ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
271 17/07/2563 ถึง 31/08/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
272 16/07/2563 ถึง 21/07/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 4
273 16/07/2563 ถึง 24/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
274 16/07/2563 ถึง 16/08/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ สำนักสำรวจและออกแบบ
275 16/07/2563 ถึง 22/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ, ตำแหน่งพนักงานโยธา, ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
276 15/07/2563 ถึง 15/08/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
277 14/07/2563 ถึง 17/07/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
278 10/07/2563 ถึง 21/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
279 08/07/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
280 02/07/2563 ถึง 15/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
281 02/07/2563 ถึง 31/07/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักแผนงาน
282 01/07/2563 ถึง 15/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
283 26/06/2563 ถึง 03/07/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
284 25/06/2563 ถึง 12/07/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
285 25/06/2563 ถึง 31/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358