หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   ร่างขอบเขตงาน
   ค้นหาโครงการ
   18 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   - ร่างขอบเขต- งานปรับปรุงทางหลวง  บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.19+455 - กม.20+850

   ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 18/05/2015 วันที่สิ้นสุด 21/05/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -TOR-งานปรับปรุงทางหลวง  บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอนประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.56+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 18/05/2015 วันที่สิ้นสุด 21/05/2015   24 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ร่างขอบเขตของาน -TOR  งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.19+455 - กม.20+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 24/04/2015 วันที่สิ้นสุด 27/04/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ร่างขอบเขตของาน - TOR -  งานปรับปรุงทางหลวง  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.56+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 24/04/2015 วันที่สิ้นสุด 27/04/2015