ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 21/09/2564 ถึง 30/09/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 16/09/2564 ถึง 21/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 14/09/2564 ถึง 21/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 30/07/2564 ถึง 01/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 27/07/2564 ถึง 27/07/2565 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 30/06/2564 ถึง 30/06/2565 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 17/06/2564 ถึง 17/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 27/04/2564 ถึง 06/08/2564 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
9 07/04/2564 ถึง 28/04/2564 พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
10 30/03/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 29/03/2564 ถึง 08/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 29/03/2564 ถึง 08/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 22/03/2564 ถึง 22/03/2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 22/03/2564 ถึง 02/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 19/03/2564 ถึง 30/03/2564 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358