ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
31 22/04/2563 ถึง 30/04/2563 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
32 22/04/2563 ถึง 01/06/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
33 22/04/2563 ถึง 17/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) แขวงทางหลวงหนองคาย
34 22/04/2563 ถึง 05/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
35 21/04/2563 ถึง 22/05/2563 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
36 20/04/2563 ถึง 07/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
37 20/04/2563 ถึง 02/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
38 20/04/2563 ถึง 06/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
39 20/04/2563 ถึง 08/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธาและพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
40 17/04/2563 ถึง 23/04/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
41 16/04/2563 ถึง 12/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพิ่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชกาารทั่วไป แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 15/04/2563 ถึง 24/04/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
43 15/04/2563 ถึง 05/05/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
44 15/04/2563 ถึง 15/05/2563 สทล.3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการปี 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3
45 14/04/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358