ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 16/09/2562 ถึง 09/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 27/08/2562 ถึง 04/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวันและสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 26/08/2562 ถึง 03/09/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศาสนพิธี) กองการเจ้าหน้าที่
4 20/08/2562 ถึง 16/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 16/08/2562 ถึง 23/08/2562 ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานธุรการ กองการเงินและบัญชี
6 15/08/2562 ถึง 22/08/2562 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
7 14/08/2562 ถึง 29/11/2562 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การสอบพนักงานราชการในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 06/08/2562 ถึง 19/08/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 02/08/2562 ถึง 02/08/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
10 01/08/2562 ถึง 23/08/2562 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
11 25/07/2562 ถึง 31/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ แขวงทางหลวงหนองคาย
12 19/07/2562 ถึง 15/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 02/07/2562 ถึง 15/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสุมภาษณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 26/06/2562 ถึง 17/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 14/06/2562 ถึง 26/06/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 9
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358