หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   ร่างขอบเขตงาน
   ค้นหาโครงการ
   18 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   - ร่างขอบเขต- งานปรับปรุงทางหลวง  บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.19+455 - กม.20+850

   ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 18/05/2015 วันที่สิ้นสุด 21/05/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -TOR-งานปรับปรุงทางหลวง  บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอนประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.56+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 18/05/2015 วันที่สิ้นสุด 21/05/2015   24 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ร่างขอบเขตของาน -TOR  งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.19+455 - กม.20+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 24/04/2015 วันที่สิ้นสุด 27/04/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ร่างขอบเขตของาน - TOR -  งานปรับปรุงทางหลวง  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.56+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 24/04/2015 วันที่สิ้นสุด 27/04/2015   20 มกราคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

     - ร่างขอบเขต -  งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์  ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908-  กม.28+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง  ระยะเวลาทำการ 120 วัน พร้อมบำรุงรักษา 1 ปี

    
   วันที่เริ่ม 20/01/2015 วันที่สิ้นสุด 23/01/2015   08 ธันวาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   -ร่างขอบเขต-งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.15+315 - กม.15+715 ปริมาณงาน 6 ต้น

    
   วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014

   แขวงการทางอยุธยา

     TOR-งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์  ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - วังน้อย ระหว่าง กม.52+565 - กม.53+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 11/12/2014   02 ธันวาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 1,383.46 ตร.ม.  (  ร่างขอบเขต  )

    
   วันที่เริ่ม 02/12/2014 วันที่สิ้นสุด 08/12/2014   25 พฤศจิกายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   -ร่างขอบเขต-  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+300 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 28/11/2014

   แขวงการทางอยุธยา

   -TOR-  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.58+500 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 448.45 ตร.ม.

    
   วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 28/11/2014

   แขวงการทางอยุธยา

   -TOR-  งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง กม.51+820 - กม.58+450 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 556.61 ตร.ม.

    
   วันที่เริ่ม 25/11/2014 วันที่สิ้นสุด 28/11/2014   02 กันยายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   ร่างขอบเขต  - งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 309  ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา

   ระหว่าง กม.14+285 (หน้าทางเข้ากรีน แมนชั่น)

    
   วันที่เริ่ม 02/09/2014 วันที่สิ้นสุด 05/09/2014   21 กรกฎาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   ร่างขอบเขต TOR -  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+010 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 378.55 ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 21/07/2014 วันที่สิ้นสุด 24/07/2014

   แขวงการทางอยุธยา

    ร่างขอบเขต - งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป่ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 347  ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน  376.40 ตร.ม.  ระยะวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 21/07/2014 วันที่สิ้นสุด 24/07/2014   18 กรกฎาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    ร่างขอบเขตของงาน   -  งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง  กม.14+285  (หน้าทางเข้ากรีน แมนชั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง  ระยะเวลาทำการ 180 วัน

    
   วันที่เริ่ม 18/07/2014 วันที่สิ้นสุด 23/07/2014