ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 25/03/2563 ถึง 30/04/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักแผนงาน
2 18/03/2563 ถึง 16/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานบริการ สำนักแผนงาน
3 02/03/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 24/02/2563 ถึง 28/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน แขวงทางหลวงแพร่
5 20/02/2563 ถึง 26/02/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 05/02/2563 ถึง 30/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 28/01/2563 ถึง 06/02/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 27/01/2563 ถึง 13/02/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
9 24/01/2563 ถึง 29/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 20/01/2563 ถึง 11/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 20/01/2563 ถึง 30/01/2563 ประกรมทางหลวง ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 14/01/2563 ถึง 29/02/2563 ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานขับและเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 08/01/2563 ถึง 26/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 28/11/2562 ถึง 11/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 19/11/2562 ถึง 02/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการพัสดุ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358