ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
61 26/01/2564 ถึง 25/02/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา 2. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
62 26/01/2564 ถึง 28/02/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
63 14/01/2564 ถึง 29/01/2564 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
64 12/01/2564 ถึง 29/01/2564 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
65 08/01/2564 ถึง 15/01/2564 ประกาศ เลื่อนการประเมิณสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
66 04/01/2564 ถึง 08/01/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
67 29/12/2563 ถึง 22/01/2564 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
68 25/12/2563 ถึง 30/12/2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี แขวงทางหลวงหนองคาย
69 14/12/2563 ถึง 14/12/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี แขวงทางหลวงหนองคาย
70 07/12/2563 ถึง 31/10/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
71 07/12/2563 ถึง 17/12/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
72 02/12/2563 ถึง 23/12/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 4
73 27/11/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
74 25/11/2563 ถึง 15/12/2563 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
75 24/11/2563 ถึง 07/12/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.