สอบราค

ค้นหาโครงการ
15 มีนาคม 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน 1 หลัง
 
วันที่เริ่ม 15/03/2016 วันที่สิ้นสุด 25/03/2016