ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 09/11/2561 ถึง 15/11/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 05/11/2561 ถึง 17/12/2561 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สำนักงานแพทย์
3 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาประเมินครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 02/11/2561 ถึง 30/11/2561 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
6 30/08/2561 ถึง 07/09/2561 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2.ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ 3. ประกาศผังที่นั่งสอบ สำนักงานทางหลวงที่ 16
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358