ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
16 01/02/2564 ถึง 09/02/2564 พนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
17 29/01/2564 ถึง 31/05/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางลําปาง
18 28/01/2564 ถึง 08/02/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน) และพนักงานโยธา สำนักแผนงาน
19 25/01/2564 ถึง 28/01/2564 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
20 21/01/2564 ถึง 28/01/2564 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
21 15/01/2564 ถึง 20/01/2564 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
22 23/12/2563 ถึง 10/07/2568 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเครื่องกล สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
23 07/12/2563 ถึง 16/12/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
24 27/11/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
25 26/11/2563 ถึง 28/02/2564 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
26 04/11/2563 ถึง 16/11/2563 ตำแหน่ง พนักโยธา และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักอำนวยความปลอดภัย
27 04/11/2563 ถึง 09/11/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 11
28 21/10/2563 ถึง 02/11/2563 พนักงานธุรการ สังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
29 05/10/2563 ถึง 16/10/2563 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
30 21/09/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไปปี2563 ของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ประจำแขวงมุกดาหาร) สำนักงานทางหลวงที่ 3
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358