ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 27/11/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 26/11/2563 ถึง 28/02/2564 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
3 04/11/2563 ถึง 16/11/2563 ตำแหน่ง พนักโยธา และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักอำนวยความปลอดภัย
4 04/11/2563 ถึง 16/11/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 04/11/2563 ถึง 09/11/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 21/10/2563 ถึง 02/11/2563 พนักงานธุรการ สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 05/10/2563 ถึง 16/10/2563 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 21/09/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไปปี2563 ของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ประจำแขวงมุกดาหาร) สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 18/09/2563 ถึง 22/09/2563 ประกาศขี้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน
10 17/09/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 16/09/2563 ถึง 02/04/2565 ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 10/09/2563 ถึง 16/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักก่อสร้างสะพาน
13 09/09/2563 ถึง 27/08/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 03/09/2563 ถึง 30/09/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 26/08/2563 ถึง 31/08/2563 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358