ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
286 24/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักก่อสร้างสะพาน
287 24/06/2563 ถึง 26/07/2564 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
288 24/06/2563 ถึง 02/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ, ตำแหน่งพนักงานโยธา, ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
289 22/06/2563 ถึง 01/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
290 22/06/2563 ถึง 01/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5
291 18/06/2563 ถึง 29/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
292 18/06/2563 ถึง 26/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
293 17/06/2563 ถึง 26/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
294 17/06/2563 ถึง 17/06/2564 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
295 16/06/2563 ถึง 16/06/2565 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
296 16/06/2563 ถึง 23/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ สำนักสำรวจและออกแบบ
297 16/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
298 16/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
299 15/06/2563 ถึง 26/06/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานโยธา จำนวน 9 อัตรา สำนักก่อสร้างสะพาน
300 15/06/2563 ถึง 24/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358