ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 19/11/2561 ถึง 28/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่ายการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนาครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ตำแหน่ง พนักงานโยธา (ผู้พิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 30/08/2561 ถึง 07/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานเครื่องกล พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร (คนพิการ) และ พนักงานโยธา (คนพิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 16
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358