สอบราค

ค้นหาโครงการ
29 มิถุนายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.274+350 (แยกขวัญนาทอง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาโครงการป้ายนำทางเข้าเมืองประชาชนไม่หลงแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ปริมาณ 245.212 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและส่ิ่งก่อสร้างประกอบ  บริเวรหมวดทางหลวงห้วยพับ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน กั้นทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลวารินชำราบ ที่ กม.319+759  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาซื้อาครุภัณฑ์สำนักงาน  เพื่อใช้ในราชการ  จำนวน 1 รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่  เพื่อใช้ในราชการ   จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015


24 กุมภาพันธ์ 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ที่ กม.232+610, กม.233+200, กม.240+300, กม.242+750  ปริมาณงาน 4 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 24/02/2015 วันที่สิ้นสุด 09/03/2015


09 ธันวาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

ประกาศสอบราคา

ซื้อวัสดุเพื่องานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

บริเวณแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน 1 แห่ง

 

 
วันที่เริ่ม 09/12/2014 วันที่สิ้นสุด 19/12/2014


20 พฤศจิกายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ

ระหว่าง กม.314+275 - กม.325+585 (เป็นช่วงๆ)

 
วันที่เริ่ม 20/11/2014 วันที่สิ้นสุด 02/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี

ระหว่าง กม.35+986 (แยกกุดลาด)

 
วันที่เริ่ม 20/11/2014 วันที่สิ้นสุด 02/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ

ที่ กม.551+313 (แยกม่วงสามสิบ - เขื่องใน)

 
วันที่เริ่ม 20/11/2014 วันที่สิ้นสุด 02/12/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ

ที่ กม.551+313 (แยกม่วงสามสิบ - เขื่องใน)

 
วันที่เริ่ม 20/11/2014 วันที่สิ้นสุด 20/12/2014


14 พฤศจิกายน 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

1.) ในทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.18+400 - กม.27+723,

2.) ในทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+250, กม.6+900 - กม.11+900 และ

กม.17+800 - กม.19+100

ปริมาณงาน 4,465 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.260+595 - กม.274+157 (LT.)

ปริมาณงาน 4,899 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน-เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.246+000 - กม.259+500 (LT.)

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.5+800 - กม.23+400 (เป็นช่วงๆ)

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1


จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กฒง255+500 - กม.274+157 (เป็นช่วง ๆ  RT.)

 
วันที่เริ่ม 14/11/2014 วันที่สิ้นสุด 25/11/2014


16 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 1.)ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.313+384 - กม.318+700, 2.)ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ระหว่าง กม.13+200 - กม.24+941 ปริมาณงาน 3,417 อัน

 
วันที่เริ่ม 16/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 1.)ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+995, 2.)ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.41+700 - กม.44+374, 3.)ทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+395 ปริมาณงาน 3,790 อัน

 
วันที่เริ่ม 16/07/2014 วันที่สิ้นสุด 28/07/2014


01 กรกฎาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล  ระหว่าง กม.27+000 - กม.34+740  ปริมาณงาน 3,583 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 01/07/2014 วันที่สิ้นสุด 16/07/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 1.)ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.18+400 - กม.27+723, 2.) ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ - หนองช้างใหญ่  ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+900, กม.6+900 - กม.11+900 และ กม.17+800 - กม.21+600, 3.)ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล  ระหว่าง กม.27+000 - กม.37+200, 4.)ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี  ระหว่าง กม.3+300 - กม.9+000  ปริมาณงาน 4,119 อัน

 
วันที่เริ่ม 01/07/2014 วันที่สิ้นสุด 16/07/2014


15 พฤษภาคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขุะยุง - วารินชำราบ  ระหว่าง กม.313+384 - กม.318+700  ปริมาณงาน 4,290 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 15/05/2014 วันที่สิ้นสุด 26/05/2014


04 กุมภาพันธ์ 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ  บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่าง กม.31+550 - กม.31+838 และ กม.32+306 - กม.33+638  ปริมาณงาน 47 ต้น

 
วันที่เริ่ม 04/02/2014 วันที่สิ้นสุด 17/02/2014


24 มกราคม 2557
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา  ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+500  ปริมาณงาน 417.15 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 24/01/2014 วันที่สิ้นสุด 04/02/2014
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  บนทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน  ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+941  ปริมาณงาน 357.30 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 24/01/2014 วันที่สิ้นสุด 04/02/2014


11 ตุลาคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป Premix Asphalt เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงสายทางที่อยู่ในความควบคุมของแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1  ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ต่อถุง  จำนวน 2,700 ถุง

 
วันที่เริ่ม 11/10/2013 วันที่สิ้นสุด 21/10/2013


12 กันยายน 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  1.)ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน - หนองไฮ และตอนควบคุม 0502 ตอน หนองไฮ - อุบลราชธานี  ระหว่าง กม.248+412 - กม.276+500, 2.)ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - ม่วงสามสิบ และตอนควบคุม 0601 ตอน ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี  ระหว่าง กม.542+775 - กม.583+757  ปริมาณงาน 258.60 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 12/09/2013 วันที่สิ้นสุด 23/09/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง  บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - ม่วงสามสิบ และ ตอนควบคุม 0602 ตอน ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี  ระหว่าง กม.543+933 - กม.583+575  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 12/09/2013 วันที่สิ้นสุด 23/09/2013


05 กันยายน 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน  ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ที่ กม.14+000 - กม.14+325  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 05/09/2013 วันที่สิ้นสุด 16/09/2013


19 สิงหาคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม่ขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่ารรมเนียมต่างๆ  ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม  ระหว่าง กม.13+900 (จุดกลับรถ)  ปริมาณงาน 20 ต้น

 
วันที่เริ่ม 19/08/2013 วันที่สิ้นสุด 29/08/2013


16 สิงหาคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำกรซ่อมทางสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง  กม.1+542  ปริมาณงาน 10 ม.

 
วันที่เริ่ม 16/08/2013 วันที่สิ้นสุด 27/08/2013


09 สิงหาคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ  บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองไฮ - อุบลราชธานี  ระหว่าง กม.268+012 - กม.268+572  ปริมาณงาน 34 ต้น

 
วันที่เริ่ม 09/08/2013 วันที่สิ้นสุด 20/08/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ  บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองไฮ - อุบลราชธานี  ระหว่าง กม.270+212 และ กม.271+212(จุดกลับรถ)  ปริมาณงาน 40 ต้น

 
วันที่เริ่ม 09/08/2013 วันที่สิ้นสุด 20/08/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ  บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองไฮ - อุบลราชธานี  ระหว่าง กม.270+412 - กม.270+972  ปริมาณงาน 34 ต้น

 
วันที่เริ่ม 09/08/2013 วันที่สิ้นสุด 20/08/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง  ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+180(บ้านนาคำใหญ่), กม.1+550 - กม.2+054(บ้านป่าข่า), กม.6+500 - กม.6+788(บ้านทุ่ง)  ปริมาณงาน 30 ต้น

 
วันที่เริ่ม 09/08/2013 วันที่สิ้นสุด 20/08/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS ตามมาตรฐาน DWG.NO-601 ครบชุด พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย  ระหวาง กม.15+842 - กม.17+318  ปริมาณงาน 43 ต้น

 
วันที่เริ่ม 09/08/2013 วันที่สิ้นสุด 20/08/2013


31 กรกฎาคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 1.)ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.557+390 - กม.560+690 และ กม.563+822 - กม.570+525, 2.)ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.11+000 - กม.18+440, 3.)ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.8+310 - กม.13+870, 4.)ทางหลวงหมายเลข 2405 ตอน บ้านไผ่ - กลางใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+300, 5.)ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+800 (เป็นช่วงๆ )  ปริมาณงาน 5,480 อัน

 
วันที่เริ่ม 31/07/2013 วันที่สิ้นสุด 13/08/2013


29 กรกฎาคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน  ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+060 ปริมาณงาน 1,893 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/07/2013 วันที่สิ้นสุด 09/08/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลย 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย  ระหว่าง กม.13+100 - กม.18+995  ปริมาณงาน 1,658 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/07/2013 วันที่สิ้นสุด 09/08/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง  ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+395  ปริมาณงาน 4,421 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/07/2013 วันที่สิ้นสุด 09/08/2013


25 กรกฎาคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง  บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - หนองไฮ และ ตอนควบคุม 0502 ตอน หนองไฮ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.248+412 - กม.273+477 (รวมบริเวณทางแยกดงอู่ผึ้ง)  ปริมาณงาน 4,040 อัน

 
วันที่เริ่ม 25/07/2013 วันที่สิ้นสุด 05/08/2013
แขวงการทางอุบลราชธานที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง  บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม  ระหว่าง กม.4+000 - กม.23+096 (เป็นช่วง ๆ)  ปริมาณงาน 3,370 อัน

 
วันที่เริ่ม 25/07/2013 วันที่สิ้นสุด 05/08/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 1.)ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.4+910 - กม.8+000, 2.)ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง กม.31+500 - กม.34+090, 3.)ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - ม่วงสามสิบ และตอนควบคุม 0602 ตอน ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.544+633 - กม.553+925 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 3,380 อัน

 
วันที่เริ่ม 25/07/2013 วันที่สิ้นสุด 05/08/2013


01 กรกฎาคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย  ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+100  ปริมาณงาน 3,161 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 01/07/2013 วันที่สิ้นสุด 15/07/2013


14 มิถุนายน 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่าง กม.41+700 - กม.44+374  ปริมาณงาน 1,969 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 14/06/2013 วันที่สิ้นสุด 25/06/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี  ระหว่าง กม.580+575 - กม.583+545  ปริมาณงาน 1,555 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 14/06/2013 วันที่สิ้นสุด 25/06/2013


05 กุมภาพันธ์ 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดการทางม่วงสามสิบ  ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ กม.31+200 (ด้านขวาทาง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 05/02/2013 วันที่สิ้นสุด 18/02/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, หมวดการทางสำโรง ทางหลวงหมายเลข 226 ที่ กม.151+375 ด้านขวาทาง, หมวดการทางม่วงสามสิบ ทางหลวงหมายเลข 212 ที่ กม.31+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 4 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 05/02/2013 วันที่สิ้นสุด 18/02/2013


31 มกราคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงสายทางที่อยู่ในความควบคุมของแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ปริมาณงานรวม 55 ถัง

 
วันที่เริ่ม 31/01/2013 วันที่สิ้นสุด 11/02/2013


11 มกราคม 2556
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงการทางอุบลราชธานที่ 1

จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดการทางม่วงสามสิบ ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ กม.31+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 11/01/2013 วันที่สิ้นสุด 22/01/2013
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, หมวดการทางสำโรง ทางหลวงหมายเลข 26 ที่ กม.151+375 ด้านขวาทาง, หมวดการทางม่วงสามสิบ ทางหลวงหมายเลข 212 ที่ กม.31+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 4 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 11/01/2013 วันที่สิ้นสุด 22/01/2013