ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 15/06/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง พนักงานโยธา) สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 12/06/2563 ถึง 31/07/2563 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
18 02/06/2563 ถึง 02/06/2564 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
19 29/05/2563 ถึง 04/06/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
20 28/05/2563 ถึง 12/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำเเหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักก่อสร้างสะพาน
21 25/05/2563 ถึง 27/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง ที่ 2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
22 22/05/2563 ถึง 02/06/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
23 21/05/2563 ถึง 31/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
24 21/05/2563 ถึง 04/04/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
25 21/05/2563 ถึง 25/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
26 20/05/2563 ถึง 29/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 12
27 19/05/2563 ถึง 26/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
28 14/05/2563 ถึง 22/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
29 14/05/2563 ถึง 25/05/2563 เลื่อนการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
30 14/05/2563 ถึง 19/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างทางสงขลา
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358