ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 27/01/2564 ถึง 27/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
2 20/01/2564 ถึง 31/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 14/01/2564 ถึง 31/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 06/01/2564 ถึง 14/01/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 05/01/2564 ถึง 13/01/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
6 29/12/2563 ถึง 06/01/2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
7 24/12/2563 ถึง 06/01/2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 23/12/2563 ถึง 31/01/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน) และพนักงานโยธา สำนักแผนงาน
9 15/12/2563 ถึง 23/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางลําปาง
10 06/11/2563 ถึง 04/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานเครื่องกล , พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 26/10/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
12 22/10/2563 ถึง 08/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 22/10/2563 ถึง 03/11/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 09/10/2563 ถึง 20/10/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธา และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักอำนวยความปลอดภัย
15 01/10/2563 ถึง 09/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 11
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358