ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 07/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 06/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 06/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 05/08/2563 ถึง 20/08/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
5 29/07/2563 ถึง 18/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 23/07/2563 ถึง 11/08/2563 พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 22/07/2563 ถึง 07/08/2563 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 02/07/2563 ถึง 15/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
9 01/07/2563 ถึง 13/02/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานโยธา) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 16/06/2563 ถึง 31/08/2563 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 15/06/2563 ถึง 26/06/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานโยธา จำนวน 9 อัตรา สำนักก่อสร้างสะพาน
12 22/05/2563 ถึง 12/06/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 21/05/2563 ถึง 27/05/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
14 19/05/2563 ถึง 25/05/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15 19/05/2563 ถึง 25/05/2563 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358