กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 22/09/2566 ถึง 07/10/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
2 22/09/2566 ถึง 31/10/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 14/06/2566 ถึง 14/06/2573 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 13/06/2566 ถึง 13/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
5 23/03/2566 ถึง 01/01/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 10/01/2566 ถึง 10/01/2567 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
7 09/12/2565 ถึง 09/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 23/06/2565 ถึง 03/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 31/03/2565 ถึง 31/10/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2