หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   ร่างขอบเขตงาน
   ค้นหาโครงการ
   02 กันยายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   ร่างขอบเขต  - งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 309  ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา

   ระหว่าง กม.14+285 (หน้าทางเข้ากรีน แมนชั่น)

    
   วันที่เริ่ม 02/09/2014 วันที่สิ้นสุด 05/09/2014   21 กรกฎาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   ร่างขอบเขต TOR -  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+010 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 378.55 ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 21/07/2014 วันที่สิ้นสุด 24/07/2014

   แขวงการทางอยุธยา

    ร่างขอบเขต - งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป่ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 347  ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน  376.40 ตร.ม.  ระยะวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 21/07/2014 วันที่สิ้นสุด 24/07/2014   18 กรกฎาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    ร่างขอบเขตของงาน   -  งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง  กม.14+285  (หน้าทางเข้ากรีน แมนชั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง  ระยะเวลาทำการ 180 วัน

    
   วันที่เริ่ม 18/07/2014 วันที่สิ้นสุด 23/07/2014   17 ธันวาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    ร่าง TOR  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข 3454  ตอน หน้าโคก - เสนา  ระหว่าง กม.92+609 - กม.94+424  ปริมาณงาน  19,470 ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 17/12/2013 วันที่สิ้นสุด 20/12/2013

   แขวงการทางอยุธยา

    ร่าง TOR  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข 3454  ตอน หน้าโคก - เสนา  ระหว่าง  กม.95+000 - กม.96+910  ปริมาณงาน  19,470  ตร.ม.   ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 17/12/2013 วันที่สิ้นสุด 20/12/2013   28 พฤศจิกายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

     งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข 3454  ตอน หน้าโคก - เสนา  ระหว่าง  กม.95+000 - กม.96+910

   ปริมาณงาน  19,470 ตร.ม.  กำหนดระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 28/11/2013 วันที่สิ้นสุด 03/12/2013

   แขวงการทางอยุธยา

    งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข 3454  ตอน หน้าโคก - เสนา  ระหว่าง  กม.92+609 - กม.94+424

   ปริมาณงาน  19,470 ตร.ม.  กำหนดระยะเวลาทำการ  90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 28/11/2013 วันที่สิ้นสุด 03/12/2013   17 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 3543  ตอน วัดกุฏีประสิทธิ์  -  โรงเรียนเชียงรากน้อย  ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+208

   ปริมาณงาน  9,208  ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ  90 วัน   งบประมาณ  8,000,000.00  บาท

   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 17/07/2013 วันที่สิ้นสุด 24/07/2013   16 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา กรมทางหลวง

   ร่างขอบเขต  TOR   งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง  ทางเท้า  ทางเชื่อม  และเกาะแบ่งถนน  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง  กม.53+350 - กม.54+175  (ด้านขวาทาง)   ปริมาณงาน  2,475  ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ  120 วัน  วงเงินงบประมาณ  9,999,000.00 บาท

   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 16/07/2013 วันที่สิ้นสุด 19/07/2013