หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราค
   ค้นหาโครงการ
   13 มีนาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ประกาศฯ สอบราคาซื้อ Hot Mix เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย  ในทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา

   ระหว่าง กม.29+650 - กม.30+656  ปริมาณงาน 376 ตัน  ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ 30 วัน

    
   วันที่เริ่ม 13/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015   02 มีนาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานซื้อ hot Mix เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+955 (ด้านขวาทาง)  จำนวน 380 ตัน

    
   วันที่เริ่ม 02/03/2015 วันที่สิ้นสุด 12/03/2015   05 กุมภาพันธ์ 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   -สอบราคา- งนจ้างเหมาทำการถางป่า (Clearing พร้อมขนทิ้ง ) ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (ไหล่ทาง) (ด้านซ้ายทาง)  (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 63,250 ตร.ม.

    
   วันที่เริ่ม 05/02/2015 วันที่สิ้นสุด 16/02/2015   18 ธันวาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางพระนครศรีอยุธยาที่ 2  ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ที่ กม.62+469 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 18/12/2014 วันที่สิ้นสุด 29/12/2014   08 ธันวาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย  สำหรับหัวหน้าหมวดการทางพระนครศรีอยุธยาที่ 1  ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ที่ กม.62+469 (ด้านขวาทาง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 18/12/2014

   แขวงการทางอยุธยา

    สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยภายในแขวงการทางอยุธยา  จำนวน 4 หลัง

    
   วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 18/12/2014   19 พฤศจิกายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+510  ปริมาณงาน 3,330 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน 

    
   วันที่เริ่ม 19/11/2014 วันที่สิ้นสุด 02/12/2014   17 พฤศจิกายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ที่ กม.1+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 17/11/2014 วันที่สิ้นสุด 01/12/2014   05 กันยายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างหมาทำงานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.59+550-กม.62+880 ปริมาณงาน 1,988 อัน  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 05/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014

   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอน  ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง กม.51+820 - กม.55+150 ปริมาณงาน 1,998 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 05/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014   26 สิงหาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

     งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 32  ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.18+000 -

   กม.19+100  ปริมาณงาน 11 ต้น  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 05/09/2014   25 สิงหาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการตีเส้น และเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -

   หนองแค  ระหว่าง กม.55+800 - กม.62+360 (ทางหลัก) (ด้านขวาทาง)  ปริมาณงาน 2,590 ตร.ม.

   ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 25/08/2014 วันที่สิ้นสุด 04/09/2014   22 สิงหาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง 63+400 - กม.66+730  ปริมาณงาน 1,998 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 22/08/2014 วันที่สิ้นสุด 02/09/2014   21 สิงหาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.55+700 - กม.59+030  ปริมาณงาน 1,998 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 21/08/2014 วันที่สิ้นสุด 01/09/2014   24 กรกฎาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน  ระหว่าง  กม.46+310 - กม.46+050  (ด้านซ้ายทาง)

   (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน  2,390  ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ 60 วัน 

    
   วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 04/08/2014   16 กรกฎาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุูธยา

         งานซื้อยางแอสฟัลต์  CRS-2 จำนวน 25.8 ม.ตัน , AC-60/70  จำนวน 4 ม.ตัน  ระยะเวลาทำการ 30 วัน  โดยผู้ขายจัดส่งวัสดุในบริเวณแขวงการทางอยุธยา                                                                                            

    
   วันที่เริ่ม 16/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014   20 มิถุนายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนหลังคาศาลาทางหลวงเป็นชนิดอลูมิเนียมชีท (สีเหลือง )  ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่างก ม.51+820 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ)  และทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - นครหลวง  ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000(เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 15 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 20/06/2014 วันที่สิ้นสุด 30/06/2014   25 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   สอบราคาซื้อ Hot Mix  เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย   ปริมาณงาน 770 ตัน

    

    
   วันที่เริ่ม 25/03/2014 วันที่สิ้นสุด 04/04/2014   22 สิงหาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

     จ้างเหมาทำงานเปลี่ยนหลังคาศาลาทางหลวงเป็นชนิดอลูมิเนียมชีท  (สีเหลือง)   ในทางหลวงหมายเลข 347  ตอน บางกระสั้น  -  บางปะหัน  ระหว่าง  กม.20+643 -  กม.49+141  (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน  17  แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 22/08/2013 วันที่สิ้นสุด 02/09/2013   09 พฤษภาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   สอบราคาซื้อ Hot Mix  แบบสำเร็จรูปพร้อมปู  เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย  ในทางหลวงหมายเลข 3111  ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.22+650-กม.34+750  ปริมาณงาน  476  ตัน

    
   วันที่เริ่ม 09/05/2013 วันที่สิ้นสุด 20/05/2013   03 เมษายน 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  ในทางหลวงหมายเลข 3470  ตอนควบคุมที่ 34700100  ตอน  ภาชี - ท่าเรือ

   ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+380  ปริมาณงาน  1,700  อัน  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 03/04/2013 วันที่สิ้นสุด 18/04/2013

   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  ในทางหลวงหมายเลข 3267  ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด  ระหว่าง กม.4+468 -

   กม.25+457  ปริมาณงาน  1,760  อัน  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 03/04/2013 วันที่สิ้นสุด 18/04/2013   29 มีนาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 347  ตอน บางกระสั้น  -  บางปะหัน  ระหว่าง กม.30+000 - กม.49+141 (ด้านซ้ายทาง)

   (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน  2,350 ตร.ม.

    
   วันที่เริ่ม 29/03/2013 วันที่สิ้นสุด 10/04/2013   18 มีนาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    จ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก  ในทางหลวงหมายเลข 3267  ตอนควบคุม 32670200  ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด

   ระหว่าง กม.19+800 - กม.25+300  ปริมาณงาน  1,900  ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 18/03/2013 วันที่สิ้นสุด 28/03/2013   14 มีนาคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 308  ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.5+721 , ทางหลวงหมายเลข 3263  ตอน อยุธยา -  ไผ่กองดิน  ระหว่าง  กม.14+831  ปริมาณงาน  16  ชุด  ระยะเวลาทำการ  60 วัน

    
   วันที่เริ่ม 14/03/2013 วันที่สิ้นสุด 25/03/2013   30 มกราคม 2556
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข 32  ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.4+175 - กม.4+325 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน  284.23 ลบ.ม.

    
   วันที่เริ่ม 30/01/2013 วันที่สิ้นสุด 11/02/2013

   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง กม.53+236 - 53+485  ปริมาณงาน 300 ตัน ระยะเวลาทำการ 60 วัน

    
   วันที่เริ่ม 30/01/2013 วันที่สิ้นสุด 11/02/2013