ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 31/03/2564 ถึง 23/04/2564 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักสำรวจและออกแบบ
17 31/03/2564 ถึง 07/04/2564 ตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่
18 30/03/2564 ถึง 24/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
19 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และ นิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 16
20 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ใน ตำแหน่ง นิติกร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
21 26/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานคอมพิวเตอร์ และนิติกร แขวงทางหลวงปัตตานี
22 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
23 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานไฟฟ้าและสื่อสารและพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 11
24 25/03/2564 ถึง 30/06/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 18
25 25/03/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 17
26 25/03/2564 ถึง 31/12/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
27 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 ตำแหน่ง นิติกร,พ.งานขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงทางหลวงน่านที่ 2
28 24/03/2564 ถึง 30/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงอ่างทอง
29 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
30 24/03/2564 ถึง 10/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.