ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 02/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
17 02/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
18 01/06/2563 ถึง 10/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 16
19 28/05/2563 ถึง 09/06/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
20 28/05/2563 ถึง 31/12/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
21 25/05/2563 ถึง 08/06/2563 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
22 22/05/2563 ถึง 31/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
23 22/05/2563 ถึง 31/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย
24 20/05/2563 ถึง 30/09/2563 การประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
25 20/05/2563 ถึง 26/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
26 18/05/2563 ถึง 26/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ (เลื่อนสอบประเมินสมรรถนะ) สำนักสำรวจและออกแบบ
27 18/05/2563 ถึง 26/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
28 15/05/2563 ถึง 21/05/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
29 15/05/2563 ถึง 31/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และเลื่อนวันประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 18
30 15/05/2563 ถึง 30/06/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358