ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
61 01/02/2564 ถึง 17/02/2564 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ พนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
62 21/01/2564 ถึง 28/01/2564 พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
63 20/01/2564 ถึง 20/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
64 28/12/2563 ถึง 26/02/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
65 28/12/2563 ถึง 26/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
66 25/12/2563 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
67 23/12/2563 ถึง 29/01/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
68 21/12/2563 ถึง 30/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี แขวงทางหลวงหนองคาย
69 18/12/2563 ถึง 28/12/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
70 17/12/2563 ถึง 25/12/2563 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
71 09/12/2563 ถึง 24/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
72 09/12/2563 ถึง 06/01/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
73 08/12/2563 ถึง 24/12/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
74 01/12/2563 ถึง 31/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน) และพนักงานโยธา สำนักแผนงาน
75 23/11/2563 ถึง 23/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวันและสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางลําปาง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.