ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
106 24/04/2563 ถึง 12/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
107 24/04/2563 ถึง 13/05/2563 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเงินและบัญชี
108 24/04/2563 ถึง 13/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
109 23/04/2563 ถึง 13/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
110 23/04/2563 ถึง 01/05/2563 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
111 23/04/2563 ถึง 30/09/2563 ขอแก้ไขวันที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
112 22/04/2563 ถึง 30/04/2563 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 22/04/2563 ถึง 01/06/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
114 22/04/2563 ถึง 17/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) แขวงทางหลวงหนองคาย
115 20/04/2563 ถึง 07/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
116 20/04/2563 ถึง 02/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
117 20/04/2563 ถึง 06/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
118 20/04/2563 ถึง 08/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธาและพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
119 17/04/2563 ถึง 23/04/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
120 16/04/2563 ถึง 12/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพิ่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชกาารทั่วไป แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.