สอบราค

ค้นหาโครงการ
15 มีนาคม 2559
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน 1 หลัง
 
วันที่เริ่ม 15/03/2016 วันที่สิ้นสุด 25/03/2016


04 พฤศจิกายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) ตามแบบมาตรฐานเลขที่แบบ -สถ.34060 บริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 หลัง
 
วันที่เริ่ม 04/11/2015 วันที่สิ้นสุด 16/11/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (ระดับ 5-6) ตามแบบมาตรฐานเลขที่แบบ -สถ.34059 บริเวณหมวดทางหลวงหนองไฮ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.265+612 ปริมาณงาน 1 หลัง
 
วันที่เริ่ม 04/11/2015 วันที่สิ้นสุด 16/11/2015


28 กันยายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 22200 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.6+800 - กม.7+018 (LT.) ปริมาณงาน 2,406 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 22200 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.33+465 - กม.33+733 ปริมาณงาน 2,425 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 22200 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.323+780 - กม.323+890 ปริมาณงาน 2,266 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 21400 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601,0602 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.532+733 - กม.583+575 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 21400 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.313+384 - กม.334+224 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 21400 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ-หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.1+891 - กม.27+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4,310 อัน
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 3 ระหว่าง กม.7+150 - กม.35+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.0+400 - กม.2+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1 ระหว่าง กม.2+850 - กม.3+426 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 17 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.320+140 - กม.320+840 ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 4 ระหว่าง กม.330+300 - กม.330+650 ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 3 ที่ กม.5+900 (จุดกลับรถ) ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ที่ กม.9+300 (จุดกลับรถ) ปริมาณงาน 20 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.570+075 - กม.572+975 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.578+875 - กม.580+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,918 อัน
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.550+000 - กม.551+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 5 ที่ กม.6+400 (จุดกลับรถ) ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.44+012 - กม.45+948 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.576+963 - กม.577+539 ปริมาณงาน 17 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 1 ระหว่าง กม.547+175 -กม.547-751 ปริมาณงาน 17 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.551+500 -กม.552+783 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 17 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.329+940 - กม.330+290 ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 5 ระหว่าง กม.333+482 -กม.333+832 ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.44+760 - กม.45+460 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 21 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31400 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.319+579 - กม.319+999 ปริมาณงาน 25 ต้น
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31800 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 4 ที่ กม.0+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 28/09/2015 วันที่สิ้นสุด 08/10/2015


25 กันยายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 22200 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1 ระหว่าง กม.29+800 - กม.30+069 ปริมาณงาน 2,421 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/09/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 22200 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.320+100 - กม.320+210 ปริมาณ 2,266 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/09/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 22200 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2450 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านดู่ - คลองนาควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+445 ปริมาณงาน 2,865 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/09/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 22200 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 3 ระหว่าง กม.41+545 - กม.41+815 ปริมาณงาน 2,438 ตร.ม.
 
วันที่เริ่ม 25/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/09/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล้กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 21400 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101,0102,0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+124 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 25/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/09/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 21400 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.3+231 - กม.45+948 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 25/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/09/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
จ้างเหมาแผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 21400 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501,0502 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.220+182-กม.278+752 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 
วันที่เริ่ม 25/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/09/2015


23 กันยายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

 จ้างเหมางานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงที่อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1  ปริมาณงาน 13,641.34 ตร.ม.                                                                                                  

 
วันที่เริ่ม 23/09/2015 วันที่สิ้นสุด 05/10/2015


17 กันยายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเเมืองอุบลราชธานี  ระหว่าง กม.2+241 - กม.9+100 (รวมแยกดงอู่ผึ้ง)  ปริมาณงาน 4,060 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 17/09/2015 วันที่สิ้นสุด 28/09/2015


29 มิถุนายน 2558
หน่วยงาน / เลขที่คำสั่งงาน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.274+350 (แยกขวัญนาทอง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมาโครงการป้ายนำทางเข้าเมืองประชาชนไม่หลงแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ปริมาณ 245.212 ตร.ม.

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและส่ิ่งก่อสร้างประกอบ  บริเวรหมวดทางหลวงห้วยพับ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน กั้นทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลวารินชำราบ ที่ กม.319+759  ปริมาณงาน 1 แห่ง

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาซื้อาครุภัณฑ์สำนักงาน  เพื่อใช้ในราชการ  จำนวน 1 รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่  เพื่อใช้ในราชการ   จำนวน 5 รายการ

 
วันที่เริ่ม 29/06/2015 วันที่สิ้นสุด 10/07/2015