ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 24/09/2563 ถึง 06/10/2563 ตำแหน่ง พนักโยธา และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักอำนวยความปลอดภัย
2 17/09/2563 ถึง 22/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 03/09/2563 ถึง 03/09/2565 test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4 26/08/2563 ถึง 04/09/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสารและตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 26/08/2563 ถึง 04/09/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 21/08/2563 ถึง 10/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
7 19/08/2563 ถึง 26/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 17/08/2563 ถึง 21/09/2563 พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 11/08/2563 ถึง 23/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการของแขวงทางหลวงมุกดาหาร สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 07/08/2563 ถึง 14/08/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
11 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
12 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่
13 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
14 16/07/2563 ถึง 24/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
15 15/07/2563 ถึง 15/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358