ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
31 14/05/2563 ถึง 22/05/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
32 13/05/2563 ถึง 15/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
33 13/05/2563 ถึง 15/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
34 13/05/2563 ถึง 20/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร,พนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
35 13/05/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
36 13/05/2563 ถึง 22/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานโยธา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
37 12/05/2563 ถึง 30/06/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
38 12/05/2563 ถึง 19/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
39 12/05/2563 ถึง 25/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
40 12/05/2563 ถึง 19/05/2563 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 11
41 11/05/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการปี2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
42 08/05/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
43 08/05/2563 ถึง 16/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
44 08/05/2563 ถึง 31/07/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 12
45 08/05/2563 ถึง 08/05/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 5
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358