ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 15/11/2561 ถึง 31/12/2561 28 สิงหาคม 2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 12/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมาย
3 05/11/2561 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พนักงานโยธา พนักงานเครื่องกล และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 05/11/2561 ถึง 20/02/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา ส่งประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามบันทึก ที่ ศ.สท.สงขลา.1/521 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 31/10/2561 ถึง 31/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358