ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 14/01/2563 ถึง 29/02/2563 ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานขับและเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 08/01/2563 ถึง 26/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 28/11/2562 ถึง 11/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 19/11/2562 ถึง 02/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการพัสดุ
5 08/11/2562 ถึง 06/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
6 01/10/2562 ถึง 07/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวันและสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางลําปาง
7 27/08/2562 ถึง 04/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวันและสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 26/08/2562 ถึง 03/09/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศาสนพิธี) กองการเจ้าหน้าที่
9 20/08/2562 ถึง 16/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 16/08/2562 ถึง 23/08/2562 ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานธุรการ กองการเงินและบัญชี
11 15/08/2562 ถึง 22/08/2562 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
12 14/08/2562 ถึง 29/11/2562 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การสอบพนักงานราชการในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 06/08/2562 ถึง 19/08/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 02/08/2562 ถึง 02/08/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15 01/08/2562 ถึง 23/08/2562 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358