หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราค
   ค้นหาโครงการ
   30 พฤษภาคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคาจ้าง-งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.58+570 - กม.58+870 ปริมาณงาน 4 ต้น

    
   วันที่เริ่ม 30/05/2016 วันที่สิ้นสุด 09/06/2016   25 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 25/02/2016 วันที่สิ้นสุด 08/03/2016   24 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.56+700 - กม.70+000 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 04/03/2016

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.48+242 - กม.55+600 และ ทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+400 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 04/03/2016

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.7+500 - กม.14+510 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 04/03/2016

   แขวงทางหลวงอยุธยา

   สอบราคา- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+380 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

    
   วันที่เริ่ม 23/02/2016 วันที่สิ้นสุด 04/03/2016   14 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -สอบราคา-  งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.15+000 - กม.21+900 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน งปม. 1,999,000.00 บาท ราคากลาง 1,998,750.00 บาท

   เลขที่โครงการ 59016097784

    
   วันที่เริ่ม 14/01/2016 วันที่สิ้นสุด 25/01/2016   12 มกราคม 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   -ราคากลาง-  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.15+000 - กม.21+900 ปริมาณงาน 5,125 ตร.ม.

   ราคากลาง 1,998,750.00 บาท งปม. 1,999,000.00 บาท

    
   วันที่เริ่ม 12/01/2016 วันที่สิ้นสุด 12/02/2016