ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 30/04/2563 ถึง 15/05/2563 แบบฟร์อมใบสมัครสอบ สำนักงานทางหลวงที่ 3
17 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
18 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
19 28/04/2563 ถึง 14/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำนักสำรวจและออกแบบ
20 28/04/2563 ถึง 14/05/2563 ประกาศเปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
21 24/04/2563 ถึง 30/06/2563 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 24/04/2563 ถึง 12/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
23 24/04/2563 ถึง 13/05/2563 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเงินและบัญชี
24 24/04/2563 ถึง 13/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
25 24/04/2563 ถึง 15/04/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา,พนักธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
26 24/04/2563 ถึง 05/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
27 23/04/2563 ถึง 13/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
28 23/04/2563 ถึง 01/05/2563 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
29 23/04/2563 ถึง 30/09/2563 ขอแก้ไขวันที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
30 22/04/2563 ถึง 05/05/2563 รับสมัครพนักงานราชการปี2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358