ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 27/04/2564 ถึง 06/08/2564 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
2 07/04/2564 ถึง 28/04/2564 พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
3 30/03/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 29/03/2564 ถึง 08/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 29/03/2564 ถึง 08/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 22/03/2564 ถึง 22/03/2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 22/03/2564 ถึง 02/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 19/03/2564 ถึง 30/03/2564 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
9 19/03/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
10 17/03/2564 ถึง 30/03/2564 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 16/03/2564 ถึง 23/03/2564 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
12 15/03/2564 ถึง 23/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ , พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 12/03/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 12/03/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 09/03/2564 ถึง 18/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปี2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358