หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   ร่างขอบเขตงาน
   ค้นหาโครงการ
   17 ธันวาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    ร่าง TOR  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข 3454  ตอน หน้าโคก - เสนา  ระหว่าง กม.92+609 - กม.94+424  ปริมาณงาน  19,470 ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 17/12/2013 วันที่สิ้นสุด 20/12/2013

   แขวงการทางอยุธยา

    ร่าง TOR  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข 3454  ตอน หน้าโคก - เสนา  ระหว่าง  กม.95+000 - กม.96+910  ปริมาณงาน  19,470  ตร.ม.   ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 17/12/2013 วันที่สิ้นสุด 20/12/2013   28 พฤศจิกายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

     งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข 3454  ตอน หน้าโคก - เสนา  ระหว่าง  กม.95+000 - กม.96+910

   ปริมาณงาน  19,470 ตร.ม.  กำหนดระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 28/11/2013 วันที่สิ้นสุด 03/12/2013

   แขวงการทางอยุธยา

    งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ในทางหลวงหมายเลข 3454  ตอน หน้าโคก - เสนา  ระหว่าง  กม.92+609 - กม.94+424

   ปริมาณงาน  19,470 ตร.ม.  กำหนดระยะเวลาทำการ  90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 28/11/2013 วันที่สิ้นสุด 03/12/2013   17 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 3543  ตอน วัดกุฏีประสิทธิ์  -  โรงเรียนเชียงรากน้อย  ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+208

   ปริมาณงาน  9,208  ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ  90 วัน   งบประมาณ  8,000,000.00  บาท

   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 17/07/2013 วันที่สิ้นสุด 24/07/2013   16 กรกฎาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา กรมทางหลวง

   ร่างขอบเขต  TOR   งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง  ทางเท้า  ทางเชื่อม  และเกาะแบ่งถนน  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง  กม.53+350 - กม.54+175  (ด้านขวาทาง)   ปริมาณงาน  2,475  ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ  120 วัน  วงเงินงบประมาณ  9,999,000.00 บาท

   payday loans cash advance in liviona michigan
    
   วันที่เริ่ม 16/07/2013 วันที่สิ้นสุด 19/07/2013