ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
136 21/04/2563 ถึง 30/09/2563 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
137 21/04/2563 ถึง 22/05/2563 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
138 20/04/2563 ถึง 07/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
139 20/04/2563 ถึง 02/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
140 20/04/2563 ถึง 06/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
141 20/04/2563 ถึง 08/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธาและพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
142 17/04/2563 ถึง 23/04/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
143 16/04/2563 ถึง 12/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพิ่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชกาารทั่วไป แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
144 15/04/2563 ถึง 24/04/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
145 15/04/2563 ถึง 05/05/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
146 15/04/2563 ถึง 15/05/2563 สทล.3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการปี 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3
147 14/04/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
148 14/04/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
149 13/04/2563 ถึง 15/04/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามที่ได้มีประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
150 12/04/2563 ถึง 11/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358