ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 03/03/2564 ถึง 12/03/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
2 25/02/2564 ถึง 31/03/2564 ส่งประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัยชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 08/02/2564 ถึง 08/02/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
4 04/02/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 01/02/2564 ถึง 09/02/2564 พนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 29/01/2564 ถึง 31/05/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางลําปาง
7 28/01/2564 ถึง 08/02/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน) และพนักงานโยธา สำนักแผนงาน
8 25/01/2564 ถึง 28/01/2564 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 21/01/2564 ถึง 28/01/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
10 15/01/2564 ถึง 20/01/2564 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
11 23/12/2563 ถึง 10/07/2568 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเครื่องกล สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 07/12/2563 ถึง 16/12/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 27/11/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 26/11/2563 ถึง 28/02/2564 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
15 04/11/2563 ถึง 16/11/2563 ตำแหน่ง พนักโยธา และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักอำนวยความปลอดภัย
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358