ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 21/09/2563 ถึง 01/10/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 17/09/2563 ถึง 24/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 14/09/2563 ถึง 12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
4 08/09/2563 ถึง 16/09/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง..พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร ตำแหน่ง..พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 08/09/2563 ถึง 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 02/09/2563 ถึง 10/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
7 25/08/2563 ถึง 02/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง2 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 18/08/2563 ถึง 27/08/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
9 06/08/2563 ถึง 02/07/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 31/07/2563 ถึง 06/08/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
11 30/07/2563 ถึง 30/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 24/07/2563 ถึง 14/08/2563 ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักแผนงาน
13 24/07/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 14/07/2563 ถึง 17/07/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
15 03/07/2563 ถึง 14/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศูนย์สร้างทางสงขลา
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358