สอบราค

ค้นหาโครงการ
29 มิถุนายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.274+350 (แยกขวัญนาทอง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาโครงการป้ายนำทางเข้าเมืองประชาชนไม่หลงแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ปริมาณ 245.212 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและส่ิ่งก่อสร้างประกอบ  บริเวรหมวดทางหลวงห้วยพับ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน กั้นทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลวารินชำราบ ที่ กม.319+759  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาซื้อาครุภัณฑ์สำนักงาน  เพื่อใช้ในราชการ  จำนวน 1 รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่  เพื่อใช้ในราชการ   จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015


24 กุมภาพันธ์ 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ที่ กม.232+610, กม.233+200, กม.240+300, กม.242+750  ปริมาณงาน 4 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 24/02/2015 วันที่สิ้นสุด 09/03/2015


09 ธันวาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

ประกาศสอบราคา

ซื้อวัสดุเพื่องานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

บริเวณแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน 1 แห่ง

 

 
วันที่เริ่ม 09/12/2014 วันที่สิ้นสุด 19/12/2014


20 พฤศจิกายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ

ระหว่าง กม.314+275 - กม.325+585 (เป็นช่วงๆ)

 
วันที่เริ่ม 20/11/2014 วันที่สิ้นสุด 02/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี

ระหว่าง กม.35+986 (แยกกุดลาด)

 
วันที่เริ่ม 20/11/2014 วันที่สิ้นสุด 02/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ

ที่ กม.551+313 (แยกม่วงสามสิบ - เขื่องใน)

 
วันที่เริ่ม 20/11/2014 วันที่สิ้นสุด 02/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ

ที่ กม.551+313 (แยกม่วงสามสิบ - เขื่องใน)

 
วันที่เริ่ม 20/11/2014 วันที่สิ้นสุด 20/12/2014


14 พฤศจิกายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

1.) ในทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.18+400 - กม.27+723,

2.) ในทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+250, กม.6+900 - กม.11+900 และ

กม.17+800 - กม.19+100

ปริมาณงาน 4,465 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.260+595 - กม.274+157 (LT.)

ปริมาณงาน 4,899 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน-เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.246+000 - กม.259+500 (LT.)

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.5+800 - กม.23+400 (เป็นช่วงๆ)

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กฒง255+500 - กม.274+157 (เป็นช่วง ๆ  RT.)

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014


16 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 1.)ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.313+384 - กม.318+700, 2.)ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ระหว่าง กม.13+200 - กม.24+941 ปริมาณงาน 3,417 อัน

 
วันที่เริ่ม 16/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 1.)ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+995, 2.)ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.41+700 - กม.44+374, 3.)ทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+395 ปริมาณงาน 3,790 อัน

 
วันที่เริ่ม 16/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014


01 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล  ระหว่าง กม.27+000 - กม.34+740  ปริมาณงาน 3,583 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 01/07/2014 วันที่สิ้นสุด 16/07/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 1.)ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.18+400 - กม.27+723, 2.) ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ - หนองช้างใหญ่  ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+900, กม.6+900 - กม.11+900 และ กม.17+800 - กม.21+600, 3.)ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล  ระหว่าง กม.27+000 - กม.37+200, 4.)ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี  ระหว่าง กม.3+300 - กม.9+000  ปริมาณงาน 4,119 อัน

 
วันที่เริ่ม 01/07/2014 วันที่สิ้นสุด 16/07/2014


15 พฤษภาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขุะยุง - วารินชำราบ  ระหว่าง กม.313+384 - กม.318+700  ปริมาณงาน 4,290 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 15/05/2014 วันที่สิ้นสุด 26/05/2014


04 กุมภาพันธ์ 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ  บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่าง กม.31+550 - กม.31+838 และ กม.32+306 - กม.33+638  ปริมาณงาน 47 ต้น

 
วันที่เริ่ม 04/02/2014 วันที่สิ้นสุด 17/02/2014


24 มกราคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา  ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+500  ปริมาณงาน 417.15 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 24/01/2014 วันที่สิ้นสุด 04/02/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน  ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+941  ปริมาณงาน 357.30 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 24/01/2014 วันที่สิ้นสุด 04/02/2014