ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 11/08/2563 ถึง 30/11/2563 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 11/08/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 07/08/2563 ถึง 14/08/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
4 07/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 06/08/2563 ถึง 02/07/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 06/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 06/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 05/08/2563 ถึง 20/08/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
9 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
10 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่
11 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
12 03/08/2563 ถึง 07/08/2563 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานโยธา สำนักก่อสร้างสะพาน
13 03/08/2563 ถึง 31/08/2563 ขอส่งประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 31/07/2563 ถึง 06/08/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
15 30/07/2563 ถึง 30/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 18
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358