หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
  องค์ความรู้
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   ค้นหาโครงการ
   08 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ขายทอดตลาดรถเกลี่ย (งานเงินทุนฯ)  จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ CHAMPION/710A หมายเลขเครื่องจักรกล 41-6005-87-0

    
   วันที่เริ่ม 04/02/2016 วันที่สิ้นสุด 02/03/2016   05 กุมภาพันธ์ 2559
   หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
   แขวงทางหลวงอยุธยา

   ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ งานเงินทุน

   -รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ HINO/FE3WJKA  หมายเลขเครื่องจักรกล 25-6476-94-8

    
   วันที่เริ่ม 18/01/2016 วันที่สิ้นสุด 16/02/2016