หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราค
   ค้นหาโครงการ
   19 กันยายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคาจ้าง -  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.62+400 - กม.69+400 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม ระยะเวลาทำการ 90 วัน  ( งปม. 1,999,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.55+300 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน (งปม. 1,999,000.00 บาท )

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา -  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.69+900 - กม.76+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน (งปม. 1,999,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา - งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.48+242 - กม.54+373 ,ทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+500 , ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 และทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน บางปะอิน - บางกระสั้น ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 ปริมาณงาน 6,490 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน (งปม.1,665,000.00บาท)

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน (งปม.1,999,000.00 บาท )

    
   วันที่เริ่ม 21/09/2015 วันที่สิ้นสุด 01/10/2015   18 กันยายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา -  งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.14+500 - กม.14+800 ปริมาณงาน 4 ต้น (งบประมาณ 1,851,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ลำตาเสา ระหว่าง กม.26+400 - กม.26+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7 ต้น

   (งปม. 1,561,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+500 - กม.14+500 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. (งปม. 1,999,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.55+300 - กม.62+400 (ทางขนาน) (ด้านขวาทาง) , กม.77+400 - กม.79+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 3,585 ตร.ม. (งปม. 1,399,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.55+800 - กม.62+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม.

   (งปม. 1,999,000.00 บาท)

    
   วันที่เริ่ม 18/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015   25 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการซ่อมผิวคอนกรีต  ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ระหว่าง กม.6+600 - กม.7+680 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 630 ตร.ม.

    
   วันที่เริ่ม 25/05/2015 วันที่สิ้นสุด 04/06/2015   11 พฤษภาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ที่ กม.66+983 , ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ที่ กม.3+538 , กม.14+490 ปริมาณงาน 3 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 11/05/2015 วันที่สิ้นสุด 21/05/2015   23 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่่นๆ  ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ที่ กม.66+983 , ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ที่ กม.3+538 , กม.14+490 ปริมาณงาน 3 แห่ง ระยะเวลาทำการ 45 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/04/2015 วันที่สิ้นสุด 06/05/2015   17 เมษายน 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ซื้อ Hot mix เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+000 - กม.107+000 ปริมาณงาน 376 ตันระยะเวลาส่งมอบพัสดุ 30 วัน

    
   วันที่เริ่ม 17/04/2015 วันที่สิ้นสุด 27/04/2015   13 มีนาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ประกาศฯ สอบราคาซื้อ Hot Mix เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย  ในทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา

   ระหว่าง กม.29+650 - กม.30+656  ปริมาณงาน 376 ตัน  ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ 30 วัน

    
   วันที่เริ่ม 13/03/2015 วันที่สิ้นสุด 23/03/2015   02 มีนาคม 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานซื้อ hot Mix เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+955 (ด้านขวาทาง)  จำนวน 380 ตัน

    
   วันที่เริ่ม 02/03/2015 วันที่สิ้นสุด 12/03/2015   05 กุมภาพันธ์ 2558
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   -สอบราคา- งนจ้างเหมาทำการถางป่า (Clearing พร้อมขนทิ้ง ) ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (ไหล่ทาง) (ด้านซ้ายทาง)  (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 63,250 ตร.ม.

    
   วันที่เริ่ม 05/02/2015 วันที่สิ้นสุด 16/02/2015   18 ธันวาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางพระนครศรีอยุธยาที่ 2  ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ที่ กม.62+469 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 18/12/2014 วันที่สิ้นสุด 29/12/2014   08 ธันวาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย  สำหรับหัวหน้าหมวดการทางพระนครศรีอยุธยาที่ 1  ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ที่ กม.62+469 (ด้านขวาทาง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 18/12/2014

   แขวงการทางอยุธยา

    สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยภายในแขวงการทางอยุธยา  จำนวน 4 หลัง

    
   วันที่เริ่ม 08/12/2014 วันที่สิ้นสุด 18/12/2014   19 พฤศจิกายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+510  ปริมาณงาน 3,330 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน 

    
   วันที่เริ่ม 19/11/2014 วันที่สิ้นสุด 02/12/2014   17 พฤศจิกายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ที่ กม.1+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 17/11/2014 วันที่สิ้นสุด 01/12/2014   05 กันยายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างหมาทำงานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.59+550-กม.62+880 ปริมาณงาน 1,988 อัน  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 05/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014

   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอน  ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง กม.51+820 - กม.55+150 ปริมาณงาน 1,998 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 05/09/2014 วันที่สิ้นสุด 15/09/2014   26 สิงหาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

     งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 32  ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.18+000 -

   กม.19+100  ปริมาณงาน 11 ต้น  ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 26/08/2014 วันที่สิ้นสุด 05/09/2014   25 สิงหาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการตีเส้น และเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -

   หนองแค  ระหว่าง กม.55+800 - กม.62+360 (ทางหลัก) (ด้านขวาทาง)  ปริมาณงาน 2,590 ตร.ม.

   ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 25/08/2014 วันที่สิ้นสุด 04/09/2014   22 สิงหาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค  ระหว่าง 63+400 - กม.66+730  ปริมาณงาน 1,998 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 22/08/2014 วันที่สิ้นสุด 02/09/2014   21 สิงหาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

    งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.55+700 - กม.59+030  ปริมาณงาน 1,998 อัน ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 21/08/2014 วันที่สิ้นสุด 01/09/2014   24 กรกฎาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทาง  ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน  ระหว่าง  กม.46+310 - กม.46+050  (ด้านซ้ายทาง)

   (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน  2,390  ตร.ม.  ระยะเวลาทำการ 60 วัน 

    
   วันที่เริ่ม 24/07/2014 วันที่สิ้นสุด 04/08/2014   16 กรกฎาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุูธยา

         งานซื้อยางแอสฟัลต์  CRS-2 จำนวน 25.8 ม.ตัน , AC-60/70  จำนวน 4 ม.ตัน  ระยะเวลาทำการ 30 วัน  โดยผู้ขายจัดส่งวัสดุในบริเวณแขวงการทางอยุธยา                                                                                            

    
   วันที่เริ่ม 16/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014   20 มิถุนายน 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนหลังคาศาลาทางหลวงเป็นชนิดอลูมิเนียมชีท (สีเหลือง )  ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่างก ม.51+820 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ)  และทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - นครหลวง  ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000(เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน 15 แห่ง

    
   วันที่เริ่ม 20/06/2014 วันที่สิ้นสุด 30/06/2014   25 มีนาคม 2557
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงการทางอยุธยา

   สอบราคาซื้อ Hot Mix  เพื่อใช้ซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย   ปริมาณงาน 770 ตัน

    

    
   วันที่เริ่ม 25/03/2014 วันที่สิ้นสุด 04/04/2014