ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 19/11/2562 ถึง 02/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการพัสดุ
2 08/11/2562 ถึง 06/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
3 01/10/2562 ถึง 07/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวันและสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 27/08/2562 ถึง 04/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวันและสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 26/08/2562 ถึง 03/09/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศาสนพิธี) กองการเจ้าหน้าที่
6 20/08/2562 ถึง 16/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 16/08/2562 ถึง 23/08/2562 ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานธุรการ กองการเงินและบัญชี
8 15/08/2562 ถึง 22/08/2562 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
9 14/08/2562 ถึง 29/11/2562 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การสอบพนักงานราชการในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 06/08/2562 ถึง 19/08/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 02/08/2562 ถึง 02/08/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
12 01/08/2562 ถึง 23/08/2562 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
13 25/07/2562 ถึง 31/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ แขวงทางหลวงหนองคาย
14 02/07/2562 ถึง 15/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสุมภาษณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 26/06/2562 ถึง 17/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358