ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
106 28/05/2563 ถึง 09/06/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
107 28/05/2563 ถึง 31/12/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
108 25/05/2563 ถึง 08/06/2563 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
109 22/05/2563 ถึง 31/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
110 22/05/2563 ถึง 31/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย
111 20/05/2563 ถึง 30/09/2563 การประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
112 20/05/2563 ถึง 26/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
113 18/05/2563 ถึง 26/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ (เลื่อนสอบประเมินสมรรถนะ) สำนักสำรวจและออกแบบ
114 18/05/2563 ถึง 26/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
115 15/05/2563 ถึง 21/05/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
116 15/05/2563 ถึง 30/06/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
117 14/05/2563 ถึง 22/05/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
118 13/05/2563 ถึง 15/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
119 13/05/2563 ถึง 15/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
120 13/05/2563 ถึง 20/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร,พนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.