สอบราค
ค้นหาโครงการ
10 มิถุนายน 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์  จำนวน 2 รายการ โดยกำหนดส่งของที่ กม.511+826 (หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ )  ในทางหลวงหมายเลข 1  ตอน วังเจ้า - ตาก
 
วันที่เริ่ม 10/06/2016 วันที่สิ้นสุด 15/06/201626 มกราคม 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ , ๑๐๔, ๑๑๐๗ , ๑๑๐๘, ๑๑๑๐, ๑๑๑๑ , ๑๑๓๒, ๑๑๗๕ , ๑๓๒๗ , ๑๓๓๑ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงานรวม ๒,๐๖๐.๗๗ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 26/01/2016 วันที่สิ้นสุด 08/02/201604 ธันวาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๕๙ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ (ระดับ ๕ – ๖ ) หมวดทางหลวงท้องฟ้า ของแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.๖๙+๗๙๐ LT.  ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 
วันที่เริ่ม 04/12/2015 วันที่สิ้นสุด 16/12/201503 ธันวาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.28+897.50 กม.30+260 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 30 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 03/12/2015 วันที่สิ้นสุด 08/12/201520 พฤศจิกายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๕๙ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ (ระดับ ๕ ๖ ) หมวดทางหลวงท้องฟ้า ของแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ ตอน ห้วยส้มป่อย เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.๖๙+๗๙๐ LT.  ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 
วันที่เริ่ม 20/11/2015 วันที่สิ้นสุด 25/11/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี  ๒๕๕๙ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ  อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ  (ระดับ ๗ ๘ )  แขวงทางหลวงตากที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗ ตอน เชิงสะพานกิตติขจร หนองบัวเหนือ ที่ กม.๔+๒๔๐ LT.  ปริมาณงาน  ๑ แห่ง 
 
วันที่เริ่ม 20/11/2015 วันที่สิ้นสุด 25/11/201510 พฤศจิกายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับแต่งพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗ ตอน เชิงสะพานกิตติขจร – หนองบัวเหนือ ตอน ๓ ที่ กม.๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๕,๑๖๗ ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 10/11/2015 วันที่สิ้นสุด 20/11/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานสอบราคาซื้อ  HOT  MIX จำนวน  393  ตัน เพื่อใช้ในงานมาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix
 
วันที่เริ่ม 10/11/2015 วันที่สิ้นสุด 20/11/201509 พฤศจิกายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก หนองเสือ ระหว่าง กม.101+115 - กม.101+500 ปริมาณงาน 24 ต้น
 
วันที่เริ่ม 09/11/2015 วันที่สิ้นสุด 19/11/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.69+715 - กม.82+725 (เป็นแห่งๆ ) ปริมาณงาน 40 ต้น 
 
วันที่เริ่ม 09/11/2015 วันที่สิ้นสุด 19/11/201502 พฤศจิกายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.๑๑๑+๖๘๘ - กม.๑๑๒+๑๒๘ ปริมาณงาน ๑๒ ต้น
 
วันที่เริ่ม 02/11/2015 วันที่สิ้นสุด 12/11/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี   ระหว่าง  กม.33+675 - กม.34+235 ปริมาณงาน 17 ต้น   ตามรายการดังนี้.-
 
วันที่เริ่ม 02/11/2015 วันที่สิ้นสุด 12/11/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล   ระหว่าง กม.8+900 - กม.9+600 ปริมาณงาน 21 ต้น   
 
วันที่เริ่ม 02/11/2015 วันที่สิ้นสุด 12/11/201515 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๗  ตอน  ทางเข้าเขื่อนภูมิพล  ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๕๓๓ กม.๑+๐๖๑  RT.  ปริมาณงาน  ๕๒๘  เมตร

 

 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน เชิงสะพานกิตติขจร หนองบัวเหนือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔+๒๗๐ - กม.๑๐+๘๙๕  (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน ๒๕ ต้น  

 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑  ตอน ตาก - วังม่วง ที่ กม.๕๒๔+๙๔๑  (แยกทางหลวง)  ปริมาณงาน ๑ แห่ง

 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/201512 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
จ้างเหมาตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารห้องประชุมและอาคารปรับซ่อม แขวงทางหลวงตากที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เชิงสะพานกิตติขจร – หนองบัวเหนือ ที่ กม.๔+๒๐๐ LT
 
วันที่เริ่ม 12/10/2015 วันที่สิ้นสุด 15/10/201509 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานบำรุงรักษา หลักนำทางหลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2558 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา   ตาก ตาก  หนองเสือ , หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.74+000  กม.153+400 , ทางหลวงหมายเลข 1175   ตอน  ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี  ระหว่าง กม.24+000  กม.68+000 (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 09/10/2015 วันที่สิ้นสุด 19/10/201507 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารห้องประชุมและอาคารปรับซ่อม แขวงทางหลวงตากที่ ๑  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน เชิงสะพานกิตติขจร หนองบัวเหนือ  ที่ กม.๔+๒๐๐ LT.
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานฉาบผิวด้วยวิธี SLURRY SEAL ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน  แม่ละเมา ตาก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๙+๒๐๐ กม.๔๓+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑๕,๖๒๐  ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/201506 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.๙๒+๘๐๔ กม.๑๒๘+๓๘๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๖๕ ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานป้ายจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ ตอน ห้วยส้มป่อย เจดีย์ยุทธหัตถี  (ตอน ๑)  ระหว่าง กม.๔๐+๑๗๒ กม.๗๖+๗๘๐ (เป็นแห่งๆ)     ปริมาณงาน  ๒๒๖ ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานเครื่องหมายนำทาง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ , ๑๐๑ , ๑๑๗๕ , ๑๓๕๑ และ ๑๓๓๑  (จุดติดตั้งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ปริมาณงานรวม  ๑,๙๘๐  อัน
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานเครื่องหมายนำทาง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๗ , ๑๑๐๗ , ๑๒ และ ๑๓๒๗  (จุดติดตั้งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ปริมาณงานรวม  ๑,๙๘๐  อัน 
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับปรุงทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ , ๑๐๔ , ๑๓๓๑ ๑๑๓๒ และ ๑๑๗๕  ปริมาณงานรวม ๑๕,๗๒๐  ตร.ม.  
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 02/11/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔  ตอน  ตาก - สะพานวุฒิกุล  ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ กม.๒๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงานรวม  ๑๑๒  ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔  ตอน  ตาก - สะพานวุฒิกุล  ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ กม.๒๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงานรวม  ๑๑๒  ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔  ตอน  ตาก - สะพานวุฒิกุล  ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ กม.๒๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงานรวม  ๑๑๒  ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน  หนองบัวเหนือ - ท่าปุย  ระหว่าง  กม.๒๔+๐๕๕ - กม.๒๗+๙๘๕ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน ๒๕ ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน  หนองบัวเหนือ - ท่าปุย  ระหว่าง  กม.๒๔+๐๕๕ - กม.๒๗+๙๘๕ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน ๒๕ ต้น
 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานทาสีสะพาน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน  วังเจ้า ตาก วังม่วง แม่เชียงรายบน  ระหว่าง  กม.๔๙๒+๖๓๑ กม.๕๘๓+๖๑๗  (เป็นแห่ง ๆ)  และทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน  ตาก หนองเสือ วังวน  ระหว่าง  กม.๑๒๑+๐๐๐ กม.๑๕๓+๔๘๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวม  ๑๒,๐๓๔  ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานตัดหญ้า  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ , ๑๐๔ , ๑๓๕๗ , ๑๑๓๒ และ ๑๑๐๘ (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานตัดหญ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑  ตอน วังม่วง แม่เชียงรายบน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๓๓+๖๑๗ กม.๕๘๓+๖๑๗ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน  ๒,๔๙๗,๕๐๐ ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานตัดหญ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑  ตอน วังม่วง แม่เชียงรายบน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๓๓+๖๑๗ กม.๕๘๓+๖๑๗ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน  ๒,๔๙๗,๕๐๐ ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานหลักนำทาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แม่ละเมา ตาก หนองเสือ วังวน  ระหว่าง กม.74+000 กม.153+400 ,   ทางหลวงหมายเลข 1175  ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี  ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ กม.๖๘+๐๐0 (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานหลักนำทาง ปีงบประมาณ 2558  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา  ตาก  หนองเสือ  วังวน  ระหว่าง กม.74+000  กม.153+400 ,   ทางหลวงหมายเลข 1175  ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี  ระหว่าง กม.24+000  กม.68+000 (เป็นแห่งๆ)
 
วันที่เริ่ม 02/10/2015 วันที่สิ้นสุด 13/10/201505 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานฉาบผิว ด้วยวิธี SLURRY SEAL ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน  หนองเสือ - วังวน  ระหว่าง  กม.๑๓๘+๓๗๕ - กม.๑๓๙+๒๑๐ LT., RT.  (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน ๑๕,๘๖๕  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานฉาบผิวด้วยวิธี SLURRY SEAL ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๒ ตอน วังประจบ - ลานทอง ระหว่าง กม.๘+๗๓๕ - กม.๑๐+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑๕,๘๘๕ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับ ผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข  ๑๒  ตอน  แม่ละเมา   ตาก  ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ กม.๓๘+๙๘๘  (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๐๐๐ ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับ     ผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข  ๑๒  ตอน  แม่ละเมา   ตาก  ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ กม.๓๘+๙๘๘  (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๐๐๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๑  ตอน  น้ำดิบ คุยประดู่  ตอน ๒  ระหว่าง  กม.๓๑+๕๐๐ กม.๓๑+๘๑๑  ปริมาณงาน ๓,๑๑๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔ ตอน ตาก สะพานวุฒิกุล ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๔๑ กม.๑+๐๓๖ (เป็นแห่งๆ)  ปริมาณงาน ๓,๑๐๐  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 29/09/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔  ตอน ตาก สะพานวุฒิกุล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๔๘๐ กม.๒๖+๐๑๕   ปริมาณงาน  ๔,๘๕๔  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน เชิงสะพานกิตติขจร หนองบัวเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๕๕๗    กม.๙+๐๐๐  ปริมาณงาน  ๓,๑๐๐  ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.๑๖+๔๐๐ - กม.๑๖+๘๔๐ ปริมาณงาน ๓,๐๘๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๘ ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๗+๗๓๗ - กม.๑๘+๐๗๘ ปริมาณงาน ๓,๐๖๙ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทาง ด้วย Hot Mix ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๐ ตอน ประดาง - วังเจ้า ระหว่าง กม.+๓๖๕ - กม.๙+๗๐๕ ปริมาณงาน ๓,๐๖๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทาง ด้วย Hot Mix ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๒ ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.๔๐+๘๖๓ - กม.๔๑+๒๑๐ ปริมาณงาน ๓,๑๒๓ ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๑  ตอน ลานมะคร้อ - โป่งแดง  ระหว่าง  กม.๑๖+๕๖๐ กม.๑๖+๙๐๐ ปริมาณงาน ๓,๐๖๐  ตร.ม. 
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางด้วย Hot Mix ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข  ๑๓๒๗  ตอน  บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.๗+๗๒๕ กม.๘+๐๖๗  ปริมาณงาน ๓,๐๗๘ ตร.ม.  
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับปรุงทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖+๐๐๐ - กม.๗๐+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑๕,๔๖๘ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานราวกันอันตราย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕  ตอน  ห้วยส้มป่อย เจดีย์ยุทธหัตถี  ตอน ๓  ระหว่าง กม.๕๒+๒๔๐ กม.๖๐+๑๙๐ (เป็นแห่งๆ)   ปริมาณงาน  ๕๔๔  เมตร
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 30/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานปรับปรุงทางหลวง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แม่ละเมา ตาก  ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ กม.๔๔+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ)  ปริมาณงาน ๑๕,๔๖๘ ตร.ม. 

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานราวกันอันตราย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๗  ตอน  ทางเข้าเขื่อนภูมิพล  ตอน ๑  ระหว่าง กม.๐+๕๓๓ กม.๑+๐๖๑  LT.  ปริมาณงาน  ๕๒๘  เมตร  
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานราวกันอันตราย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕  ตอน ห้วยส้มป่อย เจดีย์ยุทธหัตถี  ตอน ๒  ระหว่าง กม.๒๔+๘๗๖

กม.๔๙+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๕๕๖ เมตร   

 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗  ตอน  เชิงสะพานกิตติขจร หนองบัวเหนือ  ตอน ๒  ระหว่าง  กม.๐+๕๐๐ กม.๑๒+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ)  ปริมาณงาน  ๑๒๘  ต้น
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/2015

แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ทางหลวงหมายเลข ๑๒  ตอน หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.๑๒๘+๓๘๐ กม.๑๕๓+๔๘๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๖๖ ต้น
 
วันที่เริ่ม 30/09/2015 วันที่สิ้นสุด 12/10/201529 กันยายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานฉาบผิว ด้วยวิธี SLURRY SEAL ปีงบประมาณ 2558  ทางหลวงหมายเลข  12  ตอน  แม่ละเมา ตาก          ตอน 3  ระหว่าง  กม.39+200 กม.43+000  (เป็นแห่ง ๆ)   ปริมาณงาน  15,620   ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 29/09/2015 วันที่สิ้นสุด 09/10/201518 มิถุนายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข  12   ตอน  แม่ละเมา ตาก  ระหว่าง  กม.43+955    กม.44+440 RT.    ปริมาณงาน 4,017  ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 18/06/2015 วันที่สิ้นสุด 23/06/201522 พฤษภาคม 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานจ้างเหมาทำการงาน ปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์   ทางหลวงหมายเลข  ๑๒  ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.๓๘+๘๘๙ - กม.๓๙+๑๘๐  LT. , RT.  ปริมาณงาน ๔,๑๐๐ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 22/05/2015 วันที่สิ้นสุด 26/05/201520 เมษายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ โดยกำหนดส่งของ  ที่ กม.511+826 (หมวดการทางตากที่ 1)  ในทางหลวงหมายเลข ตอน  วังเจ้า - ตาก
 
วันที่เริ่ม 20/04/2015 วันที่สิ้นสุด 01/05/201507 เมษายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1

งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  1 ตอน วังเจ้า - ตาก ระหว่าง กม.517+850 - กม.518+470 (NB) ปริมาณงาน 4,340 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 07/04/2015 วันที่สิ้นสุด 10/04/2015