ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
61 09/01/2563 ถึง 30/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 090163 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
62 09/01/2563 ถึง 24/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
63 03/01/2563 ถึง 03/01/2564 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
64 27/12/2562 ถึง 24/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
65 25/12/2562 ถึง 10/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
66 21/12/2562 ถึง 04/01/2563 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) แขวงทางหลวงปทุมธานี
67 18/12/2562 ถึง 10/01/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
68 28/11/2562 ถึง 21/12/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
69 25/11/2562 ถึง 28/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย
70 18/11/2562 ถึง 22/11/2562 รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย
71 13/11/2562 ถึง 09/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
72 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
73 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
74 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
75 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358