสุด 20/09/2013


   03 กันยายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ  เพื่อใช้ภายในสำนักงานศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 03/09/2013 วันที่สิ้นสุด 16/09/2013


   21 สิงหาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
     งานสอบราคาซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด  210 KSC. ค่ายุบตัวไม่เกิน  10  ซม. จำนวน  80  ลบ.ม. เพื่อสำหรับใช้งาน Concrete Barier & curb ในทางหลวงหมายเลข  2038  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - อ.ภูเวียง - บ. เมืองใหม่ ระหว่าง กม.23+00 กม.23+500
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 21/08/2013 วันที่สิ้นสุด 02/09/2013


   16 สิงหาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และอาคารสันทนาการ จำนวน  2  รายการ ที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 16/08/2013 วันที่สิ้นสุด 27/08/2013


   09 สิงหาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างผิวทาง A.C. WEARING COURSE 5 CM. THICK จำนวน 3  รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2482 ตอนควบคุม 0100  ตอนทางเข้าพุทธมลฑลอีสาณ (ถนนสาย ข.) ระหว่างกม.0+000 -กม. 0+520.50 ระยะทาง 0.5205 กม.หรือจุดที่ศูนย์กำหนด
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 09/08/2013 วันที่สิ้นสุด 22/08/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาทำการขุดขนส่งวัสดุพื้นทางหินคลุก ปริมาณงาน 1,117 ลบ.ม. (หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2482 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพุทธมลฑลอีสาณ (ถนนสายข.) ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+520.50 ระยะทาง 0.5205 กม. โดยขนส่งกองรายทาง หรือกองสต็อคไพล์ ตามที่ผู้งว่าจ้างกำหนด
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 09/08/2013 วันที่สิ้นสุด 22/08/2013


   06 สิงหาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (สายใยแก้วนำแสง) จำนวน  1  แห่ง  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านงานก่อสร้างทางหลวง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 06/08/2013 วันที่สิ้นสุด 20/08/2013


   05 สิงหาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานชั้น 2 จำนวน 2 รายการ 
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 05/08/2013 วันที่สิ้นสุด 19/08/2013


   02 สิงหาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  แผ่นกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  12  รายการ  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอำนวยการ  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 02/08/2013 วันที่สิ้นสุด 15/08/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และเหล็กเส้นกลมข้ออ้อย  จำนวน  6  ขนาด  จำนวน  3,830  เส้น  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว  55 เมตร  สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 02/08/2013 วันที่สิ้นสุด 15/08/2013


   01 สิงหาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานการก่อสร้าง  จำนวน 5 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210(กกโพธิ์)  ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+052 (รวมปรับปรุงทางแยก กม.0+000)
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 01/08/2013 วันที่สิ้นสุด 14/08/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุและขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ  จำนวน  597  ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210(กกโพธิ์)  ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+052 (รวมปรับปรุงทางแยก กม.0+000)
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 01/08/2013 วันที่สิ้นสุด 14/08/2013


   31 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+052 (รวมปรับปรุงทางแยก กม.0+000)
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 31/07/2013 วันที่สิ้นสุด 13/08/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่งวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง  จำนวน  2  รายการ  เพื่อใช้สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงการก่่อสร้างทางหลวงหมายเลข  2420  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  228  (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  210  (กกโพธิ์) ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+052 (รวมปรับปรุงทางแยก กม.0+000)
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 31/07/2013 วันที่สิ้นสุด 13/08/2013


   26 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย รวม 6 ขนาด จำนวน 5,100 เส้น เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 26/07/2013 วันที่สิ้นสุด 08/08/2013


   24 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท คอนกรีตผสมเสร็จ fc' = 240  ksc  (ทดสอบด้วยรูปทรงกระบอก) จำนวน  220  ลบ.ม.  เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  1000  ที่นั่ง  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 24/07/2013 วันที่สิ้นสุด 06/08/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุคอนกรีตกำลังอัด  210 ksc. ค่ายุบไม่เกิน  10 ซม. จำนวน  70  ลบ.ม. เพื่อใช้งาน  Slope Protection ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2038  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - บ. เมืองใหม่ ระหว่าง กม. 23+400  
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 24/07/2013 วันที่สิ้นสุด 06/08/2013


   17 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบกรองฝุ่นแห้ง (Back Filter System) ของ Asphalt Concrete Plant ปริมาณงาน 1 เหมารวม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 17/07/2013 วันที่สิ้นสุด 29/07/2013


   11 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อมเครื่องจักรกลโรงงาน ปริมาณงาน 1 แ่ห่ง  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านงานก่อสร้างทางหลวง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 11/07/2013 วันที่สิ้นสุด 26/07/2013


   10 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  ปริมาณงาน 1 แห่ง  ที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 10/07/2013 วันที่สิ้นสุด 25/07/2013


   09 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท เหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมข้ออ้อย จำนวน 2 ขนาด  รวม 880 เส้น เพื่อใช้ในโครงการอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง  ความยาว 55 เมตร สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 09/07/2013 วันที่สิ้นสุด 24/07/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท คอนกรีตผสมเสร็จ fc' = 240 ksc (ทดสอบ้วยรูปทรงกระบอก)  จำนวน 100  ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการอัฒจันทร์กระถางคบเพลิงความยาว  55 เมตร สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 09/07/2013 วันที่สิ้นสุด 24/07/2013


   27 มิถุนายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  แผ่นพื้นสำเร็จรูป  Hollow Core  หนา 0.20 ม. ขนาด 1.20x4.50 ม.  จำนวน 170 แผ่น  ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1000 ที่นั่ง  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 27/06/2013 วันที่สิ้นสุด 10/07/2013


   20 มิถุนายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท คอนกรีตผสมเสร็จ fc' = 240 ksc (ทดสอบด้วยรูปทรงกระบอก) จำนวน 130 ลบ.ม.
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 20/06/2013 วันที่สิ้นสุด 02/07/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท เหล็กรูปพรรณ รวม 4 ขนาด จำนวน 513 เส้น
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 20/06/2013 วันที่สิ้นสุด 02/07/2013


   18 มิถุนายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างทำการติดตั้ง (Steel-Beam Guardrail Class I Type I) ปริมาณงาน 624 เมตร
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 18/06/2013 วันที่สิ้นสุด 28/06/2013


   17 มิถุนายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านงานก่อสร้างทางหลวง
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 14/06/2013 วันที่สิ้นสุด 26/06/2013


   12 มิถุนายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและงานรื้อย้ายไฟฟ้าแสงสว่าง  จำนวน 8 รายการ  ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12(กุดฉิม) -อ.ภูเวียง-บ.เมืองใหม่  ระหว่าง กม.7+350-กม.7+725  และ กม.24+500-กม.26+000
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 12/06/2013 วันที่สิ้นสุด 25/06/2013


   10 มิถุนายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อกล้อง total Station  จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านงานก่อสร้างทางหลวง
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 10/06/2013 วันที่สิ้นสุด 24/06/2013


   31 พฤษภาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท ไม้แบบก่อสร้าง รวม 5 ขนาด จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1000 ที่นั่ง  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 31/05/2013 วันที่สิ้นสุด 12/06/2013


   23 พฤษภาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างทำการผลิตและขนส่งท่อกลม  ค.ส.ล. (Class 2,3) จำนวน 290 เมตร  เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์)
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 23/05/2013 วันที่สิ้นสุด 05/06/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างทำการผลิตและขนส่งท่อกลม ค.ส.ล. (Class 2,3) จำนวน 1,005 เมตร เพื่อใช้ในโครงการจัดสร้างพุทธมฑลอีสาน  จังหวัดขอนแก่น  บริเวณหนองอีเลิง เขตพื้นที่ ต.ศิลา และ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 23/05/2013 วันที่สิ้นสุด 05/06/2013


   09 พฤษภาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบไซโคลนดักฝุ่นด้วยน้ำ (Water Trap Cyclone System) ของ Asphalt Concrete Plant ปริมาณงาน 1 เหมารวม ที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 09/05/2013 วันที่สิ้นสุด 21/05/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มอะไหล่อุปกรณ์แพล้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ACP Series 750 ปริมาณงาน 1 เหมารวม ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - อ.ภูเวียง - บ.เมืองใหม่  ช่วง กม.17+200 ด้านซ้ายทางหรือจุดที่ศูนย์ฯ กำหนดให้
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 09/05/2013 วันที่สิ้นสุด 21/05/2013


   25 เมษายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ปริมางาน 1 เหมา  ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) บริเวณแยก กม.0+000  ตามรายละเอียดแนบท้าย
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 25/04/2013 วันที่สิ้นสุด 07/05/2013


   28 มีนาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจัดซื้อ ยางแอสฟัลท์ ชนิด MC-70 (บรรจุเป็น DRUM) จำนวน 6.00 ตัน ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ระหว่าง กม.9+394.811 - กม.19+000
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 28/03/2013 วันที่สิ้นสุด 10/04/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับงานอำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+000
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 28/03/2013 วันที่สิ้นสุด 10/04/2013


   14 มีนาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท คอนกรีตผสมเสร็จ  fc' =  240 ksc  (ทดสอบด้วยรูปทรงกระบอก)  จำนวน  170  ลบ.ม.  เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,000  ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  โดยส่งมอบที่โครงการฯ
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 14/03/2013 วันที่สิ้นสุด 26/03/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  เหล็กเส้นกรมผิวเรียบ  และเหล็กเส้นผิวข้ออ้อย  รวม  6  ขนาด  จำนวน  3,900  เส้น  เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  1,000  ที่นั่ง  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 14/03/2013 วันที่สิ้นสุด 26/03/2013


   12 มีนาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ มอก.15-2547  ปริมาณงาน  216 ตัน  ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2136  ตอน 2  สาย อ.หนองพอก - อ.เลิงนกทา  ระหว่าง  กม.18+600 - กม.23+300
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 12/03/2013 วันที่สิ้นสุด 25/03/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อและขนส่งวัสดุดินลูกรัง และวัสดุดินถม  จำนวน  2  รายการ  ปริมาณงาน  4,745  ลบ.ม.(หลวม)  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง  และอาคารอำนวยการ  สนามกีาจังหวัดมหาสารคาม ของการกีฬาแห่งประเทสไทย
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 12/03/2013 วันที่สิ้นสุด 25/03/2013


   28 กุมภาพันธ์ 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจัดซื้อ ยางแอสฟัลท์ ชนิด MC-70 (บรรจุเป็น DRUM) จำนวน 35.31 ตัน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12(กุดฉิม) - อ.ภูเวียง - บ.เมืองใหม่ ระหว่าง กม.21+500 - กม.23+500 และ กม.27+500 - กม.29+060
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 28/02/2013 วันที่สิ้นสุด 12/03/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจัดซื้อ ยางแอสฟัลท์ ชนิด MC-70 (บรรจุเป็น DRUM) จำนวน 16 ตัน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136 ตอน 2 สาย อ.หนองพอก - .เลิงนกทา ระหว่าง กม.18+600 - กม.23+300
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 28/02/2013 วันที่สิ้นสุด 12/03/2013


   13 กุมภาพันธ์ 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท แผ่นพื้น คอร.ท้องเรียบ รวม 3 รายการ จำนวน 305 แผ่น โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ  สนามกีาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 13/02/2013 วันที่สิ้นสุด 27/02/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ครบชุด จำนวน 2 ชุด  ในโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์กระถางครบเพลิง  สนามกีาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 13/02/2013 วันที่สิ้นสุด 27/02/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 8.00 เมตร จำนวน 162 ต้น  โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง  สนามกีาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 13/02/2013 วันที่สิ้นสุด 27/02/2013


   06 กุมภาพันธ์ 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด MC-70 (บรรจุเป็น DRUM) ตามมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.402/2533  จำนวน 17 ตัน  สำหรับงาน Prime Coat  ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2136 ตอน 1 สาย อ.โพนทอง-อ.หนองพอก ระหว่าง กม. 5+210.000-กม.7+630.000 และ กม.9+000.000-กม.12+420.000
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 06/02/2013 วันที่สิ้นสุด 26/02/2013


   05 กุมภาพันธ์ 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง  จำนวน 4 รายการ  เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยทางหลวงหมายเลข 228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210(กกโพธิ์)  ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+052 และ กม.9+394.881 - กม.19+000
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 05/02/2013 วันที่สิ้นสุด 18/02/2013


   28 มกราคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจรสำเร็จรูปชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสี   ปริมาณงาน 302 ตารางเมตร ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 210(กกโพธิ์)  ระหว่าง กม.0+000-กม.0+052 และ กม.9+394.811 - กม.19+000
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 28/01/2013 วันที่สิ้นสุด 11/02/2013


   25 มกราคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ  จำนวน 3 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210(กกโพธิ์) ระหว่าง กม.10+800-กม.11+100 (รวมปรับปรุงทางแยก กม.10+989.848) 
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 25/01/2013 วันที่สิ้นสุด 08/02/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ  จำนวน 14 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 228(โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210(กกโพธิ์) ระหว่าง กม.00+000-กม.0+052 (รวมปรับปรุงทางแยก กม.0+000) ตามบัญชีรายละเอียดแนบ
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 25/01/2013 วันที่สิ้นสุด 08/02/2013


   24 มกราคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  ไม้แบบก่อสร้าง  รวม 5 ขนาด  จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารอำนวยการ  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 24/01/2013 วันที่สิ้นสุด 07/02/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย รวม 6 ขนาด  จำนวน 2,067 เส้น  เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 24/01/2013 วันที่สิ้นสุด 07/02/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท  คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปทรงกระบอก fc'=240 กก./ตร.ซม.) จำนวน 150 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 24/01/2013 วันที่สิ้นสุด 07/02/2013


   22 มกราคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ก่อสร้างสะพาน ในครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอน 2 อ.หนองพอก-อ.เลิงนกทา ที่สะพาน กม.19+700.00
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 22/01/2013 วันที่สิ้นสุด 06/02/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ก่อสร้างสะพาน ในครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 ตอน 2 อ.หนองพอก-อ.เลิงนกทา ที่สะพาน กม.22+988.00
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 22/01/2013 วันที่สิ้นสุด 06/02/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ จัดหาคานสะพานคอนกรีตอัแรง (PLANK GIRDER) รวม 2 ขนาด จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานขยายความกว้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.19+700.00 ในครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136 ตอน 2 อ.หนองพอก-อ.เลิงนกทา 
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 22/01/2013 วันที่สิ้นสุด 06/02/2013
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ จัดหาคานสะพานคอนกรีตอัแรง (PLANK GIRDER) ขนาด 0.35 X 0.99 X 10.00 เมตร จำนวน 18.00 คาน เพื่อใช้งานขยายความกว้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.22+988.00 ในครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136 ตอน 2 อ.หนองพอก - อ.เลิงนกทา
   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 22/01/2013 วันที่สิ้นสุด 06/02/2013