ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ติดต่อเรา
ค้นหาหน่วยงาน
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10422
โทรศัพท์ : 0 2354 6586
โทรสาร : 0 2354 6586
E-mail : finance@doh.go.th
2/486 อาคารกองการเจ้าหน้าที่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10423
โทรศัพท์ : 0 2354 668-75 ต่อ 25103
โทรสาร : 0 2354 6618
E-mail : person1@doh.go.th
2/486 อาคารกองการพัสดุ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10406
โทรศัพท์ : 0 2354 6505
โทรสาร : 0 2354 6517
E-mail : procure@doh.go.th
2/486 อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10425
โทรศัพท์ : 0 2354 6498
โทรสาร : 0 2354 6743
E-mail : doh1174@doh.go.th
2/486 อาคารกองฝึกอบรม ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10409
โทรศัพท์ : 0 2354 6600
โทรสาร : 0 2354 6600
E-mail : train.2@doh.go.th
1002 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0 2360 7954-5
โทรสาร : 0 2360 7956
E-mail : -
2/486 อาคาร สุขุมวิท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2206 3734
โทรสาร : 0 2354 6507
E-mail : inform.1@doh.go.th
2/486 อาคารศิริลักณ์ฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10410
โทรศัพท์ : 0 2354 6680
โทรสาร : 0 2354 6680
E-mail : legal@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10407
โทรศัพท์ : 0 2354 6587
โทรสาร : 0 2354 5299
E-mail : road1.1@doh.go.th
2/486 อาคารสำนักบริหารบำรุงทาง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10408
โทรศัพท์ : 0 2354 6754
โทรสาร : 0 2354 1070
E-mail : road2@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10404
โทรศัพท์ : 0 2354 6505
โทรสาร : 0 2354 6517
E-mail : bridge@doh.go.th
24/4 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2574 6447
โทรสาร : 0 2574 6447
E-mail : mecha_2@doh.go.th
2/486 อาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10424
โทรศัพท์ : 0 2354 5755
โทรสาร : 0 2354 5756
E-mail : weigh.di@doh.go.th
2/486 อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10421
โทรศัพท์ : 0 2354 6566
โทรสาร : 0 2354 6566
E-mail : audit@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10417
โทรศัพท์ : 0 2354 6758
โทรสาร : 0 2354 6756
E-mail : adminis@doh.go.th
2/486 อาคารสำนักงานแพทย์ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10416
โทรศัพท์ : 0 2354 6678
โทรสาร : 0 2354 6479
E-mail : medicohy@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10412
โทรศัพท์ : 0 2354 6485-6
โทรสาร : 0 2354 1041
E-mail : archi@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10413
โทรศัพท์ : 0 2354 6518
โทรสาร : 0 2354 6599
E-mail : secret@doh.go.th
2/486 อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10415
โทรศัพท์ : 0 2354 6777
โทรสาร : 0 2354 6777
E-mail : environ@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10411
โทรศัพท์ : 0 2354 6631
โทรสาร : 0 2354 0418
E-mail : right@doh.go.th
2/486 อาคารจอดรถ 6 ชั้น ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10419
โทรศัพท์ : 0 2354 6705
โทรสาร : 0 2354 6729
E-mail : loan.1@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 0186
โทรสาร : 0 2354 0052
E-mail : maint.1@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10420
โทรศัพท์ : 0 2354 6716
โทรสาร : 0 2354 0537
E-mail : planning@doh.go.th
2/486 อาคารสุขุมวิท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10426
โทรศัพท์ : 0 2354 1054
โทรสาร : 0 2354 6744
E-mail : standard@doh.go.th
2/486 อาคารสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10401
โทรศัพท์ : 0 2354 6526
โทรสาร : 0 2354 6713
E-mail : material@doh.go.th
2/486 อาคารสุขุมวิท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10402
โทรศัพท์ : 0 2354 0069
โทรสาร : 0 2354 0065
E-mail : research@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10405
โทรศัพท์ : 0 2354 6587
โทรสาร : 0 2354 5299
E-mail : design.1@doh.go.th
2/486 อาคารสำนักอำนวยความปลอดภัย ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10403
โทรศัพท์ : 0 2354 1027
โทรสาร : 0 2354 1029
E-mail : traff.1@doh.go.th
200 ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 - 600740
โทรสาร : -
E-mail : -
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-6688
โทรสาร : 0-4323-8943
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
60 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311391
โทรสาร : 074-321083
E-mail : E-mail : road3.61@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
ถนนมิตรภาพ เลขที่ 147 หมู่ 6 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 043-040-227
โทรสาร : 043-040-228
E-mail : bridge2@doh.go.th
22 หมู่.3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 02-598-9355
โทรสาร : 02-598-9356
E-mail : brc3@doh.go.th
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) เลขที่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5327-7608
โทรสาร : 0-5327-8236
E-mail : doh0100@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 51 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5368-4104
โทรสาร : 0-5368-4106
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
289 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-231125
โทรสาร : 054-231103
E-mail : -
129 ถนน ลำพูน -ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทรศัพท์ : 053-511051
โทรสาร : 053-511070
E-mail : lamphun.doh@gmail.com
ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054511193
โทรสาร : 054522000
E-mail : doh2phrae@gmail.com
429 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-711138 ถึง 9
โทรสาร : 053-717754
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ. น่าน
โทรศัพท์ : 054774502
โทรสาร : 054774500
E-mail : nanonehighway@gmail.com
234 หมู่ 4 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0-5468-2240
โทรสาร : 0-5468-2241
E-mail : ืNan2Hiway@gmail.com
3 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
โทรศัพท์ : 054-431076
โทรสาร : 054-431190
E-mail : phayao-hw@hotmail.com
243 ม.1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-511574
โทรสาร : 054-511574
E-mail : phrae1.doh@outlook.com
20 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5589 3321
โทรสาร : 0 5589 3320
E-mail : tkrcc@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-302-518
โทรสาร : 055-302-628
E-mail : doh0401@doh.go.th
127 หมู่ที่ 2 ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (66000)
โทรศัพท์ : 056-608600
โทรสาร : 056-608601,056-608602
E-mail : phicitdoh@outlook.com
-
โทรศัพท์ : 055-302626-7
โทรสาร : 055-302624
E-mail : -
999 หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055 - 312390 - 1
โทรสาร : 055 - 312390 - 1
E-mail : doh0470@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
212 ม.3 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055428085
โทรสาร : 055428084
E-mail : doh0558@hotmail.co.th
101 หมู่ 10 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737030-35
โทรสาร : 056-722164
E-mail : doh0602@doh.go.th
213 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056711443
โทรสาร : 056721803
E-mail : doh0611@doh.go.th
104 อำเภอ เมืองเลย ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บ้านบง-บ้านบุ่งตาข่าย ตำบล นาโป่ง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
โทรศัพท์ : 042 813 464
โทรสาร : 042 812 663
E-mail : -
37 หมู่ 1 ถ.ด่านซ้าย - นาแห้ว ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โทรศัพท์ : 042-891228
โทรสาร : 042-891306
E-mail : loei2.highway@gmail.com
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
1900 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042712882
โทรสาร : 042712886
E-mail : doh0300@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
31 หมู่ 13 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042491205
โทรสาร : 042491206
E-mail : Doh0330@doh.go.th
แขวงทางหลวงมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042612006
โทรสาร : 042613821
E-mail : doh0761@doh.go.th
150/1 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม 47000
โทรศัพท์ : 042711059
โทรสาร : 042714726
E-mail : sakon1_sakon@hotmail.com
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
37 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-246-778
โทรสาร : 043-246-785
E-mail : doh7itb@hotmail.com
37 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 237 145
โทรสาร : 043 236 035
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 0-4327-2149
โทรสาร : 0-4327-2111
E-mail : doh0530@doh.go.th
ถนนนิเวศรัตน์ ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-811158
โทรสาร : 044-822127
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
119 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4371-1278
โทรสาร : 0-4372-3317
E-mail : road2.4@doh.go.th
97 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043812501
โทรสาร : 043812273
E-mail : doh0361@doh.go.th
เลขที่ 160 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4371-1109
โทรสาร : 0-4372-2401
E-mail : doh0540@doh.go.th
ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-711504
โทรสาร : 045-713051
E-mail : Yaso-highways@outlook.com
เลขที่ 266 หมู่ 7 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี 45170
โทรศัพท์ : 043-516580
โทรสาร : 043-516581
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
91 หมู่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ทางหลวงหมายเลข 221 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ด้านซ้ายทาง
โทรศัพท์ : 045-611535
โทรสาร : 045-613354
E-mail : doh0751@doh.go.th
499 บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-810293
โทรสาร : 045-810294
E-mail : ssk2doh@gmail.com
395 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-511381
โทรสาร : 044-514620
E-mail : Surinhighway395@gmail.com
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-243426
โทรสาร : 045-244505
E-mail : doh0711@doh..go.th
88 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-315931-2
โทรสาร : 045-312417
E-mail : dohbon2@gmail.com
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-2871 ต่อ 24
โทรสาร : -
E-mail : highways10_korat@hotmail.com
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-245181,044-248033
โทรสาร : 044-241319,044-248033
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641-2378
โทรสาร : 0-3642-2061
E-mail : -
163/2 ถนน มาตุลี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-221286
โทรสาร : 056-226121
E-mail : Satite2012eiei@gmail.com
375 หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ. นครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 05 - 6241 - 402
โทรสาร : 05 - 6241 - 457
E-mail : doh0961@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
767 แขวงทางหลวงสระบุรี ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-1105
โทรสาร : 0-3622-2620
E-mail : dohsaraburi@gmail.com
699/2 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036 582 136 IP Phone 51317
โทรสาร : 036 582 139
E-mail : stat.doh.sing@gmail.com
123 ม.1 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-555434
โทรสาร : 035-441041
E-mail : boh12_suphanburi@hotmail.com
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
เลขที่ 168 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0-5641-1649
โทรสาร : 0-5641-2036
E-mail : chainat_it@doh.go.th
156 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035 - 522133
โทรสาร : 035 - 522940
E-mail : suphanburihighway1@gmail.com
228 หมู่ที่ 11 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 0-3555-2000
โทรสาร : 0-3555-2123
E-mail : highway.sup2@gmail.com
128 หมู่ 8 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทรศัพท์ : 035661742
โทรสาร : 035661743
E-mail : doh1066@dog.go.th
เลขที่2 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056503131
โทรสาร : 056503134
E-mail : doh1053@gmail.com
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
906 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-527-2488
โทรสาร : 02-5272489
E-mail : doh1163@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
58 หมู่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3524 5092-3
โทรสาร : 0 3524 1092
E-mail : Doh112@doh.go.th
ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-310-399
โทรสาร : 038-311-273
E-mail : #
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
213 หมู่ 2 ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-261553-54
โทรสาร : 038-282151
E-mail : doh1221@hotmail.com
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038-385778-9
โทรสาร : 038-385782, 4
E-mail : doh1261@doh.go.th
ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
โทรศัพท์ : 039518033
โทรสาร : 039518032
E-mail : -
402 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3861 1590
โทรสาร : 0 3861 3248
E-mail : doh1251@doh.go.th ; rayonghighway@hotmail.com
19/5 ซอย 40, ถนนเพชรเกษม, ตำบลหัวหิน, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : (032)511201
โทรสาร : (032)511403
E-mail : -
236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : 077511035
โทรสาร : 077511034
E-mail : Sateeti@hotmail.com
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
เลขที่ 344 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356030
โทรสาร : 075-346710
E-mail : doh1400@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
437 ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-613027
โทรสาร : 074-614204
E-mail : doh1540@doh.go.th
111 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 0-7731-1217
โทรสาร : 0-7731-1655
E-mail : district_surat@hotmail.com
313
โทรศัพท์ : 075-600-814-5
โทรสาร : 075-600-816
E-mail : kimhuan4@gmail.com
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
116 หมู่ 6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7558-1215
โทรสาร : 0-7558-1033
E-mail : -
228 ถ.เพรชเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0-7641-3985
โทรสาร : 0-7641-3986
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
147/74 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์ : 074-311-900
โทรสาร : 074-311-901
E-mail : panuphong.w@gmail.com
ถนน สุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-511108
โทรสาร : 073-513569
E-mail : Highway.Nara317@gmail.com
เลขที่ 6 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0 73336 051
โทรสาร : 0 7333 1884
E-mail : pattanidoh@gmail.com
-
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : -
4 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา
โทรศัพท์ : 0-7431-1091
โทรสาร : 0-7431-1790
E-mail : doh1511@doh.go.th
30/3 หมู่ที่ 8 ถนนสายเอเชีย ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์ : 074-383256-7
โทรสาร : 074-383258
E-mail : -
54 ม. 4 ต. เกตรี อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91140
โทรศัพท์ : 074-772139
โทรสาร : 074-725440
E-mail : stat.satun@gmail.com
 
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358