หน่วยงานในสังกัด

   

   

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    

   สอบราค

   ค้นหาโครงการ
   16 มิถุนายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Selected Back Fill) ตามแบบมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๕๐ ปริมาณงาน ๘,๙๗๖ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งาน ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ที่ สะพาน กม.๙๙+๒๙๐ หรือจุดที่ผู้ว่่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 16/06/2016 วันที่สิ้นสุด 29/06/2016


   13 มิถุนายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน ๙ รายการ สำหรับงาน CONCRETE SLAB BLOCK SIZE ๔๐ X ๔๐ X ๔ CM.  INCLUDE SAND CUSHION ๕ CM. THICK ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ สายมหาสารคาม - ยางตลาด ๒ กม.๕+๖๐๐-กม.๕+๗๘๓.๕ และ กม.๕+๘๐๙.๕ - กม.๗+๔๐๐ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  
    
   วันที่เริ่ม 13/06/2016 วันที่สิ้นสุด 27/06/2016


   10 มิถุนายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุด - ขนส่งวัสดุคัดเลือ ก ปริมาณงาน ๑๐,๘๐๐ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานชั้น Selected Material Aช่วงที่ ๒ งานก่อสร้าง Main Road ระหว่าง กม.๑+๑๐๐ - กม.๒+๐๐๐ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย พร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ ตอน ๑ ส่วนที่ ๒ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 10/06/2016 วันที่สิ้นสุด 22/06/2016


   09 มิถุนายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างผสมวัสดุลูกรังผสมซีเมนต์และขนส่ง ปริมาณงาน ๔,๙๒๘ ลบ.ม.(หลวม) สำหรับงานรองพื้นทาง ช่วงที่ ๑ งานก่อสร้างและปรับปรุงทางเรขาคณิตแล้วเสร็จถึงชั้นผิวทาง ระหว่าง กม.๑+๕๗๕ - กม.๓+๔๕๐ ระยะทาง ๑.๘๗๕ กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน) หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 09/06/2016 วันที่สิ้นสุด 21/06/2016


   30 พฤษภาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Selected Back Fill) ตามแบบมาตฐาน ทล.-ม. ๑๐๕/๒๕๕๐ ปริมาณงาน ๘,๙๗๖ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ที่ สะพาน กม.๙๙+๒๙๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 30/05/2016 วันที่สิ้นสุด 14/06/2016


   21 เมษายน 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ปริมาณงาน ๑,๘๕๐ SQ.M. (ํYELLOW ๖๐๐ SQ.M. , WHITE ๑,๒๕๐ SQ.M.) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ (สะพานห้วยบังโกย) ระหว่าง กม.๙๘+๖๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐ , INTERSECTION กม.๙๙+๔๒๑.๔๒๐ และ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐ (ต่อเขตเทศบาลเขมราฐ) ระยะทางรวม ๑.๗๐๐ กม. หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 21/04/2016 วันที่สิ้นสุด 03/05/2016


   17 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
    
   วันที่เริ่ม 17/03/2016 วันที่สิ้นสุด 01/04/2016


   15 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างทำ RETAINING WALL TYPE I , RETAINING WALL TYPE II และ BUS STOP SHELTER TYPE "E" จำนวน ๓ รายการ ในโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๐+๖๕๐
    
   วันที่เริ่ม 15/03/2016 วันที่สิ้นสุด 25/03/2016


   11 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดรื้อโครงสร้างทางเดิม ปริมาณงาน ๒๐,๗๖๐ ตร.ม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 
    
   วันที่เริ่ม 11/03/2016 วันที่สิ้นสุด 24/03/2016


   10 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณงาน ๘,๕๖๐ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ระหว่าง กม.๙๘+๖๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐ , INTERSECTION กม.๙๙+๔๒๑.๔๒๐ และ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

    
   วันที่เริ่ม 10/03/2016 วันที่สิ้นสุด 23/03/2016


   09 มีนาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Selected Back Fill)  ตามแบบมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๕๐ ปริมาณงาน ๘,๙๗๖ ลบ.ม. (หลวม)  เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ที่ สะพาน กม.๙๙+๒๙๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 09/03/2016 วันที่สิ้นสุด 22/03/2016
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก "ก" ปริมาณงาน ๘,๖๒๔ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน ตระการพืชผล - เขมราฐ ระหว่าง กม.๙๘+๖๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐, INTERSECTION  กม.๙๙+๔๒๑.๔๒๐ และ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 09/03/2016 วันที่สิ้นสุด 22/03/2016


   24 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่ง วัสดุรองพื้นทาง ช่วงที่ ๒ ปริมาณงาน ๕,๘๗๒ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๘.๒๒๒ - กม.๒๙+๒๙๖.๕๓๕  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
     
    
   วันที่เริ่ม 24/02/2016 วันที่สิ้นสุด 08/03/2016


   23 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่ง วัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๘.๒๒๒ - กม.๒๙+๒๙๖.๕๓๕ ปริมาณงาน ๒๖,๑๘๐ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 
    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 07/03/2016


   27 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) ระหว่าง กม.๗+๓๕๗ - กม.๑๐+๗๒๕ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    
   วันที่เริ่ม 27/01/2016 วันที่สิ้นสุด 08/02/2016


   21 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างผสมวัสดุลูกรังผสมซีเมนต์และขนส่ง ปริมาณงาน ๔,๙๒๘ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้รองพื้นทาง ช่วงที่ ๑ งานก่อสร้างและปรับปรุงทางเรขาคณิตแล้วเสร็จถึงชั้นผิวทาง ระหว่าง กม.๑+๕๗๕ - กม.๓+๔๕๐ ระยะทาง ๑.๘๗๕ กม. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน) หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 21/01/2016 วันที่สิ้นสุด 03/02/2016


   20 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินแบบที่ ๑ และแบบที่๒ จำนวน ๒ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน ๒ ในช่วงระหว่าง กม.๔+๕๗๐ - กม.๕+๑๒๘.๓๒๒
    
   วันที่เริ่ม 20/01/2016 วันที่สิ้นสุด 02/02/2016


   19 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคางานจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุลูกรัง สำหรับงานรองพื้นทาง ปริมาณงาน  ๕,๑๑๒ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ - กม.๕+๗๘๓.๕๐๐ และ ระหว่าง กม.๕+๘๐๙.๕ - กม.๖+๗๘๕
    
   วันที่เริ่ม 19/01/2016 วันที่สิ้นสุด 01/02/2016


   14 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างจัดทำ BARRIER CURB & GUTTER ๐.๕๐ M. และ R.C.RECTANGULAR PIPE FORM CURB INLET AND MEDIAN จำนวน ๒ รายการ  เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข ๒  ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๐+๖๕๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 14/01/2016 วันที่สิ้นสุด 25/01/2016


   04 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ปริมาณงาน ๒,๐๒๐ SQ.M. (YELLOW ๓๑๕ SQ.M. , WHITE ๑,๗๐๕ SQ.M.) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๖ สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕+๔๓๕ - กม.๑๖+๕๓๕ , กม.๑๗+๑๒๕ - กม.๑๘+๔๐๐ , กม.๓๒+๐๐๐ - กม.๓๓+๙๒๕ และ กม.๓๕+๕๐๐ - กม.๓๖+๗๐๐ ระยะทางรวม ๕.๕๐๐ กม.
    
   วันที่เริ่ม 04/01/2016 วันที่สิ้นสุด 15/01/2016


   23 ธันวาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน) ระหว่าง กม.๑+๕๗๕ - กม.๓+๔๕๐ , กม.๔+๖๕๐ - กม.๗+๔๐๐ และ กม.๑๑+๙๔๐ - กม.๑๔+๑๕๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 23/12/2015 วันที่สิ้นสุด 11/01/2016
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างผสมวัสดุลูกรังผสมซีเมนต์และขนส่ง ปริมาณงาน ๔,๔๓๒ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้รองพื้นทาง ช่วงที่ ๓ งานก่อสร้างบูรณะปรับปรุงทางหลวงและเสริมผิวทาง ระหว่าง กม.๑๑+๙๔๐ - กม.๑๔+๑๕๐ ระยะทาง ๒.๒๑๐ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๑ สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๗ (บ้านเขื่อน)
    
   วันที่เริ่ม 23/12/2015 วันที่สิ้นสุด 11/01/2016


   21 ธันวาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการงานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยว , กิ่งคู่ และงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๐+๖๕๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 21/12/2015 วันที่สิ้นสุด 08/01/2016


   17 ธันวาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างขุดและขนส่ง วัสดุลูกรัง สำหรับงานรองพื้นทาง ช่วงที่ ๑ ปริมาณงาน ๕,๗๖๕ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๙๐๐ ระยะทาง ๒.๙๐๐  กม. หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 17/12/2015 วันที่สิ้นสุด 06/01/2016


   16 ธันวาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคางานจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล.  จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์) ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๒+๗๒๒.๐๐๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหให้
    
   วันที่เริ่ม 16/12/2015 วันที่สิ้นสุด 05/01/2016


   15 ธันวาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๙๐๐ , กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๘๐๐ และ กม.๑๒+๑๕๐ - กม.๑๔+๐๐๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 15/12/2015 วันที่สิ้นสุด 29/12/2015


   14 ธันวาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

   งานสอบราคางานจ้างขุดและขนส่งวัสดุลูกรัง ช่วงที่ ๒ ปริมาณงาน ๕,๗๑๔ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๔๐๐ กม. หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

    
   วันที่เริ่ม 14/12/2015 วันที่สิ้นสุด 28/12/2015


   11 ธันวาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่ง วัสดุรองพื้นทาง ช่วงที่ ๓ ปริมาณงาน  ๑๑,๗๒๘ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (กกโพธิ์)  ตอน ๒ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.๒๙+๒๕๒.๒๑๐ - กม.๓๒+๗๒๒.๐๐๐ (รวมทางแยก กม.๒๙+๔๕๙.๑๑๗) 
    
   วันที่เริ่ม 11/12/2015 วันที่สิ้นสุด 22/12/2015


   25 พฤศจิกายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ๑๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม โดยจัดส่งของที่โครงการฯ
    
   วันที่เริ่ม 25/11/2015 วันที่สิ้นสุด 14/12/2015


   19 พฤศจิกายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุด - ขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน ๑๘,๓๖๐ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย พร้มโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ ตอน ๑ ส่วนที่ ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐ ช่วงที่ ๖ งานก่อสร้าง Ramp A ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๙๙+๑๖๓ , Ramp B ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๘๐.๐๔๐ และ Ramp C ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๐๓.๒๔๕ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 19/11/2015 วันที่สิ้นสุด 08/12/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุด - ขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน ๒๐,๐๑๗ ลบ.ม.(หลวม)  เพื่อใช้งาน ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ ตอน ๑ ส่วนที่ ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๐๐ ช่วงที่ ๓ งานก่อสร้าง Service Road หมายเลข ๑๒๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๙๖.๖๗๕  หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 19/11/2015 วันที่สิ้นสุด 08/12/2015


   19 ตุลาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. (Class 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ปริมาณงาน 1,220 เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.19+500 - กม.20+650 
    
   วันที่เริ่ม 19/10/2015 วันที่สิ้นสุด 02/11/2015


   09 ตุลาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุด - ขนส่ง วัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 8,085 ลบ.ม. (หลวม) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ตอน 1 ส่วนที่ 1 รหว่าง กม.0+100 - กม.0+600 หรือจุดที่ศูนย์ฯ กำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 08/10/2015 วันที่สิ้นสุด 20/10/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุด - ขนส่ง วัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 22,824 ลบ.ม. (หลวม) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ตอน 1 ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม.1+100 - กม.2+000 (รวมงานก่อสร้างคอสะพาน กม.1+973) หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
    
   วันที่เริ่ม 08/10/2015 วันที่สิ้นสุด 20/10/2015


   22 กันยายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งท่อกลม คสล. (Class ๒) ขนาด ๐.๘๐ เมตร ปริมาณงาน ๑,๒๒๐ เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๐+๖๕๐ หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 22/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/10/2015


   21 กันยายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุด - ขนส่งวัสดดินถมคันทาง ปริมาณงาน 22,824 ลบ.ม. (หลวม) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ตอน 1 ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 1+100 - กม.2+000 (รวมงานก่อสร้างคอสะพาน กม. 1+973) 
    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015


   16 กันยายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุด - ขนส่ง วัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 8,058 ลบ.ม. (หลวม) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ตอน 1 ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม.0+100 กม0+600 
    
   วันที่เริ่ม 16/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงาน CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x4  CM. จำนวน 15 รายการ ในโครงการก่อสร้างสะพานลอยลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ส่วนขยายทางจราจร ระหว่าง กม.19+500 - กม.20+650  
    
   วันที่เริ่ม 16/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015


   15 กันยายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานจัดซื้อและขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์ ) ตอน 2 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู   
    
   วันที่เริ่ม 15/09/2015 วันที่สิ้นสุด 25/09/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ที่บริเวณ กม.8+715 และ กม.9+755 
    
   วันที่เริ่ม 15/09/2015 วันที่สิ้นสุด 25/09/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้ออะไหล่รถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6220-95-7 ยี่ห้อ HAMM รุ่น 2420D จำนวน 29 รายการ ที่ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 
    
   วันที่เริ่ม 15/09/2015 วันที่สิ้นสุด 25/09/2015


   26 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูปชนิดแขวนสูง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน 2 ในช่วง ระหว่าง กม.4+570 - กม.5+128.322
    
   วันที่เริ่ม 26/06/2015 วันที่สิ้นสุด 09/07/2015


   25 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Girder) ช่วงความยาว 10.00 ม. มุมเฉียง - องศา พร้อมยกวาง  สำหรับงานก่อสร้างสะพาน กม.8+715  จำนวน 36 แผ่น (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.PT - 01 ถึง PT - 04 ) ในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
    
   วันที่เริ่ม 25/06/2015 วันที่สิ้นสุด 08/07/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Girder) ช่วงความยาว 10.00 ม.  พร้อมยกวาง  สำหรับงานก่อสร้างสะพาน กม.27+260.660  จำนวน 21 แผ่น (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.PT - 01 และ PT - 02 ) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    
   วันที่เริ่ม 25/06/2015 วันที่สิ้นสุด 08/07/2015


   24 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Girder) ช่วงความยาว 8.00 ม. มุมเฉียง - องศา พร้อมยกวาง สำหรับงานก่อสร้างก่อสร้างสะพาน กม.9+775 จำนวน 60 แผ่น (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.PT - 01 ถึง PT -04 ) ในโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    
   วันที่เริ่ม 24/06/2015 วันที่สิ้นสุด 07/07/2015


   23 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับ R.C.SLAB 10 CM.THICK จำนวน 35 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) โดยส่งของที่สำนักงานโครงการฯ ที่ กม.4+300 ด้านซ้ายท้าย
    
   วันที่เริ่ม 23/06/2015 วันที่สิ้นสุด 06/07/2015


   22 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง (PLANK GIRDER)  ขนาด 0.35 x 0.99 x 10.00 ม. พร้อมยกวาง สำหรับงานขยายความกว้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ กม.35+911.270  จำนวน 12 แผ่น ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136 สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1
    
   วันที่เริ่ม 22/06/2015 วันที่สิ้นสุด 03/07/2015


   19 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง (PLANK GIRDER)  ขนาด 0.35 x 0.99 x 10.00 ม. พร้อมยกวาง สำหรับงานขยายความกว้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ กม.36+805.410 จำนวน 12 แผ่น ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136           สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1 
    
   วันที่เริ่ม 19/06/2015 วันที่สิ้นสุด 02/07/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาผลิตและขนส่งแผ่นพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง (PLANK GIRDER)  พร้อมยกวาง สำหรับงานขยายความกว้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ กม.36+004.325 จำนวน 2 รายการ  เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2136  สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1 
    
   วันที่เริ่ม 19/06/2015 วันที่สิ้นสุด 02/07/2015


   18 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาหล่อและขนส่งบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 40 แห่ง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.4+570 - กม.5+128.322
   ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
    
   วันที่เริ่ม 18/06/2015 วันที่สิ้นสุด 30/06/2015


   17 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทาง  จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2     อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.37+000 - กม.38+428
    
   วันที่เริ่ม 17/06/2015 วันที่สิ้นสุด 29/06/2015


   15 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 715 ตร.ม. (สีเหลือง 170 ตร.ม. , สีขาว 545 ตร.ม.) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.4+570 - กม.5+128.322
    
   วันที่เริ่ม 15/06/2015 วันที่สิ้นสุด 26/06/2015


   12 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน กม.9+755 จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
    
   วันที่เริ่ม 12/06/2015 วันที่สิ้นสุด 25/06/2015


   11 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุดินถมคันทาง  ปริมาณงาน 28,400 ลบ.ม. (หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางแผ่นดินหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม - ยางตลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.4+570 - กม.5+128.322
    
   วันที่เริ่ม 11/06/2015 วันที่สิ้นสุด 24/06/2015


   09 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุลูกรังสำหรับงานรองพื้นทาง ปริมาณงาน 2,688 ลบ.(หลวม) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม-ยางตลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.4+570-กม.5+128.322 หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 23/06/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาขุดขนวัสดุคัดเลือก "ก"  ปริมาณงาน 2,080 ลบ.(หลวม) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สาย มหาสารคาม-ยางตลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.4+570-กม.5+128.322 หรือจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
    
   วันที่เริ่ม 09/06/2015 วันที่สิ้นสุด 23/06/2015


   08 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2419 สาย บ.ขวัญเมือง- บ.คำลือชา ระหว่าง กม.3+600 - กม.4+500 
    
   วันที่เริ่ม 08/06/2015 วันที่สิ้นสุด 22/06/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง สำหรับงานรื้อย้ายและติดตั้งใหม่ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.1+300 - กม.3+000  
    
   วันที่เริ่ม 08/06/2015 วันที่สิ้นสุด 22/06/2015


   03 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน กม.8+715 จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว  (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    
   วันที่เริ่ม 03/06/2015 วันที่สิ้นสุด 17/06/2015


   02 มิถุนายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทสายไฟฟ้า  จำนวน 24 รายการ  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1000  ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
    
   วันที่เริ่ม 02/06/2015 วันที่สิ้นสุด 16/06/2015


   28 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวง สำหรับงานติดตั้งใหม่ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่  จำนวน 7 รายการ  เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.1+300 - กม.3+000
    
   วันที่เริ่ม 28/05/2015 วันที่สิ้นสุด 10/06/2015


   26 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน กม.9+755  จำนวน  3  รายการ  เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
    
   วันที่เริ่ม 26/05/2015 วันที่สิ้นสุด 08/06/2015


   21 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Type I (สีเหลือง 255 ตร.ม.,สีขาว 319 ตร.ม.) จำนวน 574 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.3+800 - กม5+700 (คันทางด้านซ้าย) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
    
   วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Type l (สีเหลือง 173 ตร.ม.,สีขาว 216ตร.ม.)จำนวน 389 ตร.ม. ช่วงที่4 ระหว่าง กม.5+875-กม.7+200(คันทางด้านซ้าย) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว(ด้านตะวันตก) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
    
   วันที่เริ่ม 21/05/2015 วันที่สิ้นสุด 03/06/2015


   11 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับ R.C.GUTTER จำนวน 27 รายการ  เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) โดยส่งของที่สำนักงานโครงการฯ ที่ กม.4+300 ด้านซ้ายทาง
    
   วันที่เริ่ม 11/05/2015 วันที่สิ้นสุด 25/05/2015


   08 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) เพื่อใช้งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ระหว่าง กม.3+450 - กม.4+650 โดยจัดส่งของที่สำนักงานโครงการฯ กม.4+300 ด้านซ้ายทาง
    
   วันที่เริ่ม 08/05/2015 วันที่สิ้นสุด 20/05/2015


   07 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  จำนวน 299 ตร.ม. (สีเหลือง 49 ตร.ม. , สีขาว 250 ตร.ม.) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) ระหว่าง กม.3+450 - กม.4+650 
    
   วันที่เริ่ม 07/05/2015 วันที่สิ้นสุด 19/06/2015
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  จำนวน 630 ตร.ม. (สีเหลือง 105 ตร.ม. , สีขาว 525 ตร.ม.) ในโครงการ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2391 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) ระหว่าง กม.9+400 - กม.11+850 
    
   วันที่เริ่ม 07/05/2015 วันที่สิ้นสุด 19/06/2015


   30 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 6 รายการ  สำหรับงานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิด  บี ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419 สาย บ.ขวัญเมือง - บ.คำลือชา ที่ก กม.4+500 - กม.5+150 
    
   วันที่เริ่ม 30/04/2015 วันที่สิ้นสุด 14/05/2015


   24 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับ R.C. GUTTER  จำนวน 31 รายการ  เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2391 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) โดยส่งของที่สำนักงานโครงการฯ ที่ กม.4+300 ด้านซ้ายทาง
    
   วันที่เริ่ม 24/04/2015 วันที่สิ้นสุด 11/05/2015


   22 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
   งานสอบราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่าง  จำนวน 8 รายการ  เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2419 สาย บ.ขวัญเมือง - บ.คำลือชา ระหว่าง กม.4+500 - กม.5+150
    
   วันที่เริ่ม 22/04/2015 วันที่สิ้นสุด 07/05/2015