ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 27/01/2564 ถึง 29/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 21/01/2564 ถึง 28/01/2564 พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3 20/01/2564 ถึง 20/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
4 28/12/2563 ถึง 26/02/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 28/12/2563 ถึง 26/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 25/12/2563 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 23/12/2563 ถึง 25/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 23/12/2563 ถึง 29/01/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
9 21/12/2563 ถึง 30/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี แขวงทางหลวงหนองคาย
10 18/12/2563 ถึง 28/12/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
11 17/12/2563 ถึง 25/12/2563 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
12 09/12/2563 ถึง 24/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 09/12/2563 ถึง 06/01/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 08/12/2563 ถึง 24/12/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
15 04/12/2563 ถึง 04/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358