ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
31 24/03/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
32 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชทั้วไปประจำปี 2564 ของ สทล.3 จำนวน 5 ตำแหน่ง สำนักงานทางหลวงที่ 3
33 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 4
34 24/03/2564 ถึง 23/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
35 24/03/2564 ถึง 08/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
36 24/03/2564 ถึง 10/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นิติกร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักงานทางหลวงที่ 5
37 24/03/2564 ถึง 16/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
38 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และนิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
39 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ตำแหน่ง นิติกร,พ.งานขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
40 25/02/2564 ถึง 26/04/2564 พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
41 24/02/2564 ถึง 28/05/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
42 19/02/2564 ถึง 05/03/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ใน ตำแหน่ง พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
43 18/02/2564 ถึง 02/03/2564 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
44 18/02/2564 ถึง 05/03/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 11
45 15/02/2564 ถึง 19/02/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.