ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 30/08/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานชับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 04/08/2564 ถึง 04/10/2564 ประกาศฯ การขึ้นและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจักจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 08/06/2564 ถึง 30/06/2565 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
4 13/05/2564 ถึง 31/08/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 13/05/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา และ พนักงานโยธา 2 อัตราและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 2 อัตรา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 13/05/2564 ถึง 19/05/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 13/05/2564 ถึง 20/05/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 03/05/2564 ถึง 10/07/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 30/04/2564 ถึง 28/02/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 29/04/2564 ถึง 06/05/2564 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
11 28/04/2564 ถึง 28/04/2564 พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
12 27/04/2564 ถึง 30/06/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 26/04/2564 ถึง 03/05/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 26/04/2564 ถึง 03/05/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 23/04/2564 ถึง 23/04/2567 ตำแหน่งพนักงานบริการ และ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358