ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 16/03/2563 ถึง 31/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 04/03/2563 ถึง 04/04/2567 ประกาศ สำนักงานทาางหลวงที่ ๗ กรมทางหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 28/02/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 24/02/2563 ถึง 24/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 24/02/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 19/02/2563 ถึง 26/02/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
7 12/02/2563 ถึง 21/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
8 11/02/2563 ถึง 11/04/2563 ตำแหน่ง พนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานขับและเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 07/02/2563 ถึง 18/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 05/02/2563 ถึง 17/02/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 05/02/2563 ถึง 17/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 04/02/2563 ถึง 29/02/2563 ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 28/01/2563 ถึง 06/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
14 23/01/2563 ถึง 06/02/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 20/01/2563 ถึง 04/02/2563 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358