ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 09/09/2564 ถึง 19/09/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 22/07/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จำนวน 1 อัตรา ของแขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 19/07/2564 ถึง 31/05/2565 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.นิติกร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
4 13/07/2564 ถึง 13/08/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 09/07/2564 ถึง 31/07/2564 ประกาศ เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 08/07/2564 ถึง 31/07/2564 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 30/06/2564 ถึง 30/07/2564 กำหนดวันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 23/06/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่
9 14/06/2564 ถึง 30/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 21/04/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 20/04/2564 ถึง 20/07/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 20/04/2564 ถึง 01/07/2564 ประกาศเลื่อนการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 20/04/2564 ถึง 20/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 19/04/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พนักงานราชการทั่วไป 2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 19/04/2564 ถึง 30/04/2564 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358