หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราค
   ค้นหาโครงการ
   30 พฤษภาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคาจ้าง-งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.58+570 - กม.58+870 ปริมาณงาน 4 ต้น

    
   วันที่เริ่ม 30/05/2016 วันที่สิ้นสุด 09/06/2016   25 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 25/02/2016 วันที่สิ้นสุด 08/03/2016   24 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.56+700 - กม.70+000 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 04/03/2016

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.48+242 - กม.55+600 และ ทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+400 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 04/03/2016

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.7+500 - กม.14+510 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 04/03/2016

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+380 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 04/03/2016   14 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา-  งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.15+000 - กม.21+900 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน งปม. 1,999,000.00 บาท ราคากลาง 1,998,750.00 บาท

   เลขที่โครงการ 59016097784

    
   วันที่เริ่ม 14/01/2016 วันที่สิ้นสุด 25/01/2016   12 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -ราคากลาง-  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.15+000 - กม.21+900 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม.

   ราคากลาง 1,998,750.00 บาท งปม. 1,999,000.00 บาท

    
   วันที่เริ่ม 12/01/2016 วันที่สิ้นสุด 12/02/2016   29 ตุลาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.49+810 - กม.51+905 (เป็นช่วงๆ) (หน้าหมู่บ้านไพพรรณ) ปริมาณงาน 52 ต้น  งบประมาณ 1,971,000.00 บาท ราคากลาง 1,970,244.00 บาท ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 29/10/2015 วันที่สิ้นสุด 09/11/2015   26 ตุลาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคาจ้าง- งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.22+400 - กม.25+000 และ ทางหลวงหมายเลข 3567 ตอน ทางเข้านครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+583 ปริมาณงาน 3,845 ตร.ม.

    
   วันที่เริ่ม 26/10/2015 วันที่สิ้นสุด 05/11/2015   09 ตุลาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   - สอบราคา - งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา (ตอน วังน้อย - อยุธยา) ระหว่าง กม.15+720 - กม.17+705 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 207.42 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 120 วัน

    
   วันที่เริ่ม 09/10/2015 วันที่สิ้นสุด 19/10/2015   08 ตุลาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 3469 ตอน อยุธยา - บางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,450 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,450 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานซื้อวัสดุทำงานจราจรสงเคราะห์ และอำนวยความปลอดภัย บนเส้นทางควบคุมภายในแขวงทางหลวงอยุธยา ตอน 5 ปริมาณงาน 163 อัน
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานซื้อวัสดุทำงานจราจรสงเคราะห์ และอำนวยความปลอดภัย บนเส้นทางควบคุมภายในแขวงทางหลวงอยุธยา ตอน 6  ปริมาณงาน 1,995 หลัก
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานภูมิทัศน์ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - นครหลวง  ตอน 2  ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 ปริมาณงาน 3,835 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานภูมิทัศน์ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน (ตอน 2)  ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141(เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน 3,835 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานระบายน้ำ สะพานและโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (ตอน 7) ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (เป็นช่วงๆ) (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 16,645 เมตร
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015   07 ตุลาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาชี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2-500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,460 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทาง หรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+500 -กม.69+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 2,460 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาขี ตอน 2 ระหว่าง กม.21+000 - กม.23+737 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 2,470 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตุน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.63+300 - กม.66+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตุน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.74+500 - กม.77+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาชี  ตอน 1 ระหว่าง กม.5+000 - กม.8+700 ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาชี  ตอน 2 ระหว่าง กม.8+200 - กม.11+200 ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ตอน 2 ระหว่าง กม.70+800 - กม.74+000 (ด้านซ้ายมือ) ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนโคก - เสนา ตอน 3 ระหว่าง กม.109+609 - กม.111+009 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,435 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาล -ผักไห่ ระหว่าง กม.8+900 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,440 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+280 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,455 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ลำตาเสา ระหว่าง กม.22+000 - กม.27+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,450 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน โผงเผง - วัดตะกู ระหว่าง กม.20+730 - กม.24+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,430 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - อยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.18+500 - กม.20+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - อยุธยา ระหว่าง กม.16+000 - กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 2 ระหว่าง กม.67+000 - กม.70+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.15+600 - กม.15+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.19+300 - กม.20+105 ปริมาณงาน 10 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.13+783 - กม.14+167 (บริเวณทางเข้าวัดบางนมโค)  ปริมาณงาน 22 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ตอน 2 ระหว่าง กม.16+400 - กม.16+700 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 7 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน วับ้านหว้า - ภาชี ตอน 2 ระหว่าง กม.11+700 - กม.15+200 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.1+900 - กม.4+800 (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.24+200 - กม.26+000 , ทางหลวงหมายเลข 308 ตอนทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+400 ปริมาณงาน 2,535 ตร.ม
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ตอน 2 ระหว่าง กม.86+609 - กม.111+609 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 17 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6,655 อัน
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.20+643 - กม.34+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 17 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - นครหลวง  ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 17 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน  ตอน 4 ระหว่าง กม.34+500 - กม.49+141 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 17 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 17 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   งานจ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 6 ระหว่าง กม.65+500 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 13,495 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาชี ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200 - กม.11+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 1,995 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานภูมิทัศน์ทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - นครหลวง ตอน 4 ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 7  แห่ง 
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานภูมิทัศน์ทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 6 แห่ง 
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.8+740 - กม.9+450 (ทางขนาน หน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปริมาฯงาน 24 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ในทางหลวงเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง  ที่ กม.18+200  ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.17+986 , กม.18+492 , กม19+455  ปริมาณงาน 1 แห่ง
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ในทางหลวงเลข 309 ตอน วังน้อย - อยุธยา ตอน 4 ระหว่าง กม.18+200 - กม.18+800 ปริมาณงาน 13 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ในทางหลวงเลข 309 ตอน วังน้อย - อยุธยา  ตอน 2 ระหว่าง กม.17+200 - กม.17+700 ปริมาณงาน 13 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ตอน 5 ระหว่าง กม.51+820 - กม.65+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 13,495 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ตอน 3 ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 3,120 เมตร
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง  ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 13,495 ตร.ม.
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงเลข 309 ตอน วังน้อย -ทางแยกต่างระดับอยุธยา ตอน 2 ระหว่าง กม.5+749 , กม.11+862 , กม.12+463 , กม.13+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง
    
   วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 8  ระหว่าง กม.76+300 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 20 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา
   จ้างเหมาทำงานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงเลข 347  ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ตอน 5  ระหว่าง กม.36+865 - กม.44+600 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 200 ต้น
    
   วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015   19 กันยายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคาจ้าง -  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.62+400 - กม.69+400 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม ระยะเวลาทำการ 90 วัน  ( งปม. 1,999,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.55+300 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน (งปม. 1,999,000.00 บาท )

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา -  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.69+900 - กม.76+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน (งปม. 1,999,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา - งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.48+242 - กม.54+373 ,ทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+500 , ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 และทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน บางปะอิน - บางกระสั้น ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 ปริมาณงาน 6,490 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน (งปม.1,665,000.00บาท)

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน (งปม.1,999,000.00 บาท )

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015   18 กันยายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา -  งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.14+500 - กม.14+800 ปริมาณงาน 4 ต้น (งบประมาณ 1,851,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ลำตาเสา ระหว่าง กม.26+400 - กม.26+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7 ต้น

   (งปม. 1,561,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+500 - กม.14+500 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. (งปม. 1,999,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.55+300 - กม.62+400 (ทางขนาน) (ด้านขวาทาง) , กม.77+400 - กม.79+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 3,585 ตร.ม. (งปม. 1,399,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.55+800 - กม.62+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม.

   (งปม. 1,999,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015   25 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการซ่อมผิวคอนกรีต  ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ระหว่าง กม.6+600 - กม.7+680 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 630 ตร.ม.

    
   วันที่เริ่ม 25/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015   11 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ที่ กม.66+983 , ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ที่ กม.3+538 , กม.14+490 ปริมาณงาน 3 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 11/05/2015 วันที่สิ้นสุด 21/05/2015   23 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่่นๆ  ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ที่ กม.66+983 , ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ที่ กม.3+538 , กม.14+490 ปริมาณงาน 3 แห่ง ระยะเวลาทำการ 45 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/04/2015 วันที่สิ้นสุด 06/05/2015   17 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ซื้อ Hot mix เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+000 - กม.107+000 ปริมาณงาน 376 ตันระยะเวลาส่งมอบพัสดุ 30 วัน

    
   วันที่เริ่ม 17/04/2015 วันที่สิ้นสุด 27/04/2015