ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
31 18/09/2563 ถึง 22/09/2563 ประกาศขี้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน
32 17/09/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 18
33 16/09/2563 ถึง 02/04/2565 ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
34 10/09/2563 ถึง 16/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักก่อสร้างสะพาน
35 09/09/2563 ถึง 27/08/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
36 03/09/2563 ถึง 30/09/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
37 26/08/2563 ถึง 31/08/2563 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 12
38 20/08/2563 ถึง 31/08/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
39 17/08/2563 ถึง 17/08/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และ พนักงานบริการ สำนักแผนงาน
40 03/08/2563 ถึง 07/08/2563 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานโยธา สำนักก่อสร้างสะพาน
41 03/08/2563 ถึง 31/08/2563 ขอส่งประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
42 24/07/2563 ถึง 31/10/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 18
43 23/07/2563 ถึง 05/08/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
44 21/07/2563 ถึง 29/07/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 11
45 20/07/2563 ถึง 31/07/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358