ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 02/07/2563 ถึง 31/07/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักแผนงาน
2 25/06/2563 ถึง 12/07/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
3 17/06/2563 ถึง 26/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
4 12/06/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1/63 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 12/06/2563 ถึง 03/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 11/06/2563 ถึง 24/06/2563 กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 10/06/2563 ถึง 19/07/2563 กำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 10/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 09/06/2563 ถึง 17/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 09/06/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 05/06/2563 ถึง 30/09/2563 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 04/06/2563 ถึง 12/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธาและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
13 02/06/2563 ถึง 10/06/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำนักสำรวจและออกแบบ
14 02/06/2563 ถึง 02/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15 02/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358