ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 19/12/2562 ถึง 26/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการพัสดุ
2 17/12/2562 ถึง 20/01/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถนะเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ม.ค. 63 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 13/12/2562 ถึง 20/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
4 29/11/2562 ถึง 31/01/2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย
5 25/10/2562 ถึง 07/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ศูนย์สร้างทางลําปาง
6 27/09/2562 ถึง 11/10/2562 ขอเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 16/09/2562 ถึง 25/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 10/09/2562 ถึง 10/09/2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 09/09/2562 ถึง 30/09/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศาสนพิธี) กองการเจ้าหน้าที่
10 09/09/2562 ถึง 16/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 02/09/2562 ถึง 11/09/2562 ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานธุรการ กองการเงินและบัญชี
12 23/08/2562 ถึง 02/09/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
13 21/08/2562 ถึง 29/08/2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 28/06/2562 ถึง 09/07/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 26/06/2562 ถึง 04/07/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358