สอบราค
ค้นหาโครงการ
12 กรกฎาคม 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานสอบราคาซื้อ HOT MIX เพื่อใช้ในงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗ ตอน เชิงสะพานกิตติขจร - หนองบัวเหนือ ระหว่าง กม.๑๑+๑๕๐ - กม.๑๒+๐๐๐ (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน ๕๒๐ ตัน
 
วันที่เริ่ม 12/07/2016 วันที่สิ้นสุด 22/07/201610 มิถุนายน 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์  จำนวน 2 รายการ โดยกำหนดส่งของที่ กม.511+826 (หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ )  ในทางหลวงหมายเลข 1  ตอน วังเจ้า - ตาก
 
วันที่เริ่ม 10/06/2016 วันที่สิ้นสุด 15/06/201626 มกราคม 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงตากที่ 1
งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ , ๑๐๔, ๑๑๐๗ , ๑๑๐๘, ๑๑๑๐, ๑๑๑๑ , ๑๑๓๒, ๑๑๗๕ , ๑๓๒๗ , ๑๓๓๑ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงานรวม ๒,๐๖๐.๗๗ ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 26/01/2016 วันที่สิ้นสุด 08/02/2016