ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
31 13/05/2563 ถึง 04/04/2567 ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ กรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
32 12/05/2563 ถึง 22/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
33 08/05/2563 ถึง 18/05/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
34 16/03/2563 ถึง 31/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
35 04/03/2563 ถึง 04/04/2567 ประกาศ สำนักงานทาางหลวงที่ ๗ กรมทางหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
36 28/02/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
37 24/02/2563 ถึง 24/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 8
38 24/02/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
39 19/02/2563 ถึง 26/02/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
40 12/02/2563 ถึง 21/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
41 07/02/2563 ถึง 18/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 12
42 05/02/2563 ถึง 17/02/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
43 04/02/2563 ถึง 29/02/2563 ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 สำนักงานทางหลวงที่ 17
44 28/01/2563 ถึง 06/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
45 23/01/2563 ถึง 06/02/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358