ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
196 18/12/2561 ถึง 12/01/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
197 17/12/2561 ถึง 21/12/2561 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต่ำแหน่ง พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
198 17/12/2561 ถึง 21/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
199 27/11/2561 ถึง 31/01/2562 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักมาตรฐานและประเมินผล
200 20/11/2561 ถึง 26/11/2561 ประกาศรับสมัคร พรก.โยธา สังกัด สทล.2 ลว.13 พ.ย.61 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
201 19/11/2561 ถึง 23/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
202 05/11/2561 ถึง 16/11/2561 ประกาศรับสมัคร พรก.โยธา สังกัด สทล.2 ลว.13 พ.ย.61 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
203 30/08/2561 ถึง 07/09/2561 รับสมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา และ รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา (ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารแนบ) สำนักงานทางหลวงที่ 16
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.