ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
17 09/04/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปี 2564 ครั้งที่1จำนวน 2 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 3
18 07/04/2564 ถึง 03/05/2564 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
19 05/04/2564 ถึง 31/03/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
20 02/04/2564 ถึง 16/04/2564 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
21 29/03/2564 ถึง 07/04/2564 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
22 29/03/2564 ถึง 22/03/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
23 25/03/2564 ถึง 17/03/2566 ขอส่งประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
24 23/03/2564 ถึง 30/04/2564 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
25 18/03/2564 ถึง 22/03/2564 ประกาศขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
26 15/03/2564 ถึง 18/03/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
27 03/03/2564 ถึง 12/03/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
28 25/02/2564 ถึง 31/03/2564 ส่งประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัยชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
29 08/02/2564 ถึง 08/02/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
30 04/02/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358